Djur

När du för ett djur till utlandet ta reda på vilka importvillkor som gäller i destinationslandet

Finland har inga exportvillkor för djur. Ta reda på destinationslandets importvillkor hos landets ambassad eller veterinärmyndigheter innan du reser ut från Finland.

När du för in ett djur till Finland ta reda på importkraven hos Livsmedelsverket

Kraven gällande införsel av djur varierar beroende på djurart och ursprungsland. Ta på förhand reda på importkraven gällande sällskapsdjur hos Livsmedelsverket.

Om villkoren för införseln inte uppfylls återsänds djuret till avgångslandet eller avlivas. Importören av djuret svarar för de kostnader som uppstår därvid.

Införsel av djur från EU-området

Om du för med dig ditt sällskapsdjur från EU-området, behöver du inte anmäla det till Tullen. Kontrollera dock i god tid före resan på Livsmedelsverkets webbplats att villkoren för införsel av  sällskapsdjur uppfylls.

Införsel av djur från länder utanför EU

Djur som förs in från ett land utanför EU kontrolleras alltid. Tullen kontrollerar sällskapsdjur som förs in av en resande från ett land utanför EU och som inte kommer att säljas eller överlåtas vidare inom EU, när antalet djur är högst fem. Andra djur ska genomgå en veterinär gränskontroll. Kontrollen genomförs på en godkänd ankomstplats i det första EU-land dit djuret kommer.

Livsmedelsverket – Djur och animaliska produkter från länder utanför EU

Obs! Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten likställs med EU-länderna.

Beakta följande

 1. För att Tullen ska kunna undersöka djurets identitetsmärkning och importhandlingar, ska du föra in djuret till Finland via en godkänd ankomstplats.
 2. Välj röd fil vid tullen och visa upp djuret för tullen för kontroll. Obs. I Vaalimaa och Nuijamaa ska djuret visas upp för Gränsbevakningsväsendet för kontroll.
 3. Djuret ska vara identitetsmärkt, vanligtvis med ett mikrochips, och vaccinerat mot rabies. Från vissa länder krävs också bestämning av antikroppar mot rabies. Alla behövliga intyg ska vara med. För hundar krävs också medicinering mot bandmask (echinococcus). Ta på förhand hos Livsmedelsverket reda på vilka införselkrav som gäller för din hund. 
 4. Om villkoren för införseln inte uppfylls återsänds djuret till avgångslandet eller avlivas. Som importör ansvarar du för alla kostnader.
 5. Om du har varit stadigvarande bosatt utanför EU minst 12 månader och du har ägt ditt sällskapsdjur längre än sex månader behöver du inte betala tull eller moms för djuret. I andra fall förbered dig på skattepåföljder.
 6. Mera information om ovannämnda punkter får du på Livsmedelverkets webbplats.

Innan djuret anländer till Finland

Ta reda på vilka krav som gäller för import av djur och om en veterinär gränskontroll behöver göras. Läs Livsmedelsverkets anvisningar och beställ en kontroll enligt dem.

 1. Skicka djurets dokument på förhand till Livsmedelsverket för godkännande.
 2. Livsmedelsverket meddelar om djuret ska genomgå en veterinär gränskontroll. Om det inte ska göra det, kontrollerar Tullen djurets mikrochip och de dokument som krävs vid import (vaccinationsintyg).
 3. Om djuret ska genomgå en veterinär gränskontroll beställ kontrollen hos Livsmedelsverket senast 24 timmer före djurets ankomst.

När djuret anländer som flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygplats

 1. Djuret anländer till fraktförarens tillfälliga lager.
 2. Den veterinära gränskontrollen utförs vid en veterinär gränskontrollstation.
  - Kontrollstationen finns i Finnair Cargo Oy:s tillfälliga lager (Turbingränden 4, 01530 Vanda).
  - Veterinären kommer till kontrollstationen vid den tidpunkt du bokat.
  - Importören av djuret ska delta i kontrollen.
  - Om djuret anländer till något annat lager än Finnair Cargo Oy:s tillfälliga lager, ska lagerhavaren transportera djuret till gränskontrollstationen och tillbaka till det tillfälliga lagret.
 3. Om ingen veterinär gränskontroll görs på djuret, kontrollerar Tullen djurets dokument och mikrochip.

  Importören av djuret ska delta i kontrollen. 
 4. Efter den veterinära gränskontrollen kan du
  - befullmäktiga ett ombud att göra förtullningen åt dig
  - förtulla djuret själv i Tullens tullklareringstjänst
  - tullklarera djuret vid Tullens kundserviceställe, Fraktvägen 1 B.
  Tullens kundserviceställe har öppet vardagar kl. 8–16.15.
  Om djuret har genomgått en veterinär gränskontroll, bifoga CHED-A-dokumentet ut Traces- systemet  till förtullningen.
 5. Om du flyttar från ett land utanför EU bifoga ett intyg om att du bott utomlands till förtullningen för att du ska kunna importera djuret tull- och skattefritt som flyttgods.
 6. Lämna beslutet om frigörande till innehavaren av det tillfälliga lagret för att denna ska kunna lämna ut djuret till dig.

Läs anvisningarna om hur du förtullar levande djur i Tullklareringstjänsten.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning