Fordon införda som flyttgods

Du flyttar från EU:s tull- och skatteområde Du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde Du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

När du flyttar från EU:s tull- och skatteområde

För fordon som förs in från EU:s tull- och skatteområde lämnas ingen importdeklaration till Tullen.

Lämna in en anmälan om ibruktagande och en skattedeklaration elektroniskt till Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen svarar sedan den 1 januari 2017 för bilbeskattning och för därtill hörande rådgivning.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats.

 

När du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde

Om du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna, uppbärs ingen mervärdeskatt på import av ditt fordon, om villkoren för tullfri införsel av flyttgods uppfylls. Läs anvisningarna: Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land.

Tullen fattar ett förtullningsbeslut och Skatteförvaltningen ett bilskattebeslut.

 

 

När du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

Tullfrihet och mervärdesskattefrihet för fordon som förs in från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde som en del av flyttgodset fastställs genom ett separat förtullningsbeslut som Tullen fattar i samband med införseln, om villkoren för tullfritt flyttgods uppfylls. I annat fall uppbärs tullen och skatterna som vanligt. Läs anvisningarna: Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU

Införsel av flyttfordon från ett land utanför EU

Tullklarera ditt flyttfordon hos Tullen när du anlänt till landet

TULLI.FI
VERO.FI

Lämna in en elektronisk anmälan om ibruktagande av ditt fordon till Skatteförvaltningen

Lämna in en elektronisk bilskattedeklaration för ditt fordon till Skatteförvaltningen

VERO.fi

Registrering av fordonet i Finland

VERO.FI

Borttagande av överlåtelsebegränsning (karens)

Beakta följande

För fordon ska en elektronisk anmälan om ibruktagande lämnas in innan det kan tas i bruk i Finland. Mera information: Skatteförvaltningen

Andra villkor för användning av fordon

  • Fordonet har en giltig registrering inom EES-området eller ett förflyttningstillstånd.
  • Fordonets trafikförsäkring är i kraft i Finland.
  • Fordonet är trafikdugligt i Finland.

Om ditt fordon är oregistrerat eller registrerat utanför EES-området, behöver du utöver en bekräftad anmälan om ibruktagande också ett förflyttningstillstånd. Förflyttningstillstånd beviljas av besiktningsstationer och vissa tullkontor.

Användningen av fordonet i trafik förutsätter en giltig finländsk trafikförsäkring.


Lämna en tulldeklaration till Tullen för ditt fordon i samband med importen. När alla villkor för ett fordon som införs som flyttgods uppfylls beviljar Tullen tullfrihet och mervärdesskattefrihet för ditt fordon.

När du fått förtullningsbeslutet från Tullen bifoga det till bilskattedeklarationen. Mera information: Skatteförvaltningen

 


Lämna en bilskattedeklaration elektroniskt till Skatteförvaltningen inom fem dagar efter att anmälan om ibruktagande har bekräftats. Skatteförvaltningen svarar sedan den 1 januari 2017 för bilbeskattning och för därtill hörande rådgivning. Gå till Skatteförvaltningens tjänst.

Skatteförvaltningens e-tjänst för fordonsprisuppgifter och bilskatteräknare.

 


Läs mer

När du för in ett fordon i samband med flyttning, ta också del av andra myndigheters anvisningar:

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning