Alkohol i gåvoförsändelsen

Om du får alkoholdrycker som gåva från ett EU-land är det Skatteförvaltningen som svarar för punktbeskattningen av dryckerna och för därtill hörande anvisningar.

Om du får alkoholdrycker som gåva från ett land utanför EU eller från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, ska du förtulla försändelsen.

Med alkoholdrycker avses drycker som är avsedda att förtäras och som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol. Mervärdesskatten på alkohol är 24 procent. Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker uppbärs enligt tabellen över punktskatter på alkohol- och alkoholdrycker. I punktskatt på dryckesförpackningar uppbärs 0,51 euro per liter.

Begränsningar

Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet, och personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker.

Sprit får inte föras in i landet utan tillstånd. En privatperson får inte från utlandet ta emot en gåvoförsändelse bestående av alkoholhaltigt ämne som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol, oberoende av hur ämnet är förpackat, vilka märkningar förpackningen har eller hur ämnet används.

Alkoholdrycker från ett land utanför EU

För alkoholdrycker som ingår i en gåvoförsändelse uppbärs alltid punktskatt på alkoholdrycker och mervärdesskatt, oavsett produkternas värde eller mängd.

Du får dock som gåva tullfritt ta emot alkohol och alkoholdrycker från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, förutsatt att värdegränsen på 45 euro och följande mängder inte överskrids:

  • 1 liter destillerade drycker och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på mer än 22 volymprocent ELLER
  • 1 liter destillerade drycker, alkoholhaltiga drycker och aperitifer, som baserar sig på vin eller alkohol, taffia, sake eller liknande drycker, med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, mousserande viner, starkviner eller ett proportionellt urval av dessa produkter OCH
  • 2 liter icke-mousserande viner, dvs. röd-, vit- och roséviner.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Alkohol