Hoppa till innehåll

Gåvoförsändelser

Gåvomottagaren är tvungen att göra en tulldeklaration över gåvan. Om du inte vet vad gåvan innehåller ska du ta reda på detta från den som skickat gåvan. Du måste veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är för att du ska kunna förtulla försändelsen och begära att den frisläpps.

Bekanta dig med dessa anvisningar då du tar emot eller skickar gåvor. Vissa varor omfattas av restriktioner och förbud trots att de är gåvor. Exempel på sådana produkter är livsmedel, snus och varor som tillverkats av utrotningshotade djur och växter.


Så här framskrider ärendet när du ska förtulla din gåva

En privatperson skickar en gåva till dig

Försändelsen anländer till Finland till transportfirmans lager. Transportfirman skickar dig en ankomstavi, varefter du ska förtulla försändelsen.

Förtulla gåvan på nätet

TULLI.FI

Transportfirman levererar paketet till dig