Hoppa till innehåll

Förtullning av försändelse i efterhand

Om du har fått en försändelse från utlandet som borde ha förtullats direkt hem till dig, ska du förtulla den i efterhand. Du kan göra efterförtullningen på nätet, per e-post och per brev.

Ibland levereras en försändelse som kräver förtullning direkt till mottagaren på grund av att försändelsen till exempel har felaktiga eller otydliga påskrifter på paketkortet.

Välj lämpligt förtullningssätt och läs anvisningarna

Efterförtullning på nätet

Förtulla ditt paket i första hand med förtullningstjänsten på nätet.

Välj ”En oförtullad försändelse som jag redan fått”.

Ange de uppgifter som behövs och förtulla försändelsen.

 

Back to top

Efterförtullning per e-post eller brev

Du kan också skicka en fritt formulerad begäran till Tullen om att tullklarera försändelsen i efterhand.

 • Bifoga orderbekräftelse eller faktura, och eventuellt ursprungsintyg (skannade)
 • Ange alltid din personbeteckning eller företagets FO-nummer i begäran.
 • Ange också följande:
  • vilken dag försändelsen anlänt
  • om försändelsen kommit som postförsändelse eller levererats av ett fraktföretag
  • vilket land varorna avsänts ifrån och vilket land varorna har sitt ursprung i
  • en fullständig varubeskrivning på svenska eller finska samt varornas användningsändamål för fastställande av varukod.

Skicka begäran med bilagor per e-post till kirjaamo(at)tulli eller per post till

Tullen, Omprövning vid import
PB 512
00101 Helsingfors

Efter att Tullen har handlagt begäran, skickas ett förtullningsbeslut till dig till den adress du angett i begäran. Handläggningstiden för begäran är 1–2 månader.

Back to top

Vanliga frågor

Ibland levereras postpaket som kräver tullklarering direkt till mottagaren på grund av att de till exempel har felaktiga eller otydliga påskrifter på paketkortet.

Om du får ett sådant paket, förtulla det i efterhand. Förtullning krävs om du måste betala 5 euro eller mer i mervärdesskatt för försändelsen. För alkoholprodukter finns ingen minimigräns för skatteuppbörd, utan skatterna ska alltid betalas. Läs mera om importskatter.


Ta kontakt

Importförtullning för privatpersoner
måndag–fredag 8–18

Rådgivning för ifyllning av deklarationer