Hoppa till innehåll

Efter att du handlat på nätet - Gör en tullklarering

Om du ska tullklarera, dvs. förtulla, dina nätinköp skickar Posten eller transportföretaget en avi till dig.  Du ansvarar själv för förtullningen. Du kan förtulla dina inköp på tre olika sätt: i förtullningstjänsten på nätet, genom att köpa förtullningen som en tjänst av Posten eller transportfirman eller genom att förtulla försändelsen på något tullkontor.

 

Hur underrättas du om en försändelse som ska förtullas?

Du får en avi från Posten eller transportfirman om en försändelse som ska förtullas till Postens tjänst för försändelseuppföljning eller som ett OmaPosti-meddelande, textmeddelande, e-postmeddelande eller brev.

Hur kan jag förtulla min försändelse?

Du kan förtulla postförsändelsen först när du fått besked från Posten eller transportfirman om att en försändelse som ska förtullas har anlänt till dig samt när du fått ett ankomstnummer.

Om Posten levererar försändelsen har uppföljningskoden för försändelsen formen ”XXP123456789XX”. 

Du kan förtulla försändelsen genast när det i Postens tjänst för försändelseuppföljning står ”Leverans väntar på din tulldeklaration. Var vänlig och ta hand om tulldeklarationen inom 20 dagar från ankomst”.

Om sådan text inte finns, vänta och fortsätt försändelseuppföljningen eller kontakta Posten för att fråga var din försändelse är.

Viktigt: I Postens tjänst för försändelseuppföljning heter ankomstnumret försändelsekod.  Använd således försändelsekoden som ankomstnummer vid förtullningen.

Förtulla inom tidsfristen

Förtulla försändelsen och betala importskatterna inom tidsfristen, annars returnerar transportfirman din försändelse till avsändaren. Kontrollera tidsfristen i Postens eller transportfirmans avi.

Om du har fått en försändelse som ska förtullas direkt hem

Om du har fått en försändelse som ska förtullas direkt hem till dig ska du förtulla den i efterhand.

Tre sätt att förtulla din försändelse – välj och läs anvisningarna

Förtulla på nätet – använd förtullningstjänsten

Tullens webbförtullningstjänst är gratis och tillgänglig 24/7, dvs. alltid. Tjänsten kan användas på finska och svenska. Du kan också befullmäktiga någon annan person att göra förtullningen åt dig på nätet.

Allmänt om förtullningstjänsten

Videon ”Så här förtullar du på nätet” visar hur du förtullar en postförsändelse på nätet. I förtullningstjänsten kan du ta del av närmare anvisningar om förtullning och vanliga frågor om förtullning med svar.

Inloggning

Logga in i förtullningstjänsten med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett certifikatkort. Därtill ska du ha en finsk personbeteckning. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga någon annan person att sköta förtullningen åt dig.

Betalning

Som betalningssätt kan du välja nätbanken, kortbetalning (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit) eller mobil betalning. Om du vill använda Siirto-tjänsten, klicka på knappen för Nordeas nätbank. I Nordeas tjänst klicka på fliken Siirto och följ anvisningarna. Nordeas Siirto-tjänst kan också användas av Andelsbankens kunder.

Beakta att summan som betalas i förtullningstjänsten måste vara minst 0,65 euro.

Postförsändelse

Du får postförsändelsen direkt hem till dig eller till ett avhämtningsställe när du har förtullat försändelsen och betalat importskatterna för den.

Fraktförsändelse – lämna överlåtelsebeslutet till den som transporterat försändelsen

Förtullningstjänsten skapar ett överlåtelsebeslut för en fraktförsändelse. Lämna överlåtelsebeslutet till fraktföraren för att denna ska kunna leverera försändelsen till dig eller så kan du avhämta försändelsen på ett ställe som fraktföraren angett.

När kan förtullningstjänsten INTE användas?

I tjänsten kan t.ex. levande djur, vapen eller flyttgods inte förtullas.

Postförsändelser som innehåller dessa varor kan förtullas vid sådana tullkontor som sköter postförtullningar. Fraktförsändelser som innehåller dessa varor kan förtullas vid det tullkontor som ligger närmast försändelsen. Ta på förhand reda på var varorna förvaras och sköt ärendet vid det tullkontor som ligger närmast förvaringsplatsen och erbjuder kundservice.

Kontrollera vilket det närmaste tullkontoret för tullklarering är och när kontoret är öppet. Gå till kontaktuppgifterna

Mera information:

 

Tillbaka upp

Köp förtullningstjänsten av Posten eller av en speditionsfirma

Man kan också köpa tullklareringen för sina nätinköp. Du kan ge Posten eller en speditionsfirma fullmakt att tullklarera försändelsen åt dig.

 • Posten kan befullmäktigas att förtulla en postförsändelse. Anvisningarna om detta hittar du bl.a. i ankomstavin som Posten skickat. På Åland sköts förtullningen av postförsändelser av Åland Post. Fråga mer hos Posten eller Åland Post
 • En speditionsfirma kan befullmäktigas att förtulla en fraktförsändelse. Fråga mer hos fraktföraren.

Posten eller speditionsfirman behöver få av dig förutom uppgifter om försändelsen även din personbeteckning. Posten eller speditionsfirman förtullar dina inköp och betalar importskatterna till Tullen för din räkning och skickar dig ett arkivexemplar av förtullningen.

Tillbaka upp

Förtulla dina inköp på ett tullkontor

Välj tullkontoret enligt om det är fråga om en postförsändelse eller en fraktförsändelse.  Ta först reda på vilket tullkontor är det närmaste tullkontoret där du kan tullklarera din försändelse.

Så här förtullar du på tullkontoret

 • Ta med ankomstavin, orderbekräftelsen/fakturan/kvittot, identitetsbevis samt andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen.
 • Som betalningsmedel kan du använda kontanter, bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro och check.
 • Kontrollera tullkontorets öppettider på förhand. Gå till kontaktuppgifterna
 • Du kan också befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig. Fullmakten ska vara skriftlig.

Välj rätt tullkontor

Du kan förtulla en postförsändelse vid vilket tullkontor som helst som sköter postförtullningar. Du kan inte få med dig ditt paket från tullkontoret, eftersom paketet finns i Postens lager. Posten levererar den förtullade försändelsen till den leveransadress du angett eller till ett avhämtningsställe.

Du kan förtulla en fraktförsändelse endast vid det tullkontor som ligger närmast ditt paket. Fråga fraktföraren var din försändelse förvaras. Fraktföraren kan lämna ut försändelsen till dig först efter att denne har fått överlåtelsebeslutet gällande förtullningen.

Kontrollera tullkontorens adresser och öppettider. Gå till kontaktuppgifterna

Tillbaka upp

Vanliga frågor

Om det sammanlagda värdet utan postavgifter på varor i en postförsändelse är 22,00 euro eller mindre, behöver försändelsen inte förtullas och inga importskatter betalas för den.

Undantag:

 • Kom ihåg att man alltid ska förtulla alkoholdrycker och betala mervärdesskatt för dem. För dessa produkter ska också punktskatt betalas.
 • Också parfymer och eau de toilette-produkter ska alltid tullklareras.

Om du har fått en ankomstavi för en försändelse som du inte behöver förtulla, be att få paketet frisläppt genom att skicka:

 • orderbekräftelsen (order confirmation) eller fakturan (invoice) eller kvittot samt eventuell annan dokumentation eller information om försändelsen,
 • postförsändelsens ankomstnummer (finns angivet i Postens ankomstavi) och
 • dina kontaktuppgifter

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi.


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag