Hoppa till innehåll

Ändring av förtullning, dvs. omprövning

Om du vill ändra uppgifter du angett i en förtullning eller om du häver ett köp, kan du begära en ändring av förtullningen, dvs. en omprövning.

Hur ska du göra om du returnerar varan eller skickar den för reparation eller utbyte?

Handläggningstiden för ansökningarna är för tillfället ca tio månader   

På grund av ändringar i Tullens informationssystem har handläggningstiderna för ansökningar om omprövning och återbetalning av tull blivit längre. Handläggningstiden för ansökningarna är för tillfället ca tio månader. 

Vi handlägger ansökningarna i den ordning de kommit in. En noggrant ifylld ansökan gör att ditt ärende handläggs snabbare. 

Vi beklagar olägenheter som dröjsmålet medför för våra kunder.

Vem kan begära omprövning?

Du kan ansöka om ändring, dvs. omprövning av förtullningsbeslutet om du är leveransens mottagare. Du kan begära omprövning även om transportfirman gjort förtullningen åt dig. En annan person eller transportfirma kan också begära omprövning åt dig.

När kan du begära omprövning?

Du kan begära att Tullen omprövar ett förtullningsbeslut i följande situationer: 

  • Du returnerade varan, dvs. du hävde köpet. 
  • Du fick en defekt eller fel vara.
  • Du angav en felaktig uppgift i förtullningen (t.ex. valuta, varans värde eller varukod).
  • Ditt paket har skickats tillbaka till avsändaren.
  • Du begär nedsatt tull för din vara i efterhand.

Ibland måste du begära att säljaren eller transportfirman återbetalar importskatterna du betalat. Tullen kan inte återbetala importskatterna du betalat i följande situationer:

  • Paketet du förtullat har kommit till Finland, men det har försvunnit innan du fått det. I det fallet ska du begära att transportfirman återbetalar importskatterna du betalat. Kontakta transportfirman för noggrannare instruktioner. 
  • Du har betalat momsen till säljaren redan då du köpte varan (till en IOSS-säljare). I det fallet ska du begära att säljaren återbetalar importskatterna du betalat. Skicka förtullningsbeslutet till nätbutiken. Om du gjorde förtullningen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så förvaras förtullningsbeslutet i 90 dagar i tjänsten under ”Mina förtullningar”.

Tidsfrister

Tidsfristen varierar beroende på orsaken till din begäran om omprövning av förtullningsbeslutet.

Om du har returnerat en vara du beställt från en nätbutik ska ansökan om omprövning lämnas in inom 90 dagar efter godtagandet av tulldeklarationen. Dessutom ska varan vara returnerad när du gör ansökan.

Om du har returnerat en defekt eller en avtalsstridig vara ska ansökan om omprövning lämnas in inom ett år efter dagen för underrättelsen om tullskulden. Dessutom ska varan vara returnerad när du gör ansökan.

Om för mycket tull betalats av annan orsak (t.ex. tullvärdet har varit för högt eller tullmyndigheten har begått ett fel), måste ansökan om omprövning lämnas in inom tre år efter dagen för underrättelsen om tullskulden.

Hur görs en ansökan?

Ansök om omprövning av förtullningsbeslutet med en blankett. Läs också de närmare ifyllningsanvisningarna för blanketten

Du kan också formulera ansökan fritt. Ange i den fritt formulerade ansökan samma uppgifter som i den egentliga blanketten: förtullningsbeslutets MRN-nummer, orsak till ansökan om omprövning, kontonummer, kontaktuppgifter samt de bilagor som behövs. Se närmare instruktioner i ifyllningsanvisningen.

Skicka ansökan med bilagor per säker e-post till kirjaamo(at)tulli.fi. Läs anvisningen om avsändning av säker e-post. Du kan också skicka ansökan per post till adressen: Tullen, Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. Du kan också komma med ansökan till registratorskontoret eller till något tullkontor.

Du kan också göra begäran om ändring i Tullklareringstjänsten för företag.

Ifyllningsanvisningarna för ändring av förtullningen

Om du ansöker om en omprövning av en förtullning till Åland eller en förtullning mellan övriga Finland och Åland, skicka ansökan med bilagor till: skattegrans(at)tulli.fi. Läs anvisningen om avsändning av säker e-post. Du kan också skicka ansökan per post till Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn. Du kan också komma med ansökan till registratorskontoret eller till något av Tullens tullkontor.


Hur handläggs ansökan om omprövning?

Ansökningarna handläggs i den ordning de kommer in. Beakta att Tullen inte skickar ett separat meddelande om att ansökan har mottagits eller att handläggningen påbörjats. Handläggningstiden är vanligtvis cirka fyra månader.

När Tullen har behandlat din ansökan får du alltid ett beslut om det. En eventuell återbetalning av skatterna sker direkt till det konto du angett i din ansökan. Det kan ta några dagar innan återbetalningen når ditt konto.

Vad gör jag om ansökan om omprövning inte godkänns?

Om du inte är nöjd med ett beslut du fått på din ansökan om omprövning kan du överklaga genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Läs förvaltningsdomstolens anvisningar om hur du överklagar.

Skattebesvär hos en förvaltningsdomstol kostar 270 euro.


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning