Efter att du handlat

Inlämnade av tulldeklaration och tullklarering av försändelsen

Innan du får hem varorna som du beställt ska du göra en tulldeklaration och betala eventuella importskatter för varorna. Notera att du får informationen om att en försändelse som behöver tullklareras har anlänt av fraktföraren. Om försändelsen är en postförsändelse, skickas ankomstavin av Posten.

Försändelsen ska tullklareras inom utsatt tid, annars skickas den tillbaka till avsändaren.

 • Postförsändelser ska tullklareras och importskatterna för dem betalas inom 20 dagar från försändelsens ankomst.
 • Tullen eller Posten tullklarerar inte automatiskt försändelser utan mottagaren av en försändelse ska på eget initiativ lämna in en tulldeklaration för den.
 • Försändelser kan inte tullklareras i förväg. Du kan lämna in en tulldeklaration för en vara när varan har anlänt till Finland och du har tillgång till försändelsens ankomstnummer eller har fått en ankomstavi från Posten/fraktföraren.
 • Om ett oförtullat postpaket som ska tullklareras har levererats direkt hem till dig ska du lämna in en tulldeklaration för paketet i efterhand.

Hur lämnar jag in tulldeklarationen?

Förfarandet är lite olika beroende på om paketet levereras till dig av Posten eller av någon annan fraktförare.

 • Om Posten transporterar din försändelse är det fråga om en postförsändelse.
 • Om din försändelse transporteras av en annan fraktförare är det fråga om en fraktförsändelse.

Du kan lämna in tulldeklarationen själv eller ge en speditionsfirma eller en annan person fullmakt att tullklarera försändelsen på dina vägnar. Välj nedan det alternativ som passar dig bäst.

Använd deklarationstjänsten för import När du anlitar en speditionsfirma När du sköter tullklareringen vid ett tullkontor

När du sköter tullklareringen via deklarationstjänsten för import

Minneslista när du tullklarerar på webben - dessa uppgifter och dokument behövs:

Ankomstavi (fås av Posten/fraktföraren)
Orderbekräftelse (order confirmation), faktura (invoice) eller kvitto (krävs även i handeln mellan privatpersoner). Ett kontoutdrag eller bankverifikat uppfyller inte formkraven för en faktura och kan inte godtas som bifogad handling vid förtullning (är inte en tillräcklig utredning om varans värde.)
Produktens varukod. Om du hittar din vara bland de färdiga alternativ som listas, behöver du inte ta reda på koden. Du behöver ingen kod om försändelsen kommer från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna eller Jersey.
Även om du fått försändelsen gratis ska den förtullas och eventuella importskatter betalas för den enligt produktens faktiska värde. Begär på förhand bevis på varans riktiga värde av säljaren.

Inloggning i tjänsten:

 • För att kunna använda tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning. Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.
 • Du kan också ge en annan person fullmakt att i ditt ställe lämna in tulldeklarationen och betala importskatterna via tjänsten. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig.
 • Du behöver en finländsk personbeteckning för att kunna använda tjänsten. Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder, ditt mobilcertifikat eller ditt certifikatkort.

I deklarationstjänsten för import kan du inte tullklarera:

 • flyttgods, vapen, jakttroféer eller levande djur.
  • En postförsandelse som innehåller dessa varor kan du förtulla vid närmaste tullkontor som sköter postförtullningar. Obs! Kontrollera alltid på förhand vilket är det närmaste tullkontor som förtullar postpaket och när kontoret är öppet. Gå till kontaktuppgifterna. Gå till kontaktuppgifterna
  • Fraktsförsändelser som innehåller dessa varor måste du förtulla vid ett tullkontor. Ta på förhand reda på var varorna förvaras och sköt ärendet vid det tullkontor som ligger närmast förvaringsplatsen. Obs! Kontrollera alltid på förhand vilket det närmaste tullkontoret för tullklarering är och när kontoret är öppet. Gå till kontaktuppgifterna

Deklarationstjänsten för import kan användas på finska och svenska. Anvisningar om privatpersoners postförtullning finns också att få på engelska.

Postförsändelser:

 • Du får postförsändelsen direkt hem till dig eller till ett postkontor nära dig när du har betalat importskatterna.
  När du har tullklarerat postförsändelsen och betalat eventuella importskatter, skickar Posten automatiskt försändelsen till dig eller så kan du hämta den på närmaste postkontor. På Postens webbplats finns en e-tjänst för försändelseuppföljning.  
  Kontakta Posten om du har frågor om ett postpakets förvaringsplats eller transport. Tullen kan inte hjälpa dig med dessa frågor.

