Alkohol i gåvoförsändelsen

Om du får alkoholdrycker som gåva från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som svarar för punktbeskattningen av dryckerna och för därtill hörande anvisningar.

Om du får alkoholdrycker som gåva från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, ska du tullklarera försändelsen.

Hur mycket ska jag betala för alkoholdrycker som jag fått som gåva?

För alkoholdrycker som ingår i en gåvoförsändelse uppbärs alltid punktskatt på alkoholdrycker och mervärdesskatt. Mervärdesskatten på alkohol är 24 procent. Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker uppbärs enligt tabellen över punktskatter på alkohol- och alkoholdrycker. I punktskatt på dryckesförpackningar uppbärs 0,51 euro per liter.

Du får dock som gåva tullfritt ta emot alkohol och alkoholdrycker från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, förutsatt att värdegränsen på 45 euro och följande mängder inte överskrids:

  • 1 liter destillerade drycker och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på mer än 22 volymprocent ELLER
  • 1 liter destillerade drycker, alkoholhaltiga drycker och aperitifer, som baserar sig på vin eller alkohol, sake eller liknande drycker, med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, mousserande viner, starkviner eller ett proportionellt urval av dessa produkter OCH
  • 2 liter icke-mousserande viner, dvs. röd-, vit- och roséviner OCH
  • öl ända upp till ett värde av 45 euro.

Begränsningar

Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet, och personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker.

Sprit får inte föras in i landet utan tillstånd.

Hur tullklarerar jag en gåvoförsändelse som innehåller alkohol?

Du kan tullklarera gåvoförsändelsen själv via Tullens deklarationstjänst för import eller ge någon annan fullmakt att sköta tullklareringen i ditt ställe.

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Alkohol