Hoppa till innehåll

Förtullning av en gåva vid ett tullkontor eller med blankett

Vanligtvis kan du förtulla gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. I vissa fall kan du bli tvungen att förtulla gåvan till exempel vid ett tullkontor eller med en blankett.

Om du inte kan förtulla gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, köp förtullningen av Posten eller någon annan transportfirma eller förtulla gåvan vid ett tullkontor eller med en blankett. Läs om vilka gåvor du inte kan förtulla i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Det går snabbare att köpa förtullningen av Posten eller en annan transportfirma än att förtulla vid ett tullkontor eller med en blankett. Notera att förtullning med blankett tar betydligt mer tid i anspråk än andra förtullningssätt.

Förtullning av en gåva vid ett tullkontor

Du kan förtulla en gåva som du fått av en privatperson vardagar kl. 8–16.15 vid något av de tullkontor som har kundservice. Läs om vilka varor som räknas som gåvor. Kontrollera tullkontorens kontaktuppgifter och fråga vid behov om du kan förtulla gåvan där:

Ta med följande dokument:

  • körkort, pass eller identitetskort
  • gåvoförsändelsens ankomstavi
  • skriftlig utredning om vad gåvoförsändelsen innehåller och vad dess värde är (t.ex. kvitto eller en fritt formulerad redogörelse från avsändaren).

Vid tullkontoret kan du bli ombedd att fylla i en blankett (1143r).

Förtullning av en gåva med blankett

Om du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner får ett meddelande om att gåvan inte kan förtullas i tjänsten, kan du förtulla gåvan genom att skicka en blankett (1143r) till Tullen. Se anvisningarna om hur man fyller i blanketten (1143r).

Skicka blanketten till Tullen 

  • i första hand per e-post till den adress som anges på blanketten. Använd säker e-post då du skickar blanketten.
  • alternativt per post till adressen Flygtullen/Förtullning med blankett, PB 512, 00101 Helsingfors. 

Bifoga följande dokument till blanketten:

  • gåvoförsändelsens ankomstavi
  • skriftlig utredning om vad försändelsen innehåller och vad dess värde är (t.ex. kvitto eller en fritt formulerad redogörelse från gåvans avsändare).

Om du inte kan skicka blanketten per e-post eller post kan du ta med dig blanketten till ett tullkontor.

Tullen strävar efter att svara inom en vardag. Notera att du kan få en begäran om tilläggsutredning gällande förtullningen.

Postens behandlingsavgift eller beslut om frigörande till annan transportfirma

Om Posten transporterar din gåva och du i samband med förtullningen betalade importskatter, måste du även betala Postens behandlingsavgift. Om du inte har betalat importskatter i samband med förtullningen, behöver du inte betala Postens behandlingsavgift.

Om en annan transportfirma transporterar din gåva, kontrollera i ankomstavin om transportfirman behöver få beslutet om frigörande av dig.


Annanstans på denna webbplats


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning