Utförsel av bil för reparation till ett land utanför EU

Då man för ut en bil för reparation till ett område utanför EU ska man lämna in en tulldeklaration vid både utförseln och införseln. Förfarandet kallas för ett särskilt förfarande, närmare bestämt passiv förädling.

Om du vill köra bilen (eller annat transportmedel) själv till Ryssland eller till ett annat land utanför EU för avgiftsbelagd reparation eller service, ska du lämna in en elektronisk exportdeklaration innan utförseln.

 • Du kan lämna in exportdeklarationen avgiftsfritt via Tullens deklarationstjänst för export.
 • För exportdeklarationen behöver du ett dokument som visar bilens värde, en proformafaktura.
 • Innan du lämnar landet med bilen ska du besöka tullen.
 • Visa webbreferensen (NETT000012345, som du får från deklarationstjänsten för export) samt proformafakturan i tullen innan du för ut bilen.

Med tanke på återimporten, kom ihåg att be verkstaden om en faktura som visar priset på reparationen och de delar som lagts till.

När den reparerade bilen återinförs till Finland ska den tullklareras

När det reparerade fordonet körs tillbaka till Finland ska det tullklareras genom en tulldeklaration för varor som skickas tillbaka efter avgiftsbelagd reparation. Förfarandet kallas återinförsel vid passiv förädling.

 • Välj röd fil vid tullen. Du kan lämna in tulldeklarationen i pappersform.
 • För tullklareringen behöver du det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet från Tullens system om utförseln för reparation, proformafakturan (som visades upp vid utförseln) samt en faktura över reparationen.
 • Om delar installerats på bilen utan att dessa specificerats i fakturan över reparationen, behöver du en separat faktura över delarna som lagts till.

Importskatter ska betalas för reparationskostnader, delar som lagts till och bränslekostnader

Importskatter, ofta tull och moms, ska betalas för reparationskostnader, för delar och utrustning som lagts till samt för bränslekostnader utanför EU.

Grunden för mervärdesskatt vid dylika reparationer är tullvärdet, som inbegriper reparations- och servicekostnader, delar och utrustning som lagts till samt bränslekostnader utanför EU. Den tull som eventuellt ska uppbäras läggs till detta belopp

Exempel på importskatterna då en resande själv kör sin personbil till Ryssland för reparation:
Kostnaderna för reparationen av bilen i Ryssland är 500 euro. I priset ingår nya delar som lagts till. Bränslekostnaderna utanför EU uppgår till 50 euro. Den allmänna tullen för en personbil är 10 %. Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import.
- Tullbeloppet är 10 % av reparationskostnaderna och bränslekostnaderna:
-- 550 x 0,1 = 55,00 euro
- Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import:
-- (550 +55) x 0,24 = 145,20 euro
För reparationen av personbilen uppbärs sammanlagt 200,20 euro i importskatter i samband med införseln.

 

Beakta följande

Välj ”Ny deklaration med ekonomisk verkan”

 • Deklarationstyp ”EX”, export till t.ex. Ryssland
 • Handelstransaktionens slag ”60 - Varor levererade till reparation samt returnerade”
 • Förfarandekod ”2100 - Temporär export till passiv förädling av varor utan föregående tullförfarande”
 • Nationellt förförande ”7UB - Passiv förädling, förenklat tillståndsförfarande”
 • Bifogad handling: Välj rätt handling, t.ex. ”N325 - Proformafaktura”

”Uppgifter om tullförfarande med ekonomisk verkan”

 • Tidsfrist för avslutande av förfarandet - I en deklaration för passiv förädling väljs här den dag då varorna ska komma tillbaka till unionen.
 • Typ av förädling - I en deklaration för passiv förädling ska här anges vilka förädlingsprocesser varorna kommer att genomgå.
 • Förädlade produkter - I en deklaration för passiv förädling ska här anges varukod och varubeskrivning för de varor som kommer att importeras tillbaka. För fordons tillverkningsnummer finns ett eget fält på Varupost-sidan under ”Särskilda upplysningar FIXBC”.
 • Föreslagen identifieringsmetod - I en deklaration för passiv förädling ska här anges ett förslag om hur de varor som hänförs till passiv förädling ska kunna identifieras i de varor som importeras tillbaka.

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag