Hoppa till innehåll

Förtullning av en gåva

Du kan förtulla gåvoförsändelsen själv eller ge någon annan fullmakt att göra det i ditt ställe i Tullens importförtullningstjänst.

Du kan också köpa förtullningen som en tjänst av transportfirman. Läs mer om förtullningsalternativ och förtullning.


Beakta följande

Förtulla försändelsen som en gåvoförsändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på sidan 1 ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson” och ange som gåvoförsändelsens värde högst 45 euro. På sidan 3 ska du ange gåvomottagarnas för- och efternamn samt uppgifter om gåvorna och deras värde per person.

Notera att gåvorna som ingår i försändelsen ska vara avsedda endast för din familj och att värdet på en enskild gåva inte kan fördelas. Det sammanlagda totalvärdet för gåvor som är avsedda för en familjemedlem får inte överskrida 45 euro.

Läs mer om gåvoförsändelser


Förtulla försändelsen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på sidan 1 ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson” och ange som gåvoförsändelsens värde det sammanlagda värdet på samtliga gåvor. På sidan 3 ska du ange varje gåva som en egen vara med prisuppgifter. Välj punkten ”Jag vill att Tullen kontaktar mig”. Tullen kontrollerar förutsättningarna för gåvoförsändelsen och kontaktar dig via denna tjänst.

Läs mer om gåvoförsändelser


Förtulla försändelsen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på sidan 1 ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson” och ange som gåvoförsändelsens värde det sammanlagda värdet på samtliga gåvor. På sidan 3 ska du ange varje gåva som en egen vara med prisuppgifter. Välj punkten ”Jag vill att Tullen kontaktar mig”. Tullen kontaktar dig, varefter du kan ge en tilläggsutredning och be om att få en vara skattefritt.

Läs mer om gåvoförsändelser


Om försändelsens värde är högst 45 euro, och den innehåller mer än 500 g kaffe eller över 100 g te, ska du ange detta på startsidan. Om även andra varor ingår i försändelsen, ska du på sidan 3 välja ”Jag vill att Tullen kontaktar mig”, varvid handläggaren kan fastställa förutsättningarna för de övriga varornas skattefrihet.

Läs mer om gåvoförsändelser

 


Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

  • Du hittar förtullningen och den därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan Mina förtullningar.
  • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning.
  • Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.
  • I fråga om gåvoförsändelser behövs vanligtvis uppgift om vad gåvan innehåller och vad innehållets värde är. Be att avsändaren av gåvan skickar dig dessa uppgifter skriftligen, t.ex. per e-post eller SMS, och skicka uppgifterna vidare till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.


Kontakta avsändaren för att få en redogörelse över gåvan och dess värde för förtullning.

För gåvor som är värda över 45 euro uppbärs importskatter precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


För förtullningen behöver du:

  • en ankomstavi från transportfirman
  • en redogörelse över gåvan och dess värde, t.ex. en fritt formulerad redogörelse över gåvan och dess värde eller ett kvitto på varan. (Vid behov kan du på förhand be att avsändaren av gåvan skickar en redogörelse till dig.)
  • Tullen kan begära att även andra dokument visas upp.

Om tullfrihet för gåvoförsändelser föreskrivs i artiklarna 25–27 i Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (Europeiska unionens officiella tidning L 324/23 10.12.2009).                            

Ta kontakt

Importförtullning för privatpersoner
mån–fre 8–18.00

Hjälp vid ifyllning av tulldeklaration (försändelser värda mer än 150 euro)