Tobak i gåvoförsändelsen

Om du får tobaksprodukter som gåva från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som svarar för punktbeskattningen och för därtill hörande anvisningar.

Om du får tobaksprodukter som gåva från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, ska du tullklarera försändelsen.

Ta först reda på vilka begränsningar som gäller för tobaksprodukter. Du får t.ex. inte ta emot snus eller andra rökfria tobaksprodukter som gåva.

Behöver jag betala skatt för tobaksprodukter som jag fått som gåva?

För tobaksprodukter som ingår i en gåvoförsändelse uppbärs alltid tobaksskatt och mervärdesskatt.

Som gåva får du dock tullfritt ta emot följande mängder tobaksprodukter, förutsatt att värdegränsen på 45 euro inte överskrids:

  • 50 cigaretter ELLER
  • 25 cigariller (cigarrer som väger högst 3 gram per styck) ELLER
  • 10 cigarrer ELLER
  • 50 gram pip- och cigarettobak, ELLER
  • ett proportionellt urval av dessa produkter.
Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Tobak