Veterinärmedicinska läkemedel

Tillåtet

  • Veterinärmedicinska läkemedel får föras in i landet om sällskapsdjuret är med. Kom ihåg att ta med recepten.

Närmare anvisningar finns på Fimeas webbplats.

Förbjudet

  • Veterinärmedicinska läkemedel får inte föras in i landet om sällskapsdjuret inte är med.
  • Veterinärmedicinska läkemedel får inte beställas per post.