Prenumererade tidningar och tidskrifter

Tidningar som sänds till Åland från EU-länder och från övriga Finland

Även tidningar och tidskrifter som sänds över den Åländska skattegränsen förtullas.

Om du får en tidning från ett EU-land eller från övriga Finland behöver du göra en tulldeklaration och betala mervärdesskatt till Tullen. Du kan förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod med en deklaration. Deklarationen ska göras när du betalar tidningsprenumerationen, senast på prenumerationens förfallodag. Du kan även välja att göra en separat tulldeklaration för varje tidning. 

Du får tidningarna som hör till prenumerationsperiodens början och separat förtullade tidningar levererade till dig före betalningen av mervärdesskatten. Du behöver inte ställa en garanti hos Tullen för obetald mervärdesskatt.

Du behöver inte göra någon tulldeklaration för organisationers medlemstidningar eller gratistidningar, såsom t.ex. reklamkataloger. 

Tidningar som sänds från ett EU-land

Om du får en tidning från ett EU-land, gör förtullningen via Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Du behöver inte förtulla eller betala mervärdesskatt till Tullen om tidningsavsändaren har meddelat dig att de sköter förtullningen för dig. 

Ange under varubeskrivningen följande uppgifter: tidningens namn, prenumerationsperioden, för vilken period mervärdesskatten betalas samt fakturans förfallodag. Under pris och valuta anger du prenumerationsperiodens pris och väljer som mervärdesskattegrund 10%, tidningar och böcker.   

Tidningar som sänds från övriga Finland

Flera finska tidningshus förtullar tidningarna för sina prenumeranter, t.ex. genom att använda skattegränsnummer. I dessa fall behöver du inte göra förtullningen eller betala mervärdesskatt till Tullen. Om tidningshuset eller annat företag sköter deklarationen i ditt ställe, fakturerar de mervärdesskatten av dig i samband med prenumerationen. Om tidningsavsändaren inte har förtullat tidningen ska du förtulla tidningen via Tullklareringstjänsten för företag.

När du gör förtullningen välj som skattebestämmelsedag den dag då du gör förtullningen. Lägg till bilagans referensnummer (t.ex numret på faktura eller orderbekräftelse), du behöver inte ladda upp själva dokumentet. Vid ytterligare uppgifter lägg till en rad och välj som kod för ytterligare uppgifter FIXXX samt ange som förklaring: tidningens namn, prenumerationsperioden för vilken mervärdesskatten betalas samt fakturans förfallodag. Ange som skattegrund 10% och meddela som pris hela prenumerationsperiodens pris och välj valuta. När deklarationens innehåll är rätt, skicka in deklarationen och när deklarationen är godkänd, betala mervärdesskatten via sidan Sammandrag och sänd genom att klicka på knappen ”Betala nu”. Du kan även betala fakturan inom 10 dagar.

Tidningsprenumerationer som är betalda innan 1.7.2021

Tulldeklarationer ska göras på alla tidningar som ankommer från och med 1.7.2021. Om prenumerationen har börjat innan 1.7.2021, betalas mervärdesskatt endast från och med juli 2021. Dessa prenumerationer bör förtullas senast inom juli månad 2021.

Exempel

Exempel på hur värdet räknas ut: Prenumerationsperiod 1.5-30.10.2021. Prenumerationens pris 60 euro och tidningen utges en gång i månaden. Uppge som pris/varans värde endast de tidningar som kommer från och med juli, 4 tidningar, värde 40 euro.

Tidningar som kommer från utanför EU måste förtullas tidningsvis

Om du får en tidning från ett land utanför EU bered dig på att göra en tulldeklaration och betala mervärdesskatten för varje tidning skilt för sig. Deklarationen gör du efter att du fått en ankomstavi av Posten eller av en annan transportfirma. Tidningen levereras till dig efter att du betalat mervärdesskatten.

Som mottagare av tidningen är du ansvarig för att deklarationen görs om inte tidningshuset eller ett annat företag har gjort förtullningen i ditt ställe. 


Se instruktionsvideor

När du får tidningen från ett land utanför EU

Du ska förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Fastän du har prenumererat tidningen för en längre period, ska varje tidning som ingår i prenumerationen förtullas separat.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”en vara jag köpt”.

Om din tidningsprenumeration har börjat före 1.7.2021, behöver du betala moms endast för de tidningar som anländer fr.o.m. 1.7.2021. Du kan räkna ut värdet på en enskild tidning genom att dividera priset på tidningsprenumerationen med antalet tidningar som ingår i den.

  • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 USD. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 USD med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 USD (80 : 12 = 6,67).

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

På sidan ”Uppgifter om varan” ska du i sökfältet skriva ”tidning” och sedan välja ”tidningar, tidskrifter och serietidningar”. Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Om en oförtullad tidning levereras hem till dig, ska du förtulla den i efterhand.

När du får tidningen från ett annat EU-land till Åland

Du kan förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod (eller som ännu ingår i den) och betala momsen för dem på en gång.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”ett oförtullat inköp/tidningsprenumeration som jag redan fått hem”.

I punkten ”Varubeskrivning” ska du ange tidningens namn, fakturans förfallodag samt prenumerationsperioden för vilken du betalar moms.

Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på prenumerationsperioden och valutan som används.

  • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 euro med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 : 12 = 6,67). Ange som prenumerationsperiodens pris värdet på de sex tidningar som du får fr.o.m. början av juli, dvs. 40 euro (6 x 6,67 = 40) och som valuta EUR.

Välj som mervärdesskattegrund ”10 % böcker och tidningar”.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Du kan också förtulla varje tidning separat och betala momsen för den.

  • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 euro med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 : 12 = 6,67). Ange som pris 6,67 och som valuta EUR.

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

När du får tidningen från övriga Finland till Åland

Flera finländska tidningshus kommer att för din räkning förtulla tidningarna som du prenumererat. Då behöver du inte förtulla något eller betala moms till Tullen, utan momsen debiteras av dig i samband med prenumerationen.

Om tidningens avsändare inte har förtullat den, ska du förtulla tidningarna själv i Tullklareringstjänsten. Du kan antingen förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod på en gång eller så kan du förtulla dem separat var för sig. Du kan inte förtulla en tidningsprenumeration i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Åland