Hoppa till innehåll

Tullklarering av en gåva

Du kan tullklarera gåvoförsändelsen själv eller ge någon annan fullmakt att göra det i ditt ställe i Tullens tjänst.

Fraktföraren meddelar dig när du ska tullklarera gåvan.

Tullklareringsundantag

I tjänsten för import kan du inte förtulla alla produkter som omfattas av restriktioner, t.ex. vapen.

  • Du kan förtulla sådana här gåvor som levererats per post vid närmaste tullkontor som sköter postförtullningar. Observera att tullkontoren har varierande öppettider.
  • Om du får en per frakt skickad gåva som inte kan förtullas i deklarationstjänsten för import så ska den förtullas vid det tullkontor som ligger närmast varan. Ta reda på av fraktföraren var varan förvaras.

Läs mer om tullklareringsalternativ.

Kontrollera i anvisningarna för tjänsten vilka varor du kan förtulla i tjänsten.


Beakta följande

Om gåvans värde är högst 45 euro kan du också skicka en begäran om frisläppande till Tullen. För frisläppande av paketet ska du skicka

  • en orderbekräftelse eller en utredning över gåvan och dess värde
  • försändelsens ankomstnummer och din kontaktinformation

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi. Tullen frisläpper försändelsen om alla förutsättningarna för en gåva uppfylls och Posten levererar den till dig. I annat fall kontaktar Tullen dig. Postens försändelseuppföljning

Du kan också tullklarera försändelsen i Deklarationstjänsten för import, även om dess värde skulle vara högst 45 euro. Du behöver inte betala importskatter om det är fråga om en tull- och skattefri gåva.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


Om någon skickat dig en gåva ska du av avsändaren begära en redogörelse över gåvans innehåll och värde, så att Tullen kan utreda om det är fråga om en gåva som kan frisläppas utan tullklarering.

Gåvor som är värda över 45 euro förtullas och importskatter uppbärs precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

Gå till deklarationstjänsten för import


För tulldeklarationen behöver du:

  • en ankomstavi (av fraktföraren).
  • en utredning över gåvan och dess värde (t.ex. en fritt formulerad utredning över avsändaren, mottagaren, gåvan och dess värde eller ett kvitto på varan). (Vid behov kan du på förhand be att avsändaren av gåvan skickar en utredning till dig.)
  • produktens varukod.
  • Tullen kan begära att även andra dokument visas upp.

Om tullfrihet för gåvoförsändelser föreskrivs i artiklarna 25–27 i Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (Europeiska unionens officiella tidning L 324/23 10.12.2009).                            

Ta kontakt

Tulldeklarering, privatpersoner
måndag–fredag 8–18

Rådgivning för ifyllning av import- och exportdeklarationer och förtullning av postpaket i e-tjänster.


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag