Jag kommer till Finland för att studera

Varor som införs av en studerande till Finland

Om du kommer från ett land utanför EU:s tullområde för att studera i Finland kan du ta med dig dina egna varor tullfritt. Med studerande avses även elever, och med studier även skolgång.

Dina varor är tullfria om samtliga följande villkor är uppfyllda: 

  • Du har antagits till en läroanstalt i Finland för att studera på heltid.
  • Varorna tillhör dig och är endast avsedda för ditt eget bruk under studietiden.
  • Varorna är begagnade varor som du behöver för studier, t.ex. dator.
  • Varorna är vanliga personliga varor, möbler eller annat lösöre.

Tullfria är också kläder, inkl. sängkläder. Kläderna kan också vara nya men de övriga varorna ska vara begagnade.

Du kan ta emot ovannämnda varor några gånger under läsåret.

Om du för in varor för annat än ditt eget bruk ska skatterna betalas för dem. Med beaktande av varornas mängd och slag bedömer Tullen om varorna införs för eget bruk eller inte.

Visa upp uppehållstillstånd för att få tullfrihet

I samband med tullklarering ska du för Tullen visa upp ett uppehållstillstånd som har en anteckning om grunden för vistelsen. Uppehållstillståndet kan bestå av en separat handling eller vara infört i studerandens pass.

Om du inte har uppehållstillstånd, kan du bevisa sin studerandestatus med ett intyg från den läroanstalt som antagit dig som studerande.

Inköp i nätbutik beskattas på normalt sätt

Om du gör nätinköp omfattas de av samma regler som andra privatpersoners nätinköp.

Nätinköpen ska tullklareras och eventuella importskatter ska betalas för dem. Importskatterna ska betalas även om vistelsen i Finland var temporär.

Beakta följande

Gåvoförsändelser kan vara skattepliktiga, och de ska ofta tullklareras. Läs mer om gåvoförsändelser och om tullklarering av dem.


Om du för med dig ett transportmedel när du kommer för att studera i Finland ta del av skatteförvaltningens anvisningar på vero.fi.


Villkoren för varors tullfrihet gällande studerande som kommer från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde är desamma som för studerande som kommer från ett land utanför EU. När villkoren uppfylls behöver studeranden inte betala mervärdesskatt för varorna.


Införsel av studerandes varor från Fastlandsfinland till Åland och från Åland till Fastlandsfinland är skattefri på samma sätt som införsel av studerandes varor från ett land utanför EU, bara villkoren för skattefrihet uppfylls.

Mera information om momsbeskattningen av varor som införs av studerande till Åland och från Åland till Fastlandsfinland:

  • Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn
  • tfn 0295 5200 (växel), 0295 52 333
  • e-post: atp.skattegrans(at)tulli.fi.


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning