Tullklarering av exportvaror

När du skickar eller exporterar varor till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller ett område utanför dess skatteområde, kan det hända att du måste exportklarera varan, om

 • du skickar varor för reparation eller utbyte
 • du skickar varor till ett område utanför EU och transporten sköts av en transportfirma
 • du tillfälligt för med dig varor till exempel till en utställning eller mässa
 • du för med dig varor som ägs av ett företag i ditt bagage.

Om du exporterar varor i kommersiellt syfte, bekanta dig med anvisningarna om kommersiell export.

När du skickar varor för reparation eller utbyte

 • Du måste lämna in en exportdeklaration till Tullen innan du skickar varan för reparation eller utbyte.
 • Du kan lämna in exportdeklarationen själv eller ge till exempel en speditionsfirma fullmakt att lämna in den i ditt ställe.
 • Notera att det är viktigt att lämna in rätt exportdeklaration (tulldeklaration med ekonomisk verkan) och använda de rätta koderna, så att du betalar importskatterna på korrekt sätt när dina varor återinförs. Läs anvisningarna om att skicka varor för reparation:  Returer, reparationer och utbyten

När du skickar varor till ett område utanför EU och transporten sköts av någon annan än Posten

 • Du måste lämna in en exportdeklaration till Tullen innan du skickar varan.
 • Du kan lämna in exportdeklarationen själv eller ge till exempel en speditionsfirma fullmakt att lämna in den i ditt ställe.
 • Notera att det är viktigt att lämna in rätt exportdeklaration för varan och använda de rätta koderna i tulldeklarationen.

När du skickar varor per post till ett område utanför EU och transporten sköts av Posten

Du ska lämna in en exportdeklaration till Tullen för försändelser som transporteras av Posten och vars värde överstiger 1 000 euro. En exportdeklaration krävs även för postförsändelser av lägre värde när

 • det är fråga om varor som omfattas av exportförbud eller -restriktioner
 • exportdeklarationen inges för ett särskilt förfarande (exempel: varan exporteras för reparation eller varan genomgår reparation i Finland och den returneras).

Lämna in exportdeklarationen innan du överlämnar paketet till posten. Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) ur deklarationstjänsten för export och sätt in det med textsidan utåt i plastfickan som limmats på paketet. Posttullen bekräftar varans utförsel på basis av EAD:n, och utifrån den fås ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten. Du kan skriva ut det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet genom att logga in i deklarationstjänsten för export. 

Till postförsändelser vars värde inte överstiger 1 000 euro bifogas antingen tulldeklaration CN22 eller CN23, som du får hos posten.

När du tillfälligt för med dig varor till exempel till en utställning eller mässa

 • Du måste lämna in en exportdeklaration till Tullen innan du för ut varan.
 • Du kan lämna in exportdeklarationen själv eller ge till exempel en speditionsfirma fullmakt att lämna in den i ditt ställe.
 • Notera att det är viktigt att lämna in rätt exportdeklaration (tulldeklaration med ekonomisk verkan) och använda de rätta koderna, så att du inte i onödan behöver betala importskatter när din vara returneras. Då varorna återinförs ska de tullklareras som varor som återinförs efter temporär export. Läs anvisningarna: Jag för ut varor tillfälligt

När du för med dig varor som ägs av ett företag i ditt bagage

Läs mer: Företagets varor med på arbetsresa

Beakta följande

I webbtjänsten för exportdeklarering kan du avge en exportdeklaration till Tullen.

Deklarationstjänsten för export


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning