Förbjudna varor i gåvoförsändelser

Finland tillämpar bl.a. av sociala skäl samt av hälso- och miljöskyddsskäl införselrestriktioner som gäller såväl gåvoförsändelser som passagerargods både från EU-länder och från länder utanför EU.

Det är förbjudet att ta emot läkemedel eller snus som gåva.Det är förbjudet att föra in farliga föremål, såsom knogjärn, stiletter, kaststjärnor, eggvapen som maskerats som andra föremål, förlamande elvapen, elbatonger, fjäderbatonger samt precisionsslangbågar och precisionsslungor.

Införsel av t.ex. utrotningshotade djur- och växtarter samt produkter av dem som gåvoförsändelser kräver tillstånd (s.k. CITES-tillstånd). Närmare information om utrotningshotade arter och förfaranden vid import kan fås vid miljöministeriet, Finlands miljöcentral eller länens miljötjänster samt tullkontoren.

Hör området till EU- eller EES-länderna? Kontrollera detta i tabellen över EU-, EES-, Efta- och Schengenländerna.

Läs mer

 

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning