Växter som del av flyttgods

Växter, krukväxter och växtprodukter

Införsel av växter, växtdelar och växtprodukter från EU-länder, från europeiska länder utanför EU och från länder utanför Europa har begränsats.

Kontrollera på förhand hos Evira om det är tillåtet att föra in den produkt som du planerar att föra in och om sundhetscertifikat krävs för den. På Eviras webbplats finns också information om importförbud och om de certifikat och intyg som krävs. Det är Evira svarar för importförbud och -krav gällande växter.

Beakta följande

Även om du förde in orkidéer för ditt eget bruk, behöver du ett CITES-exporttillstånd eller ett CITES-återutförselintyg från exportlandet samt ett importtillstånd som beviljats av  Finlands miljöcentral.  Därtill ska du ha ett sundhetscertifikat om du för in mer än 20 orkidéer.

Mera information och anvisningar:


Läs mer

  • Mera information om införsel av växter och produkter av dem finns på Eviras webbplats.

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag