Efter att du handlat – gör förtullningen när du får informationen om att en försändelse som behöver tullklareras har anlänt

Innan du får de beställda varorna ska du förtulla försändelsen och betala eventuella importskatter. Posten eller fraktföraren meddelar dig om en försändelse behöver förtullas. Meddelandet visas vanligtvis i tjänsten för uppföljning av försändelser. Det kan också skickas via Netposti, som en elektronisk anmälan, per textmeddelande eller per brev.

 • Försändelsen ska förtullas och skatterna betalas inom utsatt tid, annars skickas den tillbaka till avsändaren.
 • Du kan göra förtullningen genast efter att du har fått informationen om att försändelsen har anlänt. Förtullningen kan inte göras på förhand.
 • Som köpare är du ansvarig för förtullningen; Tullen sköter den inte åt dig.
 • Om ett oförtullat paket som ska förtullas har levererats direkt hem till dig, ska du förtulla det i efterhand.

Du kan göra förtullningen själv på nätet 24/7

Enklast sköter du förtullningen själv via Tullens deklarationstjänst för import. Du kan också 

 1. köpa förtullningen av en postförsändelse som en tjänst av Posten
 2. köpa förtullningen av en fraktförsändelse som en tjänst av en speditionsfirma
 3. befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla försändelsen i Tullens deklarationstjänst för import
 4. göra förtullningen vid ett tullkontor där man förtullar postförsändelser.

Förtulla på nätet Befullmäktiga en speditionsfirma Förtulla vid tullkontor

Förtulla på nätet – använd deklarationstjänsten för import

Bekanta dig först med 

Det är gratis att använda deklarationstjänsten för import och tjänsten är tillgänglig 24/7. I tjänsten finns en användarmanual för tjänsten och vanliga frågor om tjänsten.

Inloggning i tjänsten

Logga in i deklarationstjänsten för import med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett certifikatkort. Därtill ska du ha en finsk personbeteckning.

Betalning i tjänsten

Via deklarationstjänsten för import kan du betala i nätbanken eller med kort (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit). Om du vill använda Siirto-tjänsten, klicka på knappen för Nordeas nätbank. I Nordeas tjänst klicka på fliken Siirto och följ anvisningarna. Andelsbankens och S-bankens kunder kan också använda Nordeas Siirto-tjänst.

Notera att den minsta summan som kan betalas i deklarationstjänsten för import är 0,65 €.

Postförsändelser

Du får postförsändelsen direkt hem till dig eller till ett avhämtningsställe när du har betalat importskatterna.

Fraktförsändelser

Om försändelsen är en fraktförsändelse får du ett överlåtelsebeslut från deklarationstjänsten för import. Lämna överlåtelsebeslutet till fraktföraren för att ditt paket ska kunna utlämnas från lagret.

Försändelsen ska tullklareras inom utsatt tid, annars skickar Posten eller fraktföraren den tillbaka till avsändaren.

I tjänsten kan t.ex. levande djur, vapen eller flyttgods inte förtullas

Vissa varor omfattas av restriktioner och förbud (t.ex. levande djur och vapen), och du kan inte förtulla dylika varor i deklarationstjänsten för import. Flyttgods kan inte heller förtullas i tjänsten.

 • Postförsändelser som innehåller dessa varor kan du förtulla vid sådana tullkontor som sköter postförtullningar.
 • Fraktförsändelser som innehåller dessa varor måste du förtulla vid ett tullkontor. Ta på förhand reda på var varorna förvaras och sköt ärendet vid det tullkontor som ligger närmast förvaringsplatsen och erbjuder kundservice.

Obs! Kontrollera alltid på förhand var det närmaste tullkontoret för tullklarering är beläget och när kontoret har öppet. Gå till kontaktuppgifterna

Deklarationstjänsten för import kan användas på finska och svenska. Anvisningar om privatpersoners postförtullning finns också att få på engelska.

Gå till deklarationstjänsten för import

Mera information:

Du kan köpa förtullningen som en tjänst

Befullmäktiga Posten eller en annan speditionsfirma att sköta förtullningen åt dig:

 • Du kan ge Posten fullmakt att sköta förtullningen av dina postförsändelser. Anvisningarna om detta hittar du bl.a. i ankomstavin som Posten skickat. Posten levererar den förtullade försändelsen till den leveransadress du angett eller till ett avhämtningsställe. På Åland sköts förtullningen av postförsändelser av Åland Post.
 • Du kan ge en speditionsfirma fullmakt att sköta förtullningen av dina fraktförsändelser.

Företaget som du befullmäktigat behöver din personbeteckning för förtullningen

För att utföra förtullningen ber företaget som du befullmäktigat att förutom andra uppgifter om försändelsen även få din personbeteckning. Företaget förtullar din försändelse och betalar importskatterna till Tullen för din räkning, och därmed behöver du inte själv betala skatterna till Tullen. Företaget levererar försändelsen som du beställt till dig och förtullningsbeslutet som arkivexemplar.

Du kan också göra förtullningen vid ett tullkontor

Enklast sköter du förtullningen själv på nätet 24/7. Du kan också befullmäktiga en annan person, Posten eller en fraktförare att sköta förtullningen åt dig. Om du inte har ett finskt socialförsäkringsnummer kan du göra förtullningen vid ett tullkontor. Kontrollera alltid tullkontorets öppettider på förhand. Gå till kontaktuppgifterna.

 • Ta med ankomstavin, orderbekräftelsen/fakturan/kvittot, identitetsbevis samt andra handlingar som eventuellt hänför sig till försändelsen.
 • Som betalningsmedel kan du använda kontanter, bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro och check.
 • Notera att du inte kan få med dig försändelsen från tullkontoret, eftersom den finns i Postens eller transportfirmans lager.

Du kan förtulla en postförsändelse vid vilket tullkontor som helst som sköter postförtullningar. Obs! Kontrollera tullkontorets öppettider innan du tar dig dit. Gå till kontaktuppgifterna
Posten levererar den förtullade försändelsen till den leveransadress du angett eller till ett avhämtningsställe.

Du kan förtulla en fraktförsändelse endast vid det tullkontor som ligger närmast varans förvaringsplats. Om det är oklart, ta reda på av fraktföraren var din försändelse förvaras.
Fraktföraren kan överlåta försändelsen till dig först efter att denne har fått överlåtelsebeslutet gällande förtullningen av dig.

 

 

Beakta följande

Postförsändelser av ringa värde där varornas sammanlagda värde är högst 22 euro

Om det sammanlagda värdet utan postavgifter på varor i en postförsändelse är 22,00 euro eller mindre, behöver man inte tullklarera försändelsen och betala importskatter.

Undantag:

 • Momsfrihet tillämpas inte på tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker, utan mervärdesskatt tas alltid ut för dessa produkter och de ska alltid tullklareras. Notera att även punktskatt alltid uppbärs.
 • Import av parfymer och eau de toilette-produkter ska alltid tullklareras.

Om du har fått en ankomstavi från Posten för en försändelse som du inte behöver förtulla, begär att postpaketet frisläpps på följande sätt:

Skicka

 • orderbekräftelsen (order confirmation) eller fakturan (invoice) eller kvittot samt eventuella tilläggsutredningar om försändelsen
 • postförsändelsens ankomstnummer (du hittar den i Postens ankomstavi)
 • dina kontaktuppgifter

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi för frisläppning av paketet.


Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag