Sällskapsdjur med vid flytt

Du kan ta med dig ditt sällskapsdjur när du flyttar till Finland. Införsel av levande djur omfattas av olika krav och restriktioner. Kraven och restriktionerna varierar beroende på t.ex. vilket djur det är som införs och från vilket land djuret införs till Finland.

Jag flyttar med mitt sällskapsdjur till Finland från EU, t.ex. från Sverige eller Tyskland

 1. Ta i god tid före flytten reda på vilka krav som gäller vid införsel av djur på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).
 2. Sällskapsdjuret behöver inte anmälas till Tullen eller förtullas. Beakta dock att Tullen kan kontrollera djuret och dess dokument.

Jag flyttar med mitt sällskapsdjur från ett land utanför EU, t.ex. från Ryssland eller USA

 1. Ta i god tid före flytten reda på vilka krav som gäller vid införsel av djur på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).
 2. Visa upp ditt sällskapsdjur och dess dokument för myndigheter i det EU-land till vilket du först kommer från ett land utanför EU. Dessa kontrollerar ditt djur och dess dokument.
Exempel: Om du för in ett djur till Finland från Förenta staterna och du byter flygplan i Tyskland, görs kontrollen i Tyskland.
 1. Gör en importdeklaration för flyttgods för djuret i Finland. Du kan inge importdeklarationen vid ett tullkontor eller i Tullklareringstjänsten, eller så kan du låta en speditör göra förtullningen åt dig. Om du förtullar djuret själv, läs först ifyllningsanvisningarna för tulldeklaration. Varukoden för levande katter eller hundar är 0106190000. Varukoden ska anges i tulldeklarationen.

Beakta att du kan identifiera dig i Tullklareringstjänsten bara med finländska nätbankskoder eller med mobilcertifikat eller certifikatkort. Privatpersoner kan inte identifiera sig i tjänsten med appen Finnish Authenticator.

Läs mer: Förutsättningarna för tullfrihet och skattefrihet för flyttgods

När djuret förs in med flygplan från ett land utanför EU till Finland

Djuren som förs in med flygplan så att ägaren inte reser med djuret kan komma till Finland bara som flygfrakt. Djuren ska genomgå en veterinärmedicinsk gränskontroll. Om någon annan person är ägaren (ledsagare) för in djuret till en ny ägare i flygplanets kabin eller lastrum, nekas djuret tillträde till EU. Det avvisade djuret kan antingen returneras till avgångslandet eller avlivas enligt artikel 66 i förordning (EU) 2017/625

Jag flyttar utomlands med ett djur

Finland har inga exportvillkor för sällskapsdjur och ingen exportdeklaration behöver lämnas till Tullen för dem. Ta reda på destinationslandets importvillkor för djur hos landets ambassad eller veterinärmyndigheter innan du lämnar Finland.

Beakta följande

Ibland anländer ett sällskapsdjur till Finland som flygfrakt. Med flygfrakt avses här att ett flygbolag transporterar sällskapsdjuret i flygplanets fraktutrymme. Sällskapsdjuret reser alltså inte med dig eller en ledsagare i flygplanets kabin eller som resgods.

När sällskapsdjuret har anlänt till Finland, förs det till transportfirmans tillfälliga lager. Du ska förtulla sällskapsdjuret för att det ska kunna överlåtas till dig från lagret.

Läs dessa anvisningar om din situation är denna:

 • Sällskapsdjuret har anskaffats från utlandet. Till exempel:
  • Du har köpt sällskapsdjuret från utlandet.
  • Du flyttar till Finland och har anskaffat sällskapsdjuret minst 6 månader tidigare.
 • Därtill förs sällskapsdjuret direkt från ett land utanför EU till Finland utan mellanlandning eller flygplansbyte i ett annat EU-land.

Innan djuret anländer till Finland

Kontrollera först i Livsmedelsverkets sökmotor (på finska) vilka krav som gäller för sällskapsdjurs resor.

En veterinär gränskontroll behövs inte om båda dessa villkor uppfylls:

 • Antalet sällskapsdjur är högst fem.
 • Sällskapsdjuret anländer på någotdera av följande sätt:
  • Du reser på samma flyg med ditt sällskapsdjur.
  • Du reser först och ditt sällskapsdjur reser inom fem dagar från samma avgångsland.

Om dessa villkor uppfylls är det fråga om s.k. förflyttning av eget sällskapsdjur. Då kontrollerar Tullen sällskapsdjurets mikrochip och dokument, men en veterinär gränskontroll behövs inte.

I övriga fall utför Livsmedelsverkets gränsveterinär en veterinär gränskontroll av sällskapsdjuret. Läs anvisningarna om beställning av en veterinär gränskontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

 När djuret anländer som flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygplats

 1. Sällskapsdjuret anländer till transportfirmans tillfälliga lager. Transportfirman meddelar dig när sällskapsdjuret har anlänt.
 2. Om införseln av sällskapsdjuret inte kräver en veterinär gränskontroll, kontrollerar Tullen med kundens hjälp djurets dokument och mikrochip. Den som för in sällskapsdjuret ska delta i kontrollen.

  Om införseln av sällskapsdjuret kräver en veterinär gränskontroll, görs kontrollen vid Livsmedelsverkets veterinära gränskontrollstation. Läs anvisningarna om veterinära gränskontroller på Livsmedelsverkets webbplats.

  Efter att Tullen eller Livsmedelsverket har utfört kontrollen ska sällskapsdjuret förtullas. Du kan förtulla sällskapsdjuret vid Tullens kundserviceställe på adressen Fraktvägen 1 A, Vanda. Kundservicestället har öppet vardagar kl. 8.00–16.15. Övriga tider kan du ringa Tullens nummer 0295 527 039.
  Du kan också befullmäktiga ett ombud att sköta förtullningen åt dig.

  Om en gränsveterinär har kontrollerat sällskapsdjuret, ska du till förtullningen bifoga CHED-A-intyget som du fått av gränsveterinären.

  Om du är en flyttare som flyttar till Finland från ett land utanför EU, ska du till förtullningen bifoga ett intyg över boendet utomlands för att du ska kunna föra in sällskapsdjuret skattefritt som flyttgods.
 3. När du har förtullat sällskapsdjuret och betalat eventuella importskatter, får du ett frigörandebeslut från Tullen eller ombudet som gjort förtullningen. För eller skicka frigörandebeslutet till innehavaren av det tillfälliga lagret för att lagerhavaren ska kunna överlåta sällskapsdjuret till dig.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning