Läkemedel i gåvoförsändelsen

Det är förbjudet att ta emot läkemedel som gåva.

Läs mer

  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Läkemedel