När behöver jag förtulla en gåva?

Gåvomottagaren ska förtulla gåvoförsändelsen och betala eventuella importskatter för den, om

  • gåvans värde överskrider 45 euro eller
  • maximimängderna för tullfrihet/skattefrihet överskrids, eller
  • om den innehåller varor som omfattas av restriktioner

och om gåvan har skickats

  • från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller
  • från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna).
  • transportfirman meddelar dig när du ska förtulla varan.

Du får besked från transportfirman när du behöver förtulla försändelsen.

Undantag

Gåvor som alltid ska förtullas, oavsett gåvans värde:

  • alkoholdrycker
  • tobaksprodukter.

Beakta följande

Kontakta avsändaren för att få en redogörelse över gåvan och dess värde för förtullning.

För gåvor som är värda över 45 euro uppbärs importskatter precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


Ta kontakt

Importförtullning för privatpersoner
måndag–fredag 8–16.15

Rådgivning för ifyllning av deklarationer


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag