Alkohol i gåvoförsändelsen

Om du får alkoholdrycker som gåva från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som svarar för punktbeskattningen av dryckerna och för därtill hörande anvisningar.

Om du får alkoholdrycker som gåva från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, ska du förtulla försändelsen.

Hur mycket ska jag betala för alkoholdrycker som jag fått som gåva?

För alkoholdrycker som ingår i en gåvoförsändelse uppbärs alltid punktskatt på alkoholdrycker och mervärdesskatt. Mervärdesskatten på alkohol är 24 procent. Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker uppbärs enligt tabellen över punktskatter på alkohol- och alkoholdrycker. I punktskatt på dryckesförpackningar uppbärs 0,51 euro per liter.

Du får dock som gåva tullfritt ta emot alkohol och alkoholdrycker från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, förutsatt att värdegränsen på 45 euro och följande mängder inte överskrids:

  • 1 liter destillerade drycker och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på mer än 22 volymprocent ELLER
  • 1 liter destillerade drycker, alkoholhaltiga drycker och aperitifer, som baserar sig på vin eller alkohol, sake eller liknande drycker, med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, mousserande viner, starkviner eller ett proportionellt urval av dessa produkter OCH
  • 2 liter icke-mousserande viner, dvs. röd-, vit- och roséviner.

Begränsningar

Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet, och personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker.

Sprit får inte föras in i landet utan tillstånd.

Hur förtullar jag en gåvoförsändelse som innehåller alkohol?

Du kan förtulla gåvoförsändelsen själv via Tullens importförtullningstjänst eller ge någon annan fullmakt att sköta förtullningen i ditt ställe.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Alkohol