Hoppa till innehåll

När behöver jag förtulla en gåva?

Gåvomottagaren ska förtulla gåvoförsändelsen och betala eventuella importskatter för den, om gåvan har skickats

  • från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller
  • från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna) och
  • transportfirman meddelar dig när du ska förtulla varan.

Du får besked från transportfirman när du behöver förtulla försändelsen.


Beakta följande

För gåvoförsändelser kan skattefrihet beviljas endast om gåvan skickas av en privatperson från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (dvs. från ett tredje land) utan ersättning till en annan privatperson inom EU:s tull- och skatteområde. 

I fråga om gåvoförsändelser kan skattefrihet alltså inte tillämpas på gåvor som ett företag har skickat. Dessa försändelser ska tullklareras och importskatter ska betalas för dem. Läs mer om tullklarering.


Kontakta avsändaren för att få en redogörelse över gåvan och dess värde för förtullning.

För gåvor som är värda över 45 euro uppbärs importskatter precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


Ta kontakt

Importförtullning för privatpersoner
mån–fre 8–18.00

Hjälp vid ifyllning av tulldeklaration (försändelser värda mer än 150 euro)