Vapen som del av flyttgods

Skjutvapen, vapendelar, patroner och gassprayer

Vad gäller skjutvapen, tillståndspliktiga vapendelar, gassprayer och patroner är bland annat

  • införsel från länder utanför EU
  • flyttning från ett EU-land till ett annat

belagt med restriktioner och förutsätter tillstånd. Tullen är en tillsynsmyndighet och beviljar inga tillstånd enligt skjutvapenlagen eller fastställer tillståndsbehov.

  • Se på polisens webbplats vilka tillstånd du behöver för att föra in skjutvapen, tillståndspliktiga vapendelar, gassprayer och patroner till Finland som flyttgods. Notera att polisen och Polisstyrelsen endast beviljar tillstånd som krävs i Finland.
  • Kontrollera avgångslandets tillståndspraxis och deklarationsförfaranden hos landets myndigheter eller ambassad.
  • Kontrollera i Tullens restriktionshandbok i vilka situationer vapnen eller varorna som omfattas av restriktioner samt tillståndsbevisen ska uppvisas för Tullen.
  • Vid frågor om vilka krav som gäller vid transport av vapen kontakta transportfirman.

Beakta följande

Med deaktiverat skjutvapen avses ett föremål som har varit ett funktionsdugligt skjutvapen, men som har försatts i varaktigt obrukbart skick. Anvisningar om import av deaktiverade skjutvapen finns i Tullens restriktionshandbok (på finska) i avsnittet Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler.