Hoppa till innehåll

Nätbeställning

Efter att du gjort ett inköp i en utländsk nätbutik inleds paketets resa, under vilken du kan bli tvungen att förtulla paketet och betala importskatter för det. I slutet av resan kan ditt paket anlända tryggt till dig. 

 1. Innan du gör inköp i en utländsk nätbutik

  • Kontrollera om ditt inköp måste förtullas. Förtullning, dvs. tullklarering, innebär betalning av importskatter och anmälan till Tullen om vilken vara det är fråga om. Exempelvis ska alla paket från länder utanför EU förtullas. Läs mer: Vilka paket ska förtullas?

  • Med Tullräknaren kan du uppskatta hur mycket du ska betala importskatter, såsom mervärdesskatt och eventuella tullavgifter.
  • Ta reda på om Posten eller en annan transportfirma förtullar paketet åt dig eller om du själv ska ta hand om förtullningen. Läs anvisningarna på sidan Vem förtullar paket?
  • Innan du gör inköp lönar det sig också att bekanta sig med restriktionerna och förbuden gällande e-handelsköp från utlandet.
  • Om du importerar vissa aluminium-, järn- och stålprodukter och andra så kallade CBAM-varor, dvs. produkter som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna för en summa över 150 euro, behöver du från och med den 1.10 2023 utsläppsinformation av den som tillverkat varan. 
    

 2. Förtulla ditt paket

  Du får en ankomstavi från Posten eller någon annan transportfirma när ditt paket har anlänt till Finland. Transportfirman meddelar också om du behöver förtulla ditt paket. Om du inte förtullar paketet inom den angivna tidsfristen, returnerar transportfirman paketet till avsändaren.

  För förtullningen behöver du både ankomstavin och en orderbekräftelse, ett kvitto eller en annan utredning som visar varan som ska förtullas och dess värde. Du kan vid behov befullmäktiga en annan person att förtulla ditt paket på dina vägnar. Läs på vilka olika sätt du kan förtulla ditt paket.

  Om ett oförtullat paket levereras hem till dig, ska du förtulla det i efterhand. Läs mer: Förtullning av försändelse i efterhand.

  Tullen varken förvarar eller transporterar paket. Om du har frågor om ankomstavin, förvaringen och transporten av ditt paket eller om tillhörande serviceavgifter, ska du alltid ställa dina frågor direkt till Posten eller transportfirman i fråga.

 3. Postens behandlingsavgift eller beslut om frigörande till annan transportfirma

  Om Posten transporterar ditt paket och du i samband med förtullningen betalade importskatter, måste du även betala Postens behandlingsavgift. Om du inte har betalat importskatter i samband med förtullningen, behöver du inte betala Postens behandlingsavgift.

  Om en annan transportfirma transporterar ditt paket, kontrollera i ankomstavin om transportfirman behöver få beslutet om frigörande av dig. Om du förtullade paketet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du beslutet om frigörande på sidan Mina förtullningar.
   

 4. Returer

  Om du returnerar en vara som du har beställt eller om du skickar den för reparation eller utbyte, se anvisningarna på sidan Returer, reparationer, utbyten och service.

Med myggmedel avses biocidämnen som fördriver myggor. När du skaffar myggmedel ska det ha Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) godkännande, dvs. det ska finnas Tukes tillståndsnummer på förpackningen. 

Privatpersoner kan föra in myggskydd som resandeinförsel eller beställa dem via nätet så länge som det inte med myggskydden medföljer myggmattor som saknar Tukes tillståndsnummer.

Mera om myggmedel på Tukes webbplats Annanstans på denna webbplats


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning