Införsel av alkohol som del av flyttgods

Du flyttar från EU:s tull- och skatteområde När du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde Du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde Landskapet Åland

När du flyttar från EU:s tull- och skatteområde

När du flyttar från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som har hand om punktbeskattning av alkoholdrycker och därtill hörande rådgivning.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats.

 

När du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

Alkoholdrycker som införs som flyttgods från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde till Fastlandsfinland eller landskapet Åland är inte tullfria, punktskattefria eller mervärdesskattefria. De ska anges i tulldeklarationen med egna varukoder, och importskatterna tas ut för dem. Läs mer om tullfrihet och skattefrihet för flyttgods.

Personer som flyttar till Finland kan i samband med sin ankomst till landet föra med sig alkoholdrycker på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

När du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde

När du flyttar till Finland från ett område som står inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna uppbärs punktskatt och mervärdesskatt för de alkoholdrycker som ingår i flyttgodset. De ska anges i tulldeklarationen med egna varukoder. Läs mer om tullfrihet och skattefrihet för flyttgods.

Personer som flyttar till Finland kan i samband med sin ankomst till landet föra med sig alkoholdrycker på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

Landskapet Åland

När du flyttar från landskapet Åland till Fastlandsfinland eller från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland, uppbärs punktskatt och mervärdesskatt för de alkoholdrycker som ingår i flyttgodset. Ta kontakt med Mariehamns tull för mer information. Gå till kontaktuppgifterna.

Personer som flyttar från landskapet Åland till Fastlandsfinland eller från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland kan föra med sig alkoholdrycker på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Alkohol Åland