Läkemedel i gåvoförsändelsen

Det är förbjudet att ta emot läkemedel som gåva.

Beakta följande

Att skicka läkemedel från Finland

Avsändaren ska ta reda gällande exportrestriktioner samt vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet.  Mera information om restriktionerna får du till exempel från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.

Att skicka läkemedel till Finland

Privatpersoner får inte skicka läkemedel till Finland. En person som vistas i Finland kan alltså inte ta emot läkemedel eller läkemedelspreparat som skickats av en annan privatperson.

Medförande av läkemedel

Resande får föra med sig endast sina personliga läkemedel. Det är inte tillåtet att föra med sig läkemedel som ordinerats till någon annan.


Läs mer

  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Läkemedel

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag