Tobaksprodukter som del av flyttgods

Du flyttar från EU:s tull- och skatteområde Du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde Du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde Landskapet Åland

När du flyttar från EU:s tull- och skatteområde

När du flyttar från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som har hand om punktbeskattning av tobaksprodukter och därtill hörande rådgivning.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats.

 

När du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

Tobaksprodukter som införs som flyttgods från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde till Fastlandsfinland eller landskapet Åland är inte tullfria, punktskattefria eller mervärdesskattefria. De ska anges i tulldeklarationen med egna varukoder, och importskatterna tas ut för dem. Läs mer om tullfrihet och skattefrihet för flyttgods.

Personer som flyttar till Finland kan i samband med sin ankomst till landet föra med sig tobaksprodukter på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 

När du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde

När du flyttar till Finland från ett område som står inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna uppbärs punktskatt och mervärdesskatt för de tobaksprodukter som ingår i flyttgodset. De ska anges i tulldeklarationen med egna varukoder. Läs mer om tullfrihet och skattefrihet för flyttgods.

Personer som flyttar till Finland kan i samband med sin ankomst till landet föra med sig tobaksprodukter på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 

Landskapet Åland

När du flyttar från landskapet Åland till Fastlandsfinland eller från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland, uppbärs punktskatt och mervärdesskatt för de tobaksprodukter som ingår i flyttgodset. Ta kontakt med Mariehamns tull för mer information.

Personer som flyttar från landskapet Åland till Fastlandsfinland eller från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland kan föra med sig tobaksprodukter på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 

Beakta följande

Du kan föra in dina flyttsaker tull- och skattefritt inom 12 månader efter att du flyttat.

Läs mer: Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Tobak Åland