Läkemedel i gåvoförsändelsen

Det är förbjudet att ta emot läkemedel som gåva.

Läs mer

  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Läkemedel

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag