Importrestriktioner

Vissa varor omfattas av importrestriktioner och -förbud, och införsel av varor som omfattas av restriktioner, också från EU-området, kräver ofta tillstånd. Sådana varor är till exempel:

 • läkemedel
 • levande djur och livsmedel av animaliskt ursprung
 • växter och färska grönsaker, frukter och bär
 • fritidsbåtar, vattenskotrar och utombordsmotorer
 • hotade djur och växter och produkter av dem 
 • skjutvapen och ammunition

Tillståndet ska skaffas innan varorna anländer till landet. Information om restriktionerna hittar du i Tullens restriktionshandbok.

Behöver jag tillstånd för mina flyttsaker?

Kontrollera alltid på förhand hos rätt tillståndsmyndighet om tillstånd behövs. Tillståndsmyndigheters kontaktuppgifter hittar du under Läs mer. Tullen är en tillsynsmyndighet och beviljar aldrig importtillstånd eller fastställer tillståndsbehov. Tullfrihetsförordningen befriar inte heller från importrestriktionerna.

 • När tillstånd behövs, skaffa det på förhand hos rätt tillståndsmyndighet.
 • Visa upp tillståndet i samband med tullklareringen.
 • Tullen beviljar inga importtillstånd.

Läs mer

 • Mer information om personlig införsel av läkemedel: Fimea
 • Mer information om införsel av djur ges av Livsmedelsverket.
 • Mer information om införsel av växter och livsmedel av animaliskt ursprung ges av Livsmedelsverket.
 • Mer information om importvillkoren för produkter av hotade djur och växter ges av SYKE.
 • Mer information om förutsättningarna för införsel av fritidsbåtar, vattenskotrar och utombordsmotorer ges av Traficom.
 • Tillståndsmyndigheten för skjutvapen och ammunition är Polisen.
 • Tullens restriktionshandbok

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning