Införsel av alkohol som del av flyttgods

Du flyttar från EU:s tull- och skatteområde När du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde Du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde Landskapet Åland

När du flyttar från EU:s tull- och skatteområde

När du flyttar från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som har hand om punktbeskattning av alkoholdrycker och därtill hörande rådgivning.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats.

 

När du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

Alkoholdrycker som införs som flyttgods från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde till Fastlandsfinland eller landskapet Åland är inte tullfria, punktskattefria eller mervärdesskattefria. De ska anges i tulldeklarationen med egna varukoder, och importskatterna tas ut för dem. Läs mer om tullfrihet och skattefrihet för flyttgods.

Personer som flyttar till Finland kan i samband med sin ankomst till landet föra med sig alkoholdrycker på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

När du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde

När du flyttar till Finland från ett område som står inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna uppbärs punktskatt och mervärdesskatt för de alkoholdrycker som ingår i flyttgodset. De ska anges i tulldeklarationen med egna varukoder. Läs mer om tullfrihet och skattefrihet för flyttgods.

Personer som flyttar till Finland kan i samband med sin ankomst till landet föra med sig alkoholdrycker på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

Landskapet Åland

När du flyttar från landskapet Åland till Fastlandsfinland eller från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland, uppbärs punktskatt och mervärdesskatt för de alkoholdrycker som ingår i flyttgodset. Ta kontakt med Mariehamns tull för mer information. Gå till kontaktuppgifterna.

Personer som flyttar från landskapet Åland till Fastlandsfinland eller från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland kan föra med sig alkoholdrycker på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Alkohol Åland