Prenumererade tidningar och tidskrifter

Tidningar som kommer från utanför EU måste förtullas tidningsvis

Om du får en tidning från ett land utanför EU bered dig på att göra en tulldeklaration och betala mervärdesskatten för varje tidning skilt för sig. Deklarationen gör du efter att du fått en ankomstavi av Posten eller av en annan transportfirma. Tidningen levereras till dig efter att du betalat mervärdesskatten.

Som mottagare av tidningen är du ansvarig för att deklarationen görs om inte tidningshuset eller ett annat företag har gjort förtullningen i ditt ställe.

När du får en tidning från ett annat EU-land eller från övriga Finland till Åland

Du kan på en gång förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod (eller som ännu ingår i den) och betala momsen för dem. Du kan också förtulla och betala momsen separat för varje enskilda tidning som ingår i prenumerationsperioden.

Läs denna anvisning utgående från om tidningen kommer från ett annat EU-land eller från övriga Finland och om du förtullar en tidningsprenumeration eller en enskild tidning.

När du förtullar en flertidningsprenumeration från ett annat EU-land till Åland

Välj i Importförtullningstjänsten för privatpersoner att du vill förtulla ”ett oförtullat inköp/tidningsprenumeration som jag redan fått hem”.

På sidan ”Uppgifter om varan”, i punkten ”Varubeskrivning” ska du ange tidningens namn, fakturans förfallodag samt prenumerationsperioden för vilken du betalar moms.

Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på prenumerationsperioden och valutan som används.

Exempel på priset för en hel prenumerationsperiod: Prenumerationsperioden är 1.1–31.12.2023, dvs.12 månader. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Ange som pris hela prenumerationsperiodens pris, dvs. 80 euro.

Välj som mervärdesskattegrund ”10 % böcker och tidningar”.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

När du förtullar en enskild tidning från ett annat EU-land till Åland

Du kan också förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Välj i Importförtullningstjänsten för privatpersoner att du vill förtulla ”en vara jag köpt”.

På sidan ”Uppgifter om varan”, i punkten ”Pris och valuta” ska du ange priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Exempel på priset för en enskild tidning: Prenumerationsperioden är 1.1–31.12.2023, dvs.12 månader. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 euro: 12 = 6,67 euro). Ange som pris 6,67 och som valuta EUR.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

När du förtullar en flertidningsprenumeration från övriga Finland till Åland

Välj i Importförtullningstjänsten för privatpersoner att du vill förtulla ”ett oförtullat inköp/tidningsprenumeration som jag redan fått hem”.

Välj på sidan ”Uppgifter om varan” som mervärdesskattegrund ”10 % böcker och tidningar”.

Ange i punkten ”Sammanlagt pris” priset på prenumerationsperioden.

Exempel på priset för en hel prenumerationsperiod: Prenumerationsperioden är 1.1–31.12.2023, dvs.12 månader. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Ange som pris hela prenumerationsperiodens pris, dvs. 80 euro. 

I punkten ”Tilläggsuppgifter” ska du ange tidningens namn, fakturans förfallodag samt prenumerationsperioden för vilken du betalar moms.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

När du förtullar en enskild tidning från övriga Finland till Åland

Du kan också förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Välj i Importförtullningstjänsten för privatpersoner att du vill förtulla ”en vara jag köpt”.

Välj mervärdesskattesats på sidan ”Uppgifter om varan”. Mervärdesskattesatsen för tidningar är 10 %. 

Ange i punkten ”Sammanlagt pris” priset på tidningen.

Exempel på priset för en enskild tidning: Prenumerationsperioden är 1.1–31.12.2023, dvs.12 månader. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 euro: 12 = 6,67 euro). Ange som pris 6,67.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.


Se ifyllningsanvisningar

Prenumererad tidning som skickas från ett land utanför EU

Du ska förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Fastän du har prenumererat tidningen för en längre period, ska varje tidning som ingår i prenumerationen förtullas separat.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”en vara som man köpt”.

Du kan räkna ut värdet på en enskild tidning genom att dividera priset på tidningsprenumerationen med antalet tidningar som ingår i den.

  • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2023. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 USD. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 USD med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 USD (80 : 12 = 6,67).

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

På sidan ”Uppgifter om varan” ska du i sökfältet skriva ”tidning” och sedan välja ”tidningar, tidskrifter och serietidningar”. Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Om en oförtullad tidning levereras hem till dig, ska du förtulla den i efterhand.

Gratis medlemstidning som skickas av en förening eller organisation

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är medlemstidningens värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”.

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tidningar, tidskrifter och serietidningar” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Åland