Importrestriktioner för gåvor

Finland tillämpar bl.a. av sociala skäl samt av hälso- och miljöskyddsskäl införselrestriktioner som gäller såväl gåvoförsändelser som passagerargods både från EU-länder och från länder utanför EU.

Det finns t.ex. restriktioner för hur läkemedel får tas emot som gåva. Införsel av t.ex. utrotningshotade djur- och växtarter samt produkter av dem som gåvoförsändelser kräver tillstånd (s.k. CITES-tillstånd). Närmare information om utrotningshotade arter och förfaranden vid import kan fås vid miljöministeriet, Finlands miljöcentral eller länens miljötjänster samt tullkontoren.

EU-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Till EES-länderna hör EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

 

Läs mer

 

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning