Jag flyttar från Finland till ett land utanför EU

När du flyttar från Finland ta reda på vilka restriktioner och deklarationsförfaranden som tillämpas i destinationslandet. Information om dessa får du från destinationslandets myndigheter eller ambassad. Finska tullen ger inte råd om andra länders importrestriktioner eller deklarationsförfaranden.

När du flyttar till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller till ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, t.ex. till Kanarieöarna:

  • Lämna en exportdeklaration för ditt flyttgods till Tullen.
  • Skaffa ett bevis på utförseln av varorna (Utförselbekräftat överlåtelsebeslut), om du senare tänker flytta tillbaka till Finland.
  • Du kan lämna in exportdeklarationen via Tullens deklarationstjänst för export.
  • Gör en lista på dina flyttsaker på en allmän nivå (t.ex. 20 kg kläder, en säng, kärl osv.) för exportdeklarationen.

Beakta följande

Uppgifter och koder att anges i exportdeklarationen:

  • Varukoden är 9905 00 00. Om någon av dina flyttsaker kräver exporttillstånd, ska den anges som en egen varupost med sin egen varukod.
  • Varubeskrivningen är flyttgods. 
  • Bifogad handling = 2270 (kod för godslista).
  • Bifogad handling gällande värdet = t.ex. N325 (proformafaktura).
  • Nationell förfarandekod = 7VN Flyttgods.
  • Handelstransaktionens kod = 99 Andra affärstransaktioner.

Ange flyttlassens alla varor i varupostens kvantitets-, värde- och förpackningsuppgifter, fastän bara en varukod anges som varukod och flyttgods som varubeskrivning.


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning