Skattepliktiga gåvor

Om värdet på en försändelse som uppfyller förutsättningarna för en gåva är högre än 45 euro eller om övriga maximigränser för tullfrihet/skattefrihet överskrids, uppbärs för varorna mervärdesskatt som i allmänhet är 24 procent. Exempelvis livsmedel och böcker har dock lägre mervärdesskattesatser. Införseln av cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker som ingår i gåvoförsändelser är alltid skattepliktig, oavsett varornas värde eller mängd. För dessa varor uppbärs alltid punktskatt och importmoms.

Ursprungslandets inverkan på tullen för gåvor som överskrider värdegränsen

På basis av tullpreferensavtal kan gåvoförsändelser vars värde är högre än 45 euro beviljas förmånsbehandling, dvs. tullfrihet eller nedsatt tull, utan skriftligt ursprungsbevis.

Förutsättningarna är

  • att produkten omfattas av avtalet
  • att gåvan anges ha sitt ursprung i avtalslandet i fråga och att det inte finns skäl att betvivla detta
  • att gåvans värde inte överskrider värdegränsen enligt avtalet och
  • att gåvan har avsänts direkt från avtalslandet i fråga till EU.

Sådana avtalsländer är t.ex. Storbritannien, Norge, Island, Schweiz, Japan, länderna på Västra Balkan, Medelhavsländerna, Mexiko, Chile, Korea, Sydafrika samt utvecklingsländerna (GSP-länderna). GSP-behandling kan i stället för tullfrihet också innebära endast nedsatt tull, och vissa produkter med ursprung i vissa GSP-länder får ingen förmånsbehandling alls.

Förmånsbehandling kan beviljas utan ett skriftligt ursprungsintyg när värdet på dessa produkter som man får som gåva är högst 500 euro. Värdegränsen för gåvor med ursprung i Syrien är 180 euro.

Förmånsbehandlingen gäller endast tull, man måste alltså betala mervärdesskatt och andra eventuella skatter för gåvoförsändelsen.

Industriprodukter som sänds per post från Turkiet till EU kan beviljas tullfrihet utan begränsningar gällande försändelsens värde. Den produkt som sänds behöver inte ha ursprung i Turkiet. Villkoret för beviljande av tullfrihet är att produkten har varit i fri omsättning när den sänds från Turkiet. Jordbruksprodukter som sänds som gåva från Turkiet ska vara av turkiskt ursprung. På turkiska jordbruksprodukter tillämpas också värdegränsen på 500 euro.

                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning