Livsmedel i gåvoförsändelsen

Från EU-området

Du kan ta emot livsmedel som gåva från EU-länder utan särskilda begränsningar.

Från områden utanför EU

Förutsättningen för tullfrihet och mervärdesskattefrihet i fråga om gåvoförsändelser som tagits emot från ett land utanför EU och som innehåller livsmedel är att värdegränsen på 45 euro inte överskrids.

Införseln av livsmedel har begränsats på grund av risken för spridning av djursjukdomar. Livsmedel som förs in av resande, livsmedel som mottas som gåvoförsändelser och livsmedel som beställs på nätet omfattas alla av samma importrestriktioner. Huvudregeln är att du inte får föra in eller motta t.ex. kött, köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter från länder utanför EU. Fiskeriprodukter får du föra in eller ta emot högst 20 kg (eller en urtagen fisk).

Som gåva får du dock ta emot exempelvis

  • choklad
  • sötsaker
  • kex
  • bröd och
  • kakor,

förutsatt att de inte blandats eller fyllts med köttprodukter.

Läs mer: Livsmedel

Kaffe och te samt extrakt och essens av kaffe och te

Tullfrihet och skattefrihet tillämpas upp till ett värde på högst 45 euro per försändelse.

Kaffe och te samt extrakt och essens av dem som ingår i en gåvoförsändelse är momsfria endast inom följande gränser:

  • högst 500 gram kaffe ELLER 200 gram kaffeextrakt och -essens
  • högst 100 gram te ELLER 40 gram teextrakt och -essens.

Skattepliktig gåva

Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning