Hoppa till innehåll

Att beställa alkohol på nätet

Om du beställer alkoholdrycker från ett land utanför EU ska dessa förtullas och du ska utöver övriga importskatter även betala punktskatter. Om du beställer alkoholdrycker från ett EU-land ska du kontrollera Skatteförvaltningens anvisningar.

Förtullningen av alkoholdrycker beror på vilket område de kommer ifrån. Du kan bli tvungen att utöver mervärdesskatt och eventuell tullavgift även betala punktskatt.

Alkoholdrycken kommer från ett EU-land, såsom Estland eller Tyskland

Alkoholdryckerna behöver vanligtvis inte förtullas. Kontrollera vad du behöver göra i Skatteförvaltningens anvisningar

Alkoholdrycken kommer från ett land utanför EU, såsom Storbritannien

Alkoholdryckerna ska förtullas. Du ska betala mervärdesskatt, eventuell tullavgift och punktskatter för alkoholdryckerna i samband med förtullningen.

Alkoholdrycken kommer från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna

Till exempel Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde, men inte till EU:s skatteområde. Alkoholdrycker som kommer från dylika områden ska förtullas. I samband med förtullningen ska du betala mervärdesskatt och punktskatter för alkoholdryckerna, men du behöver inte betala tullavgift.

Hör området till EU:s tull- eller skatteområde? Kontrollera detta i tabellen EU:s tullområde och skatteområde.

Vad är punktskatter?

På alkoholdrycker betalas punktskatt, som innefattar alkoholskatt och punktskatt på dryckesförpackningar. Skatteförvaltningen bär ansvaret för punktbeskattningen av alkohol och ger även råd i frågor som gäller punktbeskattning. På Skatteförvaltningens webbplats kan du läsa mer om alkoholskatt och punktskatt på dryckesförpackningar.

Begränsningar

Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet. Personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker i landet. Starksprit (över 80 procent etylalkohol) får inte föras in i landet utan tillstånd.


Annanstans på denna webbplats


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning