Får man beställa läkemedel på nätet?

Från EES

  • Du kan beställa läkemedel från EES i begränsad omfattning.

Läs anvisningarna på Fimeas webbplats.

Från ett område utanför EES

  • Du kan inte beställa läkemedel från ett område utanför EES.

EES-länderna är

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem.