Hoppa till innehåll

När behöver jag tullklarera en gåva?

Gåvomottagaren ska tullklarera gåvoförsändelsen och betala eventuella importskatter för den, om

  • gåvans värde överskrider 45 euro eller
  • maximimängderna för tullfrihet/skattefrihet överskrids, eller
  • om den innehåller varor som omfattas av restriktioner

och om gåvan har

  • skickats från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller
  • från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna).
  • Fraktföraren meddelar dig när du ska tullklarera varan.

Undantag

Gåvor som alltid ska tullklareras, oavsett gåvans värde:

  • alkoholdrycker
  • tobaksprodukter.

Beakta följande

Om gåvans värde är högst 45 euro kan du också skicka en begäran om frisläppande till Tullen. För frisläppande av paketet ska du skicka

  • en orderbekräftelse eller en utredning över gåvan och dess värde
  • försändelsens ankomstnummer och din kontaktinformation

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi. Tullen frisläpper försändelsen om alla förutsättningarna för en gåva uppfylls och Posten levererar den till dig. I annat fall kontaktar Tullen dig. Postens försändelseuppföljning

Du kan också tullklarera försändelsen i Deklarationstjänsten för import, även om dess värde skulle vara högst 45 euro. Du behöver inte betala importskatter om det är fråga om en tull- och skattefri gåva.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


Om någon skickat dig en gåva ska du av avsändaren begära en redogörelse över gåvans innehåll och värde, så att Tullen kan utreda om det är fråga om en gåva som kan frisläppas utan tullklarering.

Gåvor som är värda över 45 euro förtullas och importskatter uppbärs precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

Gå till deklarationstjänsten för import


Ta kontakt

Tulldeklarering, privatpersoner
måndag–fredag 8–18

Rådgivning för ifyllning av import- och exportdeklarationer och förtullning av postpaket i e-tjänster.


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag