Växter som del av flyttgods

Växter, krukväxter och växtprodukter

Införsel av växter, växtdelar och växtprodukter från EU-länder, från europeiska länder utanför EU och från länder utanför Europa har begränsats.

Kontrollera på förhand hos Livsmedelsverket om det är tillåtet att föra in den produkt som du planerar att föra in och om sundhetscertifikat krävs för den. På Livsmedelsverkets webbplats finns också information om importförbud och om de certifikat och intyg som krävs. Det är Livsmedelsverket svarar för importförbud och -krav gällande växter.

Beakta följande

Även om du förde in orkidéer för ditt eget bruk, behöver du ett CITES-exporttillstånd eller ett CITES-återutförselintyg från exportlandet samt ett importtillstånd som beviljats av  Finlands miljöcentral.  Därtill ska du ha ett sundhetscertifikat om du för in mer än 20 orkidéer.

Mera information och anvisningar:


Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning