Får man skicka läkemedel per post?

Att skicka läkemedel från Finland

Läkemedelspreparat som skickas per post omfattas inte av exportrestriktioner. Varje land har sin egen lagstiftning där det fastställs vad som får införas eller skickas till landet.

  • Du ansvarar för att ta reda på vilka införselrestriktioner som gäller i destinationslandet. Finska tullen är inte förtrogen med andra länders bestämmelser.

Information om restriktionerna får du till exempel från destinationslandets myndigheter.

Att skicka läkemedel till Finland

  • Privatpersoner får inte skicka läkemedel från utlandet till Finland.

En person som vistas i Finland kan alltså inte ta emot läkemedel eller läkemedelspreparat som skickats av en annan privatperson från utlandet. Avsändarens eller mottagarens nationalitet saknar betydelse.