Sällskapsdjur med vid flytt

Du kan ta med dig ditt sällskapsdjur när du flyttar till Finland. Införsel av levande djur omfattas av olika krav och restriktioner. Kraven och restriktionerna varierar beroende på t.ex. vilket djur det är som införs och från vilket land djuret införs till Finland.

Jag flyttar med mitt sällskapsdjur till Finland från EU, t.ex. från Sverige eller Tyskland

 1. Ta i god tid före flytten reda på vilka krav som gäller vid införsel av djur på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).
 2. Sällskapsdjuret behöver inte anmälas till Tullen eller förtullas. Beakta dock att Tullen kan kontrollera djuret och dess dokument.

Jag flyttar med mitt sällskapsdjur från ett land utanför EU, t.ex. från Ryssland eller USA

 1. Ta i god tid före flytten reda på vilka krav som gäller vid införsel av djur på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).
 2. Visa upp ditt sällskapsdjur och dess dokument för myndigheter i det EU-land till vilket du först kommer från ett land utanför EU. Dessa kontrollerar ditt djur och dess dokument.
Exempel: Om du för in ett djur till Finland från Förenta staterna och du byter flygplan i Tyskland, görs kontrollen i Tyskland. Om du för in ett djur till Finland från Ryssland, görs kontrollen i Finland, t.ex. i Vaalimaa eller Nuijamaa.
 1. Gör en importdeklaration för flyttgods för djuret i Finland. Du kan inge importdeklarationen vid ett tullkontor eller i Tullklareringstjänsten, eller så kan du låta en speditör göra förtullningen åt dig. Om du förtullar djuret själv, läs först ifyllningsanvisningarna för tulldeklaration. Varukoden för levande katter eller hundar är 0106190000. Varukoden ska anges i tulldeklarationen.

Beakta att du kan identifiera dig i Tullklareringstjänsten bara med finländska nätbankskoder eller med mobilcertifikat eller certifikatkort. Privatpersoner kan inte identifiera sig i tjänsten med appen Finnish Authenticator.

Läs mer: Förutsättningarna för tullfrihet och skattefrihet för flyttgods

När djuret förs in med flygplan från ett land utanför EU till Finland

Djuren som förs in med flygplan så att ägaren inte reser med djuret kan komma till Finland bara som flygfrakt. Djuren ska genomgå en veterinärmedicinsk gränskontroll. Om någon annan person är ägaren (ledsagare) för in djuret till en ny ägare i flygplanets kabin eller lastrum, nekas djuret tillträde till EU. Det avvisade djuret kan antingen returneras till avgångslandet eller avlivas enligt artikel 66 i förordning (EU) 2017/625

Jag flyttar utomlands med ett djur

Finland har inga exportvillkor för sällskapsdjur och ingen exportdeklaration behöver lämnas till Tullen för dem. Ta reda på destinationslandets importvillkor för djur hos landets ambassad eller veterinärmyndigheter innan du lämnar Finland.

Beakta följande

Innan djuret anländer till Finland

Ta reda på vilka krav som gäller för import av djur och om en veterinär gränskontroll behöver göras. Läs Livsmedelsverkets anvisningar och beställ en kontroll enligt dem.

 1. Skicka djurets dokument på förhand till Livsmedelsverket för godkännande.
 2. Livsmedelsverket meddelar om djuret ska genomgå en veterinär gränskontroll. Om det inte ska göra det, kontrollerar Tullen djurets mikrochip och de dokument som krävs vid import (vaccinationsintyg).
 3. Om djuret ska genomgå en veterinär gränskontroll beställ kontrollen hos Livsmedelsverket senast 24 timmer före djurets ankomst.

När djuret anländer som flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygplats

 1. Djuret anländer till fraktförarens tillfälliga lager.
 2. Den veterinära gränskontrollen utförs vid en veterinär gränskontrollstation.
  - Kontrollstationen finns i Finnair Cargo Oy:s tillfälliga lager (Turbingränden 4, 01530 Vanda).
  - Veterinären kommer till kontrollstationen vid den tidpunkt du bokat.
  - Importören av djuret ska delta i kontrollen.
  - Om djuret anländer till något annat lager än Finnair Cargo Oy:s tillfälliga lager, ska lagerhavaren transportera djuret till gränskontrollstationen och tillbaka till det tillfälliga lagret.
 3. Om ingen veterinär gränskontroll görs på djuret, kontrollerar Tullen djurets dokument och mikrochip. Importören av djuret ska delta i kontrollen. 
 4. Efter den veterinära gränskontrollen kan du
  - befullmäktiga ett ombud att göra förtullningen åt dig
  - tullklarera djuret vid Tullens kundserviceställe, Fraktvägen 1 A.
  Tullens kundserviceställe har öppet vardagar kl. 8–16.15. Vid andra tider kan du ringa numret 0295 527 039.
  Om djuret har genomgått en veterinär gränskontroll, bifoga CHED-A-dokumentet ut Traces- systemet  till förtullningen. Om du flyttar från ett land utanför EU bifoga ett intyg om att du bott utomlands till förtullningen för att du ska kunna importera djuret tull- och skattefritt som flyttgods.
 5. Lämna beslutet om frigörande till innehavaren av det tillfälliga lagret för att denna ska kunna lämna ut djuret till dig.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning