Tobak och snus i gåvoförsändelsen

Om du får tobaksprodukter som gåva från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som svarar för punktbeskattningen och för därtill hörande anvisningar.

Om du får tobaksprodukter som gåva från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, ska du förtulla försändelsen.

Ta först reda på vilka begränsningar som gäller för tobaksprodukter. Du får t.ex. inte ta emot snus eller andra rökfria tobaksprodukter som gåva.

Tobaksprodukter från ett land utanför EU

För tobaksprodukter som ingår i en gåvoförsändelse uppbärs alltid mervärdesskatt och tobaksskatt (som är en punktskatt), oavsett produkternas värde eller mängd.

Som gåva får du dock tullfritt ta emot följande mängder tobaksprodukter, förutsatt att värdegränsen på 45 euro inte överskrids:

  • 50 cigaretter ELLER
  • 25 cigariller (cigarrer som väger högst 3 gram per styck) ELLER
  • 10 cigarrer ELLER
  • 50 gram pip- och cigarettobak, ELLER
  • ett proportionellt urval av dessa produkter.

Beakta följande

Skattebeloppet för en cigarettkartong som skickats som gåva kan vara över 105 euro

Du har fått en cigarettkartong som gåva från Irak. För cigarettkartongen, dvs. 200 cigaretter, som skickats till Finland uppbärs tull, tobaksskatt och mervärdesskatt. Skatterna som uppbärs för tobaksprodukter varierar en aning beroende på tobaksmärket som förs in.

Som cigarettkartongens tullvärde används beroende på märke cigaretternas genomsnittliga importpris 12,45-16,80 euro. Utgångspunkten är den att man inte har kännedom om cigaretternas anskaffningspris. Postavgifterna är 5 euro och de läggs till tullvärdet.

Den allmänna tullen som uppbärs för tobak är 57,60 %, som uppbärs från tullvärdet.

Tullbeloppet är 57,60 % av värdet på cigarettkartongen:

 (12,45 € + 5 €) x 0,576 = 10,05 euro.

  • Tullbeloppet för en kartong som skickats är minst 10,05 euro.

Tobaksskatten uppbärs utifrån det av Skatteförvaltningen fastställda detaljhandelspriset för kartongen. Detaljhandelspriset är 91,23 – 111,00 euro/kartong beroende på tobaksmärke under tidsperioden 1.1. – 29.2.2024.

  • För en kartong som skickats uppbärs alltid minst 70,72 euro i tobaksskatt.

Mervärdesskattebeloppet är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import. Om försändelsen transporteras av Posten läggs Postens behandlingsavgift till skattegrunden för mervärdesskatt. Behandlingsavgiften är 3,10 euro i vårt exempel.

Skattegrunden för mervärdesskatt utgörs av tullvärdet inklusive tull, tobaksskatt och Postens behandlingsavgift:

(17,45 € + 10,05 € + 70,72 € + 3,10 €) x 0,24 = 24,32 euro.

  • För en kartong som skickats uppbärs minst 24,32 euro i mervärdesskatt.

För en cigarettkartong som skickats som gåva uppbärs sammanlagt minst 105,09 euro i skatter.

Mera information:

 


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Tobak