Hoppa till innehåll

Att beställa alkohol på nätet

Om du beställer alkoholdrycker från ett land utanför EU ska dessa förtullas och du ska utöver övriga importskatter även betala punktskatter. Om du beställer alkoholdrycker från ett EU-land ska du kontrollera Skatteförvaltningens anvisningar.

Vanliga frågor om beställning av alkohol på nätet 

Frågor om intensivövervakning av alkohol? Läs svaren på Skatteförvaltningens webbplats.

Förtullningen av alkoholdrycker beror på vilket område de kommer ifrån. Du kan bli tvungen att utöver mervärdesskatt och eventuell tullavgift även betala punktskatt.

Alkoholdrycken kommer från ett EU-land, såsom Estland eller Tyskland

Alkoholdryckerna behöver vanligtvis inte förtullas. Kontrollera vad du behöver göra i Skatteförvaltningens anvisningar

Alkoholdrycken kommer från ett land utanför EU, såsom Storbritannien

Alkoholdryckerna ska förtullas. Du ska betala mervärdesskatt, eventuell tullavgift och punktskatter för alkoholdryckerna i samband med förtullningen.

Du kan också be att en transport- eller speditionsfirma (ombud) gör förtullningen åt dig. Om du är ett ombud, läs dessa anvisningar.

Alkoholdrycken kommer från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna

Till exempel Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde, men inte till EU:s skatteområde. Alkoholdrycker som kommer från dylika områden ska förtullas. I samband med förtullningen ska du betala mervärdesskatt och punktskatter för alkoholdryckerna, men du behöver inte betala tullavgift.

Hör området till EU:s tull- eller skatteområde? Kontrollera detta i tabellen EU:s tullområde och skatteområde.

Vad är punktskatter?

På alkoholdrycker betalas punktskatt, som innefattar alkoholskatt och punktskatt på dryckesförpackningar. Skatteförvaltningen bär ansvaret för punktbeskattningen av alkohol och ger även råd i frågor som gäller punktbeskattning. På Skatteförvaltningens webbplats kan du läsa mer om alkoholskatt och punktskatt på dryckesförpackningar.

Begränsningar

Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet. Personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker i landet. Starksprit (över 80 procent etylalkohol) får inte föras in i landet utan tillstånd.


Meddelanden

Exempel på skatter som ska betalas för olika alkoholdrycker

När du beställer alkoholdrycker från ett land utanför EU ska du utöver produktens pris samt eventuella transportkostnader även betala skatter, som utgörs av mervärdesskatt, eventuell tullavgift och punktskatt. På skatternas belopp inverkar bland annat vilken alkoholdryck det är fråga om. Ta del av följande riktgivande exempel.

Exempel 1: Rödvin

En teckning av en rödvinsflaska med produktens pris mot blå bakgrund och beloppet skatt mot gul bakgrund.

Du köper en flaska rödvin vars volym är 0,75 liter. Vinets alkoholhalt är 13,5 volymprocent.

Om vinflaskans pris är 20 euro och inga leveranskostnader betalas för produkten, ska du utöver priset betala totalt 9,32 euro i importskatter. 

För flaskan med rödvin betalar du alltså totalt 20 € + 9,32 € = 29,32 euro.

Exempel 2: Whisky

En teckning av en whiskyflaska med produktens pris mot blå bakgrund och beloppet skatt mot gul bakgrund.

Du köper en flaska skotsk whisky vars volym är 0,70 liter. Whiskyns alkoholhalt är 40 volymprocent.

Om whiskyflaskans pris är 40 euro och transportkostnaderna uppgår till 10 euro, ska du utöver priset betala totalt 29,89 euro i importskatter.

För flaskan med whisky betalar du alltså totalt 40 € + 29,89 € + 10 € = 79,89 euro.

Exempel 3: Öllåda

En teckning av en ölflaska med produktens pris mot blå bakgrund och beloppet skatt mot gul bakgrund.

Du köper en öllåda vars volym är 8 liter. Ölets alkoholhalt är 5,5 volymprocent.

Om öllådans pris är 15 euro och transportkostnaderna uppgår till 10 euro, ska du utöver priset betala totalt 31,79 euro i importskatter.

För öllådan betalar du alltså totalt 15 € + 31,79 € + 10 € = 56,79 euro.


Läs mer


Annanstans på denna webbplats


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning