Exempel på hur skatterna räknas ut

Hur beräknas mervärdesskatten och tullavgiften för en vara som beställts från utlandet? Bekanta dig med exemplen på beställningar och beräkningar. Med uppbörd av skatt avses fastställande och betalning av skatter. Med uppbörd av tull avses fastställande och betalning av tullavgifter.

Information om prisgränserna vid förtullning hittar du här.

Exempel på hur tull och mervärdesskatt vid import räknas ut

Du beställer en tröja från Kina som kostar 200 euro. Postkostnaderna är 35 euro. På kläder uppbärs 12 % i allmän tull. 
Du ska betala tull för försändelsen eftersom varan levereras från ett område utanför EU och värdet på varan överstiger 150 euro. Vid mervärdesbeskattning är värdegränsen för en skattefri försändelse 22 euro.

  • Tullbeloppet är 12 % av värdet på varan och postkostnaderna: (200 € + 35 €) x 0,12 = 28,20 euro
  • Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import:(235 € + 28,20 €) x 0,24 = 63,17 euro

Totalt uppbärs 91,37 euro i importskatter för tröjan.

Exempel på hur mervärdesskatt vid import räknas ut 

Du beställer en tröja från Kanarieöarna som kostar 200 euro. Postkostnaderna är 35 euro. I mervärdesskatt uppbärs 24 % av summan för varans inköpspris och transportkostnaderna eftersom varan levereras från ett område utanför EU:s skatteområde.  

  • (200 € + 35 €) x 0,24 = 56,40 euro

För tröjan uppbärs sammanlagt 56,40 euro i mervärdesskatt.

Exempel på en beställning av kosttillskott där mervärdeskatt vid import inte tas ut eftersom skattebeloppet är under 5 euro

Du beställer kosttillskott från USA till ett pris av 29 euro. Postkostnaderna utgör 5 euro. Ingen tull tas ut eftersom värdegränsen för en tullfri försändelse är 150 euro. Mervärdesskatten på livsmedel är 14 % av summan av varans inköpspris och postkostnader.

  • (29 € + 5 €) x 0,14 = 4,76 euro.

Mervärdesskattebeloppet är 4,76 euro.

Mervärdesskatt uppbärs inte på beställningen eftersom skattebeloppet underskrider 5 euro som är minimigränsen för uppbörd av mervärdesskatt. Försändelsen ska dock tullklareras eftersom värdet på varorna i försändelsen överskrider 22 euro.

Exempel på en beställning där det sammanlagda värdet på varan/varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro

Du beställer en keps från USA som kostar 15 euro. Eftersom värdet på försändelsen inte överstiger 22 euro uppbärs ingen tull eller mervärdesskatt. Värdegränsen för en skattefri försändelse är 22 euro och för en tullfri försändelse 150 euro.

Exempel på en beställning där mervärdeskatt vid import inte tas ut eftersom beloppet av skatt är under 5 euro

Du har beställt en lärobok från USA. Läroboken kostar 25 euro och leveranskostnaderna är 5 euro. Läroböckerna är tullfria. Mervärdesskatten som uppbärs är 10 % av varans inköpspris inklusive leveranskostnaderna.

  • (25 € + 5 €) x 0,1 = 3 euro

Mervärdesskattebeloppet är 3 euro. Mervärdesskatt uppbärs inte på beställningen eftersom skattebeloppet underskrider 5 euro som är minimigränsen för uppbörd av mervärdesskatt.

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16

Vår tjänst är just nu ofta överbelastad, var vänlig och bekanta dig också med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag