Jag flyttar från Finland till ett land utanför EU

När du flyttar från Finland ta reda på vilka restriktioner och deklarationsförfaranden som tillämpas i destinationslandet. Information om dessa får du från destinationslandets myndigheter eller ambassad. Finska tullen ger inte råd om andra länders importrestriktioner eller deklarationsförfaranden.

När du flyttar till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller till ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, t.ex. till Kanarieöarna:

  • Lämna en exportdeklaration för ditt flyttgods till Tullen.
  • Skaffa ett bevis på utförseln av varorna (Utförselbekräftat överlåtelsebeslut), om du senare tänker flytta tillbaka till Finland.
  • Du kan lämna in exportdeklarationen via Tullens deklarationstjänst för export.
  • Gör en lista på dina flyttsaker på en allmän nivå (t.ex. 20 kg kläder, en säng, kärl osv.) för exportdeklarationen.

Beakta följande

Uppgifter och koder att anges i exportdeklarationen:

  • Varukoden är 9905 00 00. Om någon av dina flyttsaker kräver exporttillstånd, ska den anges som en egen varupost med sin egen varukod.
  • Varubeskrivningen är flyttgods. 
  • Bifogad handling = 2270 (kod för godslista).
  • Bifogad handling gällande värdet = t.ex. N325 (proformafaktura).
  • Nationell förfarandekod = 7VN Flyttgods.
  • Handelstransaktionens kod = 99 Andra affärstransaktioner.

Ange flyttlassens alla varor i varupostens kvantitets-, värde- och förpackningsuppgifter, fastän bara en varukod anges som varukod och flyttgods som varubeskrivning.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning