Exempel på hur skatterna räknas ut

Observera: förändring fr.o.m. 1.7.

Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt betalas för dem. Läs mer: Allt ska förtullas


Hur beräknas mervärdesskatten och tullavgiften för en vara som beställts från utlandet? Bekanta dig med exemplen på beställningar och beräkningar. Med uppbörd av skatt avses fastställande och betalning av skatter. Med uppbörd av tull avses fastställande och betalning av tullavgifter.

Exempel på hur tull och mervärdesskatt vid import räknas ut

Du beställer en tröja från Kina som kostar 200 euro. Postkostnaderna är 35 euro. På kläder uppbärs 12 % i allmän tull. 
Du ska betala tull för försändelsen eftersom varan levereras från ett område utanför EU och värdet på varan överstiger 150 euro.

Om försändelsen transporteras av Posten och du förtullar försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner läggs Postens behandlingsavgift till skattegrunden för mervärdesskatt. Behandlingsavgiften är 2,90 euro i våra exempel.

  • Tullbeloppet är 12 % av värdet på varan och postkostnaderna: (200 € + 35 €) x 0,12 = 28,20 euro
  • Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import: (235 € + 28,20 € + 2,90 €) x 0,24 = 63,86 euro

Totalt uppbärs 92,06 euro i importskatter för tröjan.

Exempel på hur mervärdesskatt vid import räknas ut 

Du beställer en tröja från Kanarieöarna som kostar 200 euro. Postkostnaderna är 35 euro och Postens behandlingsavgift 2,90 euro. I mervärdesskatt uppbärs 24 % av summan för varans inköpspris och transportkostnaderna eftersom varan levereras från ett område utanför EU:s skatteområde.  

  • (200 € + 35 € + 2,90 €) x 0,24 = 57,10 euro

För tröjan uppbärs sammanlagt 57,10 euro i mervärdesskatt.

Läs mer:

  • Med Tullräknaren kan du uppskatta hur mycket tullavgifter och mervärdesskatt du behöver betala för dina nätinköp som levererats från ett område utanför EU. 

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning