Gåvor

Om du får en gåva till Åland, kan det hända att du måste förtulla den. För att kunna förtulla den behöver du få veta vad gåvopaketet innehåller. Om du skickar en gåva från Åland till övriga Finland, måste du förtulla den. 

Om en gåva måste förtullas och om importskatter måste betalas för den beror bl.a. på det område från vilket gåvan kommer eller till vilket gåvan skickas. Läs vilka varor som räknas som gåva.

Gåvomottagare

Om du får en gåva till Åland, kan det hända att du måste förtulla den. För att kunna förtulla den behöver du få veta vad gåvoförsändelsen innehåller och vad den har för värde. Fråga avsändaren av gåvan om dessa uppgifter före förtullningen.

En gåva som transporteras av en postoperatör ska förtullas inom 20 dagar från försändelsens ankomst. För gåvor som transporteras av en annan aktör än en postoperatör kan förtullningstiden vara kortare. Om du inte förtullar försändelsen inom utsatt tid skickas den tillbaka till avsändaren.

Du får en gåva från övriga Finland eller från ett annat EU-land till Åland

Gåvan ska förtullas om du får en ankomstavi om en gåvoförsändelse som ska förtullas. Om gåvans värde överskrider 45 euro ska mervärdesskatt och eventuell punktskatt i regel betalas för den. Någon tullavgift behöver inte betalas. 

Om gåvan innehåller alkohol, alkoholdrycker, cigaretter, minicigarrer, cigarrer, pip-eller cigarettobak, ska moms och punktskatt betalas oavsett vad gåvans värde är. 

Moms ska alltid betalas om gåvan innehåller

  • parfymer eller eau de toilette-produkter värda över 45 euro 
  • över 50 gram parfym 
  • över 0,25 liter eau de toilette-produkter
  • kaffe, te eller extrakt och essenser av dem värda över 45 euro
  • över 500 gram kaffe 
  • över 200 gram extrakt eller essens av kaffe 
  • över 100 gram te 
  • över 40 gram extrakt eller essens av te. 

Beakta att mottagande av snus som gåva är förbjudet. 

Vanligtvis kan du förtulla en gåva i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller vid tullen i Mariehamn. Läs hur du kan förtulla en gåva. 

Du får en gåva till Åland från ett land utanför EU

Gåvan ska förtullas om du får en ankomstavi om en gåvoförsändelse som ska förtullas. Läs om beloppet av importskatter och om begränsningar gällande varor.

Vanligtvis kan du förtulla en gåva i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller vid tullen i Mariehamn. Läs hur du kan förtulla en gåva. 

Avsändare av gåva

Om du skickar en gåva från Åland till övriga Finland, måste du förtulla den på gåvomottagarens vägnar innan du skickar den. Om du skickar en gåva från Åland till ett annat EU-land, behöver du inte förtulla den.

Du skickar en gåva från Åland till övriga Finland

Du kan bli tvungen att förtulla gåvan på gåvomottagarens vägnar innan du skickar gåvan. Om gåvans värde överskrider 45 euro ska du i regel också betala mervärdesskatt och eventuell punktskatt för den. Någon tullavgift behöver inte betalas. Du behöver för förtullningen gåvomottagarens kontaktuppgifter och personbeteckning. 

Du kan bli tvungen att betala mervärdesskatt också för parfymer, eau de toilette-produkter, kaffe, te eller extrakter och essenser av dessa. Om gåvan innehåller alkohol eller tobaksprodukter, ska man betala punktskatt och moms oavsett gåvans värde. Läs mer om begränsningar gällande produktmängderna.

Vanligtvis kan du förtulla en gåva i Importförtullningstjänsten för privatpersoner  eller vid tullen i Mariehamn. Läs hur du kan förtulla en gåva.

Om du förtullade gåvan själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner måste du visa upp beslutet om frigörande för den postoperatör eller annan transportfirma som transporterar försändelsen. Om du förtullade gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du beslutet om frigörande under Mina förtullningar i 90 dagar.

Du skickar en gåva från Åland till ett annat EU-land

Du behöver inte förtulla gåvan när du skickar den till ett annat EU-land.

När du har fått hem en försändelse (inköp) som borde ha förtullats, förtulla den i efterhand. 
Välj ”en oförtullad försändelse som jag fått hem” på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange uppgifterna som begärs om försändelsen. 


Också avgiftsfria försändelser ska förtullas och eventuella skatter och avgifter betalas för dem. Ange som varans värde det pris som skulle ha begärts för den om den hade sålts till dig. För förtullningen behöver du en utredning om försändelsens innehåll och värde. Be vid behov att avsändaren skickar en sådan till dig. 

Välj ”en vara jag köpt” i importförtullningstjänsten för privatpersoner, om du har fått varuprover eller en gåva från ett företag eller om du på annat sätt får en försändelse avgiftsfritt t.ex. som ett pris. 

Tullen kan be dig visa upp utredningen om försändelsens innehåll och värde. Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning