Hoppa till innehåll

När behöver varan förtullas, dvs. tullklareras?

Förtullning innebär att du meddelar Tullen vilken slags vara det är fråga om och betalar importskatterna, dvs. i allmänhet mervärdesskatt och tull, för varan. Varor ska vanligtvis förtullas (= tullklareras, inge tulldeklaration) när du importerar, beställer eller tar emot varor till Finland från ett område utanför EU. Förtullning kan också bli aktuell när du skickar eller exporterar varor till ett område utanför EU.

Vanligtvis behövs ingen förtullning när varorna rör sig inom EU:s tull- och skatteområde.

Mera information om förtullning fås genom länkarna till vänster samt på följande sidor för personkunder:

Nätbeställning, Flyttare, Resande och Gåvoförsändelser.

Behovet av tullklarering beror på från vilket land varan kommer eller till vilket land varan är på väg. Ingen tullklarering behövs vanligtvis när varorna rör sig inom EU:s tull- och skatteunion.

Kolla vilka länder som hör till EU:s tull- och skatteområde

Innan du handlar på nätet – ta reda på om du måste förtulla försändelsen