Gåvoförsändelser

Gåvoförsändelser mellan privatpersoner 

När du skickar en gåva från Åland till övriga Finland eller får en gåvoförsändelse från övriga Finland eller från ett annat EU-land till Åland ska du förtulla den, om försändelsens värde överstiger 45 euro eller om försändelsen innehåller produkter som omfattas av restriktioner eller punktskatter, såsom alkohol eller tobaksprodukter. Du ska förtulla gåvan innan du kan skicka iväg den. Du kan göra förtullningen i importförtullningstjänsten för privatpersoner eller hos Mariehamns tull. 

En gåvoförsändelse behöver inte förtullas, om alla följande villkor uppfylls: 

  • avsändaren av gåvan anger i uppgifterna om försändelsen att det är fråga om en gåva,
  • gåvans värde är högst 45 euro, 
  • gåvan innehåller inte varor som omfattas av restriktioner eller punktskatter och
  • försändelsen är försedd med en tydlig varubeskrivning.

Om du tar emot en gåvoförsändelse som avsändaren inte försett med ovannämnda uppgifter måste du förtulla försändelsen. Du kan förtulla den i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Lämna efter förtullningen beslutet om frigörande till posten. Du kan också lämna uppgifterna om gåvoförsändelser på plats hos Mariehamns tull eller per e-post mariehamnstull(at)tulli.fi. 

När du skickar en gåva från Åland till ett annat EU-land, behöver du inte förtulla den.

Exempel på förtullningar

När du skickar en vara eller gåva från Åland till en annan privatperson måste du förtulla varan eller gåvan innan du kan skicka iväg den. Mottagaren är ansvarig för att deklarationen görs, men du som är avsändare agerar som mottagarens ombud och inger deklarationen på mottagarens vägnar. 

När du förtullar i importförtullningstjänsten för privatpersoner, kryssa i rutan ”Jag gör förtullningen åt en annan person”. Välj på startsidan under ”Jag vill förtulla”.

  • ”en vara jag köpt” 
  • ”en gåva som skickats av en privatperson” eller
  • ”en vara jag köpt” då du förtullar varor som du har sålt från Åland till övriga Finland. 

För förtullningen behöver du en orderbekräftelse, faktura eller annan utredning som visar försändelsens värde. Tullen kan begära att få se den.

Du kan skicka iväg varan när du fått ett beslut om frigörande

Beslutet om frigörande går att hitta i tjänsten under ”Mina förtullningar” i 90 dagar. Visa upp beslutet för transportören (t.ex. med en mobil enhet), när du skickar varan.

Beslutet om frigörande syns i tjänsten genast när du betalat skatterna och avgifterna i tjänsten. Tullen skickar dig inget separat beslut om frigörande.


•    Gåva från övriga Finland:

Gåvor från privatpersoner ska förtullas om värdet på försändelsen överskrider 45 euro. 

När du förtullar gåvan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en gåva som skickats av en privatperson” på startsidan. Ange övriga uppgifter som begärs. 

Om du fått en ankomstavi för en gåvoförsändelse som inte behöver förtullas (värdet högst 45 euro), skicka en begäran om frisläppande av varan, dvs. ankomstnumret och en utredning om gåvan och dess värde, till Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi). 
Om du inte vet vad gåvoförsändelsen innehåller eller vad dess värde är, fråga avsändaren. 

•    Gåva från övriga EU:

Försändelsens måste förtullas, om värdet överstiger 45 euro eller om försändelsen innehåller produkter som omfattas av restriktioner eller punktskatter, såsom alkohol eller tobaksprodukter.

När du förtullar gåvan i importförtullningstjänsten för privatpersoner välj ”en gåva som skickats av en privatperson” på startsidan. Ange övriga uppgifter som begärs. 

Undantag: Punktskattepliktiga produkter (alkoholdrycker och tobaksprodukter) samt parfymer och eau de toilette-produkter ska alltid förtullas, och moms och eventuell punktskatt tas alltid ut för dem. Om försändelsen innehåller alkohol, tobak, tobaksprodukter, parfym, eau de toilette-produkter, kaffe över 500 g, te över 300 g eller extrakt och essenser av kaffe eller te, klicka i tillämplig kryssruta på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. 

När gåvoförsändelsen har flera mottagare eller om den innehåller flera olika gåvor och någon av dessa har ett värde på högst 45 euro, se anvisningarna för förtullningen här: Förtullning av en gåva. 


När du har fått hem en försändelse (inköp) som borde ha förtullats, förtulla den i efterhand. 
Välj ”en oförtullad försändelse som jag fått hem” på startsidan i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange uppgifterna som begärs om försändelsen. 


Också avgiftsfria försändelser ska förtullas och eventuella skatter och avgifter betalas för dem. Ange som varans värde det pris som skulle ha begärts för den om den hade sålts till dig. För förtullningen behöver du en utredning om försändelsens innehåll och värde. Be vid behov att avsändaren skickar en sådan till dig. 

Välj ”en vara jag köpt” i importförtullningstjänsten för privatpersoner, om du har fått varuprover eller en gåva från ett företag eller om du på annat sätt får en försändelse avgiftsfritt t.ex. som ett pris. 

Tullen kan be dig visa upp utredningen om försändelsens innehåll och värde. 


Se instruktionsvideor

Så här förtullar du dina inköp från övriga Finland till Åland i Importförtullningstjänsten


Så här förtullar du dina inköp från ett annat EU-land till Åland i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

 


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning