Gåvoförsändelser till utlandet per post

Avsändaren ska ta reda på vilka exportrestriktioner som gäller för varorna samt destinationslandets importrestriktioner, t.ex. från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.

Notera att många exportrestriktioner också gäller för varor som skickas som gåvoförsändelser. Sådana varor är till exempel läkemedel som klassificeras som narkotika, varor av utrotningshotade växter och djur, skjutvapen och ammunition samt kulturföremål.

Mera information om de villkor och restriktioner som gäller för försändelser får du från transportföretaget.

Till exempel på postens webbplats finns information om förbjudna ämnen och landspecifika förbud och restriktioner.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning