Tillgänglighetsutlåtande – Tullräknaren (beta)

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Tullräknaren.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Tullräknaren, kan du också sköta ditt ärende med oss på andra sätt. Du kan använda Tullens webbplats, ringa Tullrådgivningen, mån–fre kl. 8–16.15, tfn 0295 5201, skicka en skriftlig fråga till Tullrådgivningen eller besöka ett tullkontor med kundservice.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden 

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten: tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. 

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt:

 • Huvudmenyns länkar finns i huvudlandmärket istället för i ett eget navigeringslandmärke. (WCAG 1.3.1)
 • Hoppa till innehåll - länken finns i navigeringslandmärket och inuti liststrukturen, vilket orsakar extra störningar i användningen av skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Hoppa till innehåll - länken för inte fokus till början av sidans huvudinnehåll, utan till början av huvudmenyn. (WCAG 2.4.3)
 • Språkmenyn är gjord så att det uppstår problem i läsningen av språklänkarna med skärmläsare. (WCAG 4.1.2)
 • Objekt i trädvyns underobjekt går inte att expandera med tangentbordets Enter-knapp eller med Androids Talkback- skärmläsare. (WCAG 2.1.1)
 • Trädvyn hakar upp sig i vissa situationer när man använder tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
 • När Enter-knappen används i varumenyn försvinner sökordet som matats in i varumenyn. (WCAG 3.2.2 och 4.1.2)
 • Felmeddelandet i varans prisfält syns inte i alla situationer och Android Talkback-skärmläsaren meddelar att fältet är felaktigt, när man fokuserar på det för första gången. (WCAG 3.3.1)
 • Skärmläsaren läser inte automatiskt meddelandet om resultat som laddas med ”Visa mer”-knappen. (WCAG 4.1.3)
 • Vid punkten Resultat i koden för den högra spalten har använts rollen tablist, som kan orsaka problem i användning av skärmläsare. (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)
 • Gruppen och textfältet för punkten Kopiera länk har samma etikett, vilket orsakar en förvirrande upprepning i användning av skärmläsare. (WCAG 4.1.2)
 • Skärmläsaren läser fälten ”Valuta” och ”Varans pris” som felaktiga när man fokuserar på dem för första gången. (WCAG 3.3.1)
 • Länken, som skapats för minneslistan till funktionen Kopiera länken, för inte tangentbordsfokus till rätt ställe på sidan. (WCAG 2.4.3)
 • Android Talkback-skärmläsaren meddelar om en felaktig inmatning när användaren har valt landet i sökresultatlistan. (WCAG 3.3.1 och 4.1.2)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 11/2020.
 • Utlåtandet upprättades 18.11.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 18.11.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst.

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: [email protected].
 • Tullens kundservice och kommunikation svarar för tillgängligheten av tjänsten Tullräknaren och svarar också på tillgänglighetsresponsen.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons på tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected].