Veterinärmedicinska läkemedel

Tillåtet

  • Veterinärmedicinska läkemedel får föras in i landet om sällskapsdjuret är med. Kom ihåg att ta med recepten.

Närmare anvisningar finns på Fimeas webbplats.

Förbjudet

  • Veterinärmedicinska läkemedel får inte föras in i landet om sällskapsdjuret inte är med.
  • Veterinärmedicinska läkemedel får inte beställas per post.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag