Anskaffning (köp) av fordon från utlandet

När man köper en bil från utlandet, inverkar inköpsplatsen på om man behöver tullklarera bilen. Fordonstypen inverkar på hur tullklareringen görs. Läs mer om förtullningen av en bil som köpts från utlandet och om ibruktagandet av fordonet.

Skatteförvaltningen svarar för bilbeskattning och för därtill hörande rådgivning. Importören av fordonet ska inom utsatt tid lämna in en anmälan om ibruktagande av fordon och en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Anmälan om ibruktagande ska lämnas in innan fordonet börjar användas i Finland.

•    Vero.fi: Tjänsten för anmälan om ibruktagande av fordon och för bilskattedeklarationer

Välj området från vilket du anskaffar fordonet:

Från ett annat EU-land Från ett land utanför EU

Anskaffning av fordon från EU:s tull- och skatteområde
 

För ett fordon som anskaffats från EU:s tull- och skatteområde behöver ingen tulldeklaration lämnas till Tullen, om fordonet tillverkats i EU eller införtullats i EU.

Anskaffning av fordon från ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde

När du skaffar ett fordon från Åland eller till Åland, läs anvisningar här:
Förtullning av varor som skickas mellan Åland och övriga Finland samt mellan Åland och EU.

När du skaffar ett fordon från ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde (t.ex. från Kanarieöarna) ska du tullklarera fordonet och betala mervärdesskatt för det. Förtulla fordon i tjänsten för importförtullning för privatpersoner.

Ibruktagande av fordon

För att ett fordon som skaffats i utlandet ska få användas i Finland förutsätts det dessutom att fordonet har

  • en giltig registrering i ett EU- eller EES-land eller
  • ett förflyttningstillstånd som beviljats av ett besiktningskontor och
  • trafikförsäkring.

Om fordonet inte har någon giltig registrering eller något förflyttningstillstånd, är det enda lagliga sättet att förflytta fordonet att transportera det med trailer.

Fordonet får inte förflyttas ens genom bogsering, eftersom detta anses som trafikbruk.

Om du behöver ha ett förflyttningstillstånd, skaffa det på förhand på ett besiktningskontor. För anskaffning av tillståndet ska du känna till fordonets identifieringsuppgifter (tillverkningsnummer).

Förflyttningstillstånd säljs också på vissa tullkontor, bland annat vid gränsövergångsställena i östra Finland. Förflyttningstillstånd går alltså inte att köpa på alla tullkontor, och t.ex. Åbo tull säljer dem inte.

 

 

Fordon som skaffats från länder utanför EU ska tullklareras

När du för in ett fordon som skaffats utanför EU:s tull- och skatteområde ska du lämna in en tulldeklaration för fordonet. För fordonet uppbärs tull och mervärdesskatt.

Om du behöver ha ett förflyttningstillstånd, skaffa det på förhand på ett besiktningskontor. För anskaffning av tillståndet ska du känna till fordonets identifieringsuppgifter (tillverkningsnummer). På Traficoms webbplats hittar du besiktningskontor på kartan.

Fordonet får användas förutsatt att det har en giltig registrering i ett EU- eller EES-land eller ett förflyttningsmärke som beviljats av ett besiktningskontor samt trafikförsäkring. 

Förflyttningstillstånd säljs också på vissa tullkontor, bland annat vid gränsövergångsställena i östra Finland. Förflyttningstillstånd går alltså inte att köpa på alla tullkontor, och t.ex. Åbo tull säljer dem inte.

Anmälan om ibruktagande ska lämnas in innan fordonet börjar användas i Finland. Bilskattedeklarationen ska lämnas in inom utsatt tid. Skatteförvaltningen svarar för bilbeskattning och för därtill hörande rådgivning. 

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning