Hoppa till innehåll

Förtullning av en gåva

Du kan förtulla gåvoförsändelsen själv eller ge någon annan fullmakt att göra det i ditt ställe i Tullens importförtullningstjänst.

Du kan också köpa förtullningen som en tjänst av transportfirman. Läs mer om förtullningsalternativ och förtullning.

 


Beakta följande

Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

  • Du hittar förtullningen och den därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan Mina förtullningar.
  • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning.
  • Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.
  • I fråga om gåvoförsändelser behövs vanligtvis uppgift om vad gåvan innehåller och vad innehållets värde är. Be att avsändaren av gåvan skickar dig dessa uppgifter skriftligen, t.ex. per e-post eller SMS, och skicka uppgifterna vidare till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.


Kontakta avsändaren för att få en redogörelse över gåvan och dess värde för förtullning.

För gåvor som är värda över 45 euro uppbärs importskatter precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


För förtullningen behöver du:

  • en ankomstavi från transportfirman
  • en redogörelse över gåvan och dess värde, t.ex. en fritt formulerad redogörelse över gåvan och dess värde eller ett kvitto på varan. (Vid behov kan du på förhand be att avsändaren av gåvan skickar en redogörelse till dig.)
  • Tullen kan begära att även andra dokument visas upp.

Om tullfrihet för gåvoförsändelser föreskrivs i artiklarna 25–27 i Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (Europeiska unionens officiella tidning L 324/23 10.12.2009).                            

Ta kontakt

Importförtullning för privatpersoner
måndag–fredag 8–18

Rådgivning för ifyllning av deklarationer