Fraktförsändelser:

 • Innan varan kan levereras till dig ska du ge ett överlåtelsebeslut till lagerhavaren angående fraktförsändelsen.
 • När du har tullklarerat fraktförsändelsen och betalat eventuella importskatter, får du ett överlåtelsebeslut från deklarationstjänsten för import som bevis på att varan är tullklarerad.
 • Du ska lämna överlåtelsebeslutet till fraktföraren, till exempel i form av en e-postbilaga eller utskrift. Lagerhavaren får lämna ut dina varor endast mot överlåtelsebeslutet. Ta med dig en utskrift av överlåtelsebeslutet om du hämtar försändelsen på fraktförarens lager.
 • Kontakta fraktföraren om du har frågor om fraktförsändelsens förvaringsplats eller transport. Tullen kan inte hjälpa dig med dessa frågor.

Gå till deklarationstjänsten för import

När du anlitar en speditionsfirma

Om du inte själv vill tullklarera försändelsen kan du anlita en speditionsfirma att för din räkning sköta tullklareringen och betala importskatterna. Firmorna debiterar för denna service enligt sin prislista.

Postförsändelser:

 • Posten sköter speditionen av postförsändelser.
 • På ankomstavin som Posten skickar finns anvisningar för hur du kan befullmäktiga en speditionsfirma att agera som ditt ombud. Posten levererar den förtullade försändelsen hem till dig eller till närmaste postkontor. På Åland är det Posten Åland som har hand om speditionen av postförsändelser.

Fraktförsändelser:

 • Speditionen av fraktförsändelser sköts av en speditionsfirma.

Användning av personbeteckning i tulldeklarationer

 • För att utföra tullklareringen ber speditionsfirman att förutom andra uppgifter om försändelsen även få din personbeteckning.

Speditionsfirman betalar importskatterna till Tullen för din räkning

 • Speditionsfirman levererar försändelsen till dig och förtullningsbeslutet medföljer som arkivexemplar. Notera att du inte behöver betala importskatterna till Tullen om speditionsfirman har tullklarerat din försändelse och betalat importskatterna för din räkning. Förtullningsbeslutet som levereras är ett arkivexemplar till dig och du behöver inte betala skatterna som anges i det.  

När du sköter tullklareringen vid ett tullkontor

Minneslista när du sköter tullklareringen vid ett tullkontor

 • Kontrollera öppettiderna för tullkontoret innan du tar dig dit
 • Ta med ankomstavin, orderbekräftelsen, fakturan och identitetsbevis
 • Som betalningsmedel kan du använda kontanter, bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro och check.

Tullklarering av en postförsändelse:

 • Du kan förtulla din postförsändelse vid vilket tullkontor som helst som sköter postförtullningar. Obs!  Kontrollera alltid på förhand vilket är det närmaste tullkontor där du kan tullklarera din försändelse och när kontoret är öppet. Gå till kontaktuppgifterna
 • Notera att du inte kan få med dig försändelsen hem från tullkontoret. Alla postförsändelser förvaras på Postens lager i Vanda.
 • Posten levererar automatiskt försändelsen hem till dig eller till närmaste postkontor då du har tullklarerat försändelsen och betalat importskatterna för den.

Tullklarering av en fraktförsändelse:

 • Observera att du endast kan tullklarera din fraktförsändelse vid det tullkontor som är närmast varans förvaringsplats. Om det är oklart, ta reda på av fraktföraren var din försändelse förvaras.
 • Obs! Kontrollera alltid på förhand vilket är det närmaste tullkontor där du kan tullklarera din försändelse och när kontoret är öppet. Gå till kontaktuppgifterna
 • Lagerhavaren kan frisläppa dina varor endast mot ett överlåtelsebeslut. Du får överlåtelsebeslutet när du har tullklarerat försändelsen och betalat eventuella importskatter.
 • Kom ihåg att lämna överlåtelsebeslutet som du fått till lagarehavaren så att dina varor kan levereras till dig.

Beakta följande

Postförsändelser av ringa värde där varornas sammanlagda värde är högst 22 euro

Om det sammanlagda värdet utan postavgifter på varor i en postförsändelse är 22,00 euro eller mindre, behöver man inte tullklarera försändelsen och betala importskatter.

Undantag:

 • Momsfrihet tillämpas inte på tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker, utan mervärdesskatt tas alltid ut för dessa produkter och de ska alltid tullklareras. Notera att även punktskatt alltid uppbärs.
 • Import av parfymer och eau de toilette-produkter ska alltid tullklareras.

Om du har fått en ankomstavi från Posten för en försändelse som du inte behöver förtulla, begär att postpaketet frisläpps på följande sätt:

Skicka

 • orderbekräftelsen (order confirmation) eller fakturan (invoice) eller kvittot samt eventuella tilläggsutredningar om försändelsen
 • postförsändelsens ankomstnummer (du hittar den i Postens ankomstavi)
 • dina kontaktuppgifter

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi för frisläppning av paketet.


Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag