Anskaffning (köp) av fordon från utlandet

När du skaffar ett fordon från ett annat EU-land När du skaffar ett fordon från ett land utanför EU

När du skaffar ett fordon från ett annat EU-land

Skatteförvaltningen svarar för bilbeskattning och för därtill hörande rådgivning.  Importören ska lämna in en anmälan om ibruktagande och en bilskattedeklaration inom utsatt tid till Skatteförvaltningen. Anmälan om ibruktagande ska lämnas in innan fordonet börjar användas i Finland. 

För ett fordon som anskaffats från EU:s tull- och skatteområde behöver ingen tulldeklaration lämnas till Tullen, om fordonet tillverkats i EU eller införtullats i EU.

För att ett fordon som skaffats i utlandet ska få användas i Finland förutsätts det dessutom att fordonet har en giltig registrering i ett EU- eller EES-land eller ett förflyttningstillstånd som beviljats av ett besiktningskontor samt trafikförsäkring. Om fordonet inte har någon giltig registrering eller något förflyttningstillstånd, är det enda lagliga sättet att förflytta fordonet att transportera det med trailer. Fordonet får inte förflyttas ens genom bogsering, eftersom detta anses som trafikbruk.

Om du behöver ha ett förflyttningstillstånd, skaffa det på förhand på ett besiktningskontor. För anskaffning av tillståndet ska du känna till fordonets identifieringsuppgifter (tillverkningsnummer). På Traficoms webbplats hittar du besiktningskontor på kartan.

Förflyttningstillstånd säljs också på vissa tullkontor, bland annat vid gränsövergångsställena i östra Finland. Förflyttningstillstånd går alltså inte att köpa på alla tullkontor, och t.ex. Åbo tull säljer dem inte.

När du skaffar ett fordon från ett område som ingår i EU:s tullområde men står utanför dess mervärdesskatteområde

När du skaffar ett fordon från Åland eller till Åland ta kontakt med Mariehamns tull för ytterligare information. Varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland

Om du skaffar ett fordon från ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde (t.ex. från Kanarieöarna) ska du tullklarera fordonet och betala mervärdesskatt för det.

Förtulla fordon i tjänsten för importförtullning för privatpersoner.

 

 

När du skaffar ett fordon från ett land utanför EU

Fordon som skaffats från länder utanför EU ska tullklareras

När du för in ett fordon som skaffats utanför EU:s tull- och skatteområde ska du lämna in en tulldeklaration för fordonet. För fordonet uppbärs tull och mervärdesskatt.

Om du behöver ha ett förflyttningstillstånd, skaffa det på förhand på ett besiktningskontor. För anskaffning av tillståndet ska du känna till fordonets identifieringsuppgifter (tillverkningsnummer). På Traficoms webbplats hittar du besiktningskontor på kartan. Fordonet får användas förutsatt att det har en giltig registrering i ett EU- eller EES-land eller ett förflyttningsmärke som beviljats av ett besiktningskontor samt trafikförsäkring. 

Förflyttningstillstånd säljs också på vissa tullkontor, bland annat vid gränsövergångsställena i östra Finland. Förflyttningstillstånd går alltså inte att köpa på alla tullkontor, och t.ex. Åbo tull säljer dem inte.

Anmälan om ibruktagande ska lämnas in innan fordonet börjar användas i Finland. Bilskattedeklarationen ska lämnas in inom utsatt tid. Skatteförvaltningen svarar för bilbeskattning och för därtill hörande rådgivning. 

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning