Din vara skickas tillbaka efter reparation, service eller utbyte

Avgiftsfri garantireparation eller avgiftsfritt garantiutbyte Avgiftsbelagd reparation

Din vara skickas tillbaka efter avgiftsfri garantireparation eller avgiftsfritt garantiutbyte och du förtullar den själv i deklarationstjänsten för import

När en vara som avgiftsfritt reparerats eller bytts ut skickas tillbaka till Finland, kan du förtulla försändelsen i deklarationstjänsten för import. Förutsättningen är att avgiftsfriheten grundar sig på ett garantiåtagande. Välj följande uppgift i deklarationstjänsten för import: Reparerad vara, avgiftsfri.

Om inte varan som skickats till garantireparation trots allt kan repareras, kan en motsvarande ny vara levereras i dess ställe. Välj följande uppgift i deklarationstjänsten för import: Produkt som ersätter en returnerad vara.

Ingen tull uppbärs om reparationen eller utbytet sker avgiftsfritt och enligt ett garantiåtagande. Förutsättningen är att en exportklarering har gjorts för varan med den rätta koden (förfarandekod som börjar med 21) då den skickades för reparation. Moms uppbärs inte heller om reparationen eller utbytet sker avgiftsfritt enligt ett garantiåtagande och du inte debiteras för transportkostnaderna.

Om du betalar för transporten är skattegrunden för moms beloppet för transportkostnaderna.

Vilka uppgifter behöver jag för tullklareringen?

Du behöver följande uppgifter och dokument för en tulldeklaration:

  • ankomstavin (av fraktföraren)
  • avgiftsfriheten enligt ett garantiåtagande ska bevisas med en proformafaktura eller med annat tillförlitligt dokument
  • exportdeklarationen. Läs mer om hur man skickar varor för reparation: Returer, reparationer och utbyten
  • produktens varukod.

Din vara skickas tillbaka efter avgiftsbelagd reparation och du förtullar den själv i deklarationstjänsten för import

Använd så långt som möjligt samma transportsätt vid alla transporter av varan. Till exempel, genom att se till att en försändelse som anlänt per post även skickas och returneras per post blir tulldeklareringen smidigare.

När den reparerade varan återinförs till Finland ska den tullklareras. Du kan förtulla försändelsen i deklarationstjänsten för import som en avgiftsbelagd reparation om du har använt samma transportsätt. Förutsättningen är dessutom att en korrekt exportdeklaration (förfarandekod som börjar med 21) har lämnats in för varan då den skickades för reparation.

Importskatter uppbärs för varan på basis av reparations-, export- och importtransport-, försäkringskostnader och av andra därmed sammanhängande kostnader samt för eventuella delar som lagts till, förutsatt att en korrekt exportklarering (förfarandekod som börjar med 21) har gjorts för varan då den skickades för reparation. 

De importskatter som uppbärs är vanligen tull och moms.

Vad utgörs tullvärdet av?

Tullvärdet består av reparationskostnaderna samt av export- och importtransport-, försäkrings- och därmed sammanhängande kostnader fram till den plats där varan förts in i Europeiska unionen. I tullvärdet ingår också eventuella delar som lagts till. I fråga om varor som sänds med post ska postavgifter fram till destinationsplatsen inbegripas i tullvärdet på dessa varor.

Vilken är grunden för mervärdesskatt?

Skattegrunden för mervärdesskatt utgörs av reparationskostnaderna med tillägg för värdet på varorna som tillförts utanför EU, kostnaderna för transport, lastning och lossning fram till förädlingsplatsen samt transport-, lastnings-, försäkrings- och därmed sammanhängande kostnader fram till första bestämmelseorten inom EU enligt transportavtalet. Om det vid förtullningstidpunkten är känt att varan transporteras till en annan bestämmelseort i EU, inkluderas transportkostnaderna och övriga kostnader i anslutning till import fram till denna bestämmelseort i skattegrunden.

Exempel på importskatter som uppbärs för en digital videokamera som skickas tillbaka från USA efter avgiftsbelagd reparation
Reparationskostnaderna för kameran uppgår till 200 euro. I priset ingår nya delar som lagts till. De sammanlagda postavgifterna för sändandet både till USA och tillbaka är 50 euro. Den allmänna tullen för en digital videokamera är 3,5 %.  Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import.
- Beloppet av tull är 3,5 % av reparations- och transportkostnaderna.
-- 250 € x 0,035 = 8,75 euro
- Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import:
-- (250 € + 8,75 €) x 0,24 = 62,10 euro
För reparationen av den digitala videokameran uppbärs i samband med importen sammanlagt 70,85 euro i importskatter            

Vilka uppgifter behöver jag för tullklareringen?

För tulldeklarationen behövs:

  • ankomstavin (av fraktföraren)
  • faktura över reparationen och eventuella delar och utrustning som lagts till
  • exportdeklarationen. Läs mer om hur man skickar varor för reparation: Returer, reparationer och utbyten
  • produktens varukod.

Att förtulla en vara som återinförs efter avgiftsbelagd reparation i deklarationstjänsten för import

På bilden nedan finns en beskrivning av de viktigaste sakerna som du måste veta eller göra när du tullklarerar en vara som du skickat per post för reparation och som du enligt anvisningarna lämnat in en exportdeklaration för.

Gå till deklarationstjänsten för import

Varan har reparerats i USA och skickas tillbaka till dig

Posten skickar dig en ankomstavi, varefter du har 20 dagar på dig att förtulla försändelsen och betala importskatterna.

Posti.fi
TULLI.FI

Tullklarera den reparerade varan och betala eventuella importskatter i deklarationstjänsten för import.

När importskatterna är betalda, levererar Posten försändelsen hem till dig eller till närmaste postkontor.

POSTI.FI

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag