Läkemedel i gåvoförsändelsen

Det är förbjudet att ta emot läkemedel som gåva.

Läs mer

  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Läkemedel