Fordon införda som flyttgods

När man för in en bil som flyttgods från utlandet, inverkar importlandet på om man behöver förtulla bilen. Välj nedan det område du flyttar ifrån till Finland och följ anvisningarna.

Du flyttar från EU:s tull- och skatteområde, till exempel från Tyskland

 1. Ingen tulldeklaration inlämnas till Tullen, och ingen tullavgift eller moms betalas till Tullen.
  Om fordonet är nytt, kontrollera på Skatteförvaltningens webbplats om du måste betala moms på det nya fordonet.
 2. Lämna in en anmälan om ibruktagande och en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen.
 3. Var beredd på att betala bilskatt för ditt fordon.
  Skatteförvaltningen ansvarar för rådgivningen gällande bilbeskattningen.
 4. Besikta och registrera ditt fordon. Se anvisningarna på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats.

Back to top

Du flyttar från EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, till exempel från Kanarieöarna

 1. Fordonet ska förtullats omedelbart när du första gången för in det till Finland i samband med flytten.
  Var beredd på att betala moms om förutsättningarna för tullfri import av flyttgods inte uppfylls. Mera information: Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land.
 2. Lämna in en anmälan om ibruktagande och en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen.
 3. Var beredd på att betala bilskatt för ditt fordon.
  Skatteförvaltningen ansvarar för rådgivningen gällande bilbeskattningen.
 4. Besikta och registrera ditt fordon. Se anvisningarna på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats.
 5. Om du beslutar dig för att överlåta bilen du fört in som flyttgods innan överlåtelsebegränsningen på 12 månader har gått ut, ska du kontakta Tullrådgivningen för betalning av importskatter.

Back to top

Du flyttar från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, till exempel Schweiz

 1. Fordonet ska förtullats omedelbart när du första gången för in det till Finland i samband med flytten.
  Var beredd på att betala tullavgift och moms om förutsättningarna för tullfri import av flyttgods inte uppfylls. Mera information: Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde.
 2. Lämna in en anmälan om ibruktagande och en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen.
 3. Var beredd på att betala bilskatt för ditt fordon. 
  Skatteförvaltningen ansvarar för rådgivningen gällande bilbeskattningen.
 4. Besikta och registrera ditt fordon. Se anvisningarna på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats.
 5. Om du beslutar dig för att överlåta bilen du fört in som flyttgods innan överlåtelsebegränsningen på 12 månader har gått ut, ska du kontakta Tullrådgivningen för betalning av importskatter.

Back to top

Begränsningar gällande ryska medborgares inresa och införsel av bilar registrerade i Ryssland

Läs mera om begränsningar av ryska medborgares inresa på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Det finns begränsningar gällande import av bilar registrerade i Ryssland från och med den 16.9 2023. Läs mera på Utrikesministeriets webbplats och i Tullens mediemeddelande.

Ibruktagande av bil i Finland

En anmälan om ibruktagande av bil ska fyllas i före den börjar användas i Finland. Du kan börja använda bilen i Finland om fordonet har en giltig registrering i ett EU eller EES-land eller ett förflyttningstillstånd som beviljats av ett besiktningskontor, och dessutom en trafikförsäkring som är i kraft i Finland.

Om fordonet inte har någon giltig registrering eller något förflyttningstillstånd, är det enda lagliga sättet att förflytta fordonet att transportera det med trailer. Fordonet får inte förflyttas ens genom bogsering.

Om du behöver ha ett förflyttningstillstånd, skaffa det på förhand på ett besiktningskontor. För anskaffning av tillståndet ska du känna till fordonets identifieringsuppgifter (tillverkningsnummer).
Förflyttningstillstånd säljs också på vissa tullkontor, bland annat vid gränsövergångsställena i östra Finland. Förflyttningstillstånd går alltså inte att köpa på alla tullkontor, och t.ex. Åbo tull säljer dem inte.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning