Gåvoförsändelser till utlandet per post

På postens webbplats finns anvisningar om hur du skickar paket till utlandet. På postens webbplats finns också information om förbjudna försändelser och landsspecifika förbud och begränsningar.

Avsändaren ska ta reda på vilka exportrestriktioner som gäller för varorna samt destinationslandets importrestriktioner, t.ex. från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.

Notera att många exportrestriktioner också gäller för varor som skickas som gåvoförsändelser. Sådana varor är till exempel läkemedel som klassificeras som narkotika, varor av utrotningshotade växter och djur, skjutvapen och ammunition samt kulturföremål. Läs mer om att skicka postpaket.

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning