Hoppa till innehåll

Din vara skickas tillbaka efter reparation, service eller utbyte

Avgiftsfri garantireparation eller avgiftsfritt garantiutbyte Avgiftsbelagd reparation

Din vara skickas tillbaka efter avgiftsfri garantireparation eller avgiftsfritt garantiutbyte och du förtullar den själv i Importförtullningstjänsten 

När en vara skickas tillbaka till Finland efter en avgiftsfri garantireparation ska varan förtullas. Du kan förtulla försändelsen i Importförtullningstjänsten. Välj i Importförtullningstjänsten att du vill förtulla en vara som reparerats gratis på garanti. Förutsättningen är att avgiftsfriheten grundar sig på ett garantiåtagande.

Om inte varan som skickats till garantireparation trots allt kan repareras, kan en motsvarande ny vara levereras i dess ställe. Välj i Importförtullningstjänsten att du vill förtulla en vara som bytts ut gratis på garanti.

Ingen tull uppbärs om reparationen eller utbytet sker avgiftsfritt och enligt ett garantiåtagande. Förutsättningen är att du har en exportdeklaration eller någon annan utredning om att varan har skickats för reparation.

Moms uppbärs inte heller om reparationen eller utbytet grundar sig på ett garantiåtagande och sker avgiftsfritt, och du inte debiteras för transportkostnaderna.

Om du betalar transportkostnader, ska du också betala moms på dem.

Vilka uppgifter behöver jag för förtullningen?

Du behöver följande uppgifter och dokument för förtullning:

Din vara skickas tillbaka efter avgiftsbelagd reparation från ett land utanför EU eller EU:s tullområde och du förtullar den själv i Importförtullningstjänsten

När den reparerade varan skickas tillbaka till Finland ska den förtullas. Du kan förtulla försändelsen i Importförtullningstjänsten som en vara som reparerats mot betalning. Förutsättningen är att du har en exportdeklaration eller någon annan utredning om att varan har skickats för reparation.

Importskatter uppbärs för varan på basis av reparations-, export- och importtransport-, försäkringskostnader och av andra därmed sammanhängande kostnader samt för eventuella delar som lagts till.

De importskatter som uppbärs är vanligen tull och moms.

Vad utgörs tullvärdet av?

Tullvärdet består av reparationskostnaderna samt av export- och importtransport-, försäkrings- och därmed sammanhängande kostnader fram till den plats där varan förts in i Europeiska unionen. I tullvärdet ingår också eventuella delar som lagts till. I fråga om varor som sänds med post ska postavgifter fram till destinationsplatsen inbegripas i tullvärdet på dessa varor.

Vilken är grunden för mervärdesskatt?

Skattegrunden för mervärdesskatt utgörs av reparationskostnaderna med tillägg för värdet på varorna som tillförts utanför EU, kostnaderna för transport, lastning och lossning fram till förädlingsplatsen samt transport-, lastnings-, försäkrings- och därmed sammanhängande kostnader fram till första bestämmelseorten inom EU enligt transportavtalet. Om det vid förtullningstidpunkten är känt att varan transporteras till en annan bestämmelseort i EU, inkluderas transportkostnaderna och övriga kostnader i anslutning till import fram till denna bestämmelseort i skattegrunden.

Exempel på importskatter som uppbärs för en elgitarr som skickas tillbaka från USA efter avgiftsbelagd reparation
Reparationskostnaderna för elgitarren uppgår till 200 euro. I priset ingår nya delar som lagts till. De sammanlagda postavgifterna för sändandet både till USA och tillbaka är 50 euro. Den allmänna tullen för en elgitarr är 3,7 %.  Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import.

- Beloppet av tull är 3,7 % av reparations- och transportkostnaderna.
-- 250 € x 0,037 = 9,25 euro
- Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import:
-- (250 € + 9,25 €) x 0,24 = 62,22 euro

För reparationen av elgitarren uppbärs i samband med importen sammanlagt 70,85 euro i importskatter            

Vilka uppgifter behöver jag för förtullningen?

För tulldeklarationen behövs:

  • ankomstavin (av transportfirman)
  • faktura över reparationen och eventuella delar och utrustning som lagts till
  • exportdeklarationen. Läs mer om hur man skickar varor för reparation: Returer, reparationer och utbyten

Att förtulla en vara som återinförs efter avgiftsbelagd reparation i Importförtullning för privatpersoner

På bilden nedan finns en beskrivning av de viktigaste sakerna som du måste veta eller göra när du tullklarerar en vara som du skickat per post för reparation och som du enligt anvisningarna lämnat in en exportdeklaration för.

Gå till Förtullningstjänsten


Varan har reparerats i USA och skickas tillbaka till dig

Posten skickar dig en ankomstavi, varefter du har 20 dagar på dig att förtulla försändelsen och betala importskatterna.

Posti.fi
TULLI.FI

Tulla den reparerade varan och betala eventuella importskatter i Importförtullning för privatpersoner.

När importskatterna är betalda, levererar Posten försändelsen hem till dig eller till närmaste postkontor.

POSTI.FI

                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning