Tillgänglighetsutlåtande – Tullens anvisningar

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Tullens anvisningar, vars enskilda instruktionssidor öppnas via förtullningsprogrammen.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda dig av webbplatsen ”Tullens anvisningar” när du sköter dina tullärenden, kan du kontakta Tullrådgivningen, tfn 0295 5201, för att få hjälp med tullklareringstjänsterna.

Om du även har andra problem med att sköta dina tullärenden, läs också om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt:

 • Det finns brister i textalternativen till visuella element. Flera instruktionsbilder saknar helt textalternativ, och textalternativen till illustrationsbilderna har fastställts fel. (WCAG 1.1.1)
 • Tangentbordsfokus syns inte i alla element, och fokusstilen för vissa element kan inte urskiljas tydligt med alla webbläsare. (WCAG 2.4.7)
 • På startsidan för instruktionerna för tullagring har de tre instruktionsvideorna med rubriker placerats på sidan med hjälp av ett tabellelement, vilket medför utmaningar för användare av skärmläsare. Videoelementen har inte namngetts på ett tillgängligt sätt. Dessutom gör tabellstrukturen på sidan att omflödning bryts. (WCAG 1.3.1, 4.1.2 och 1.4.10)
 • Allt textinnehåll uppfyller inte kraven gällande kontrast. T.ex. länkstigens nuvarande sida och snedstreck samt instruktionernas underfaser i fokus. (WCAG 1.4.3)
 • Tjänstens skipplänk hoppar inte över allt upprepat innehåll utan tar användaren till början av länkstigen. (WCAG 2.4.1)
 • Det finns små brister i HTML-kodens kvalitet, såsom onödiga rolldefinitioner och trasiga referenser. (WCAG 4.1.1)
 • Användningen av HTML-rubriknivåer är bristfällig. Varje sida har två rubriker på H1-nivån, och rubriker som är underordnade varandra har presenterats på samma H2-nivå. (WCAG 1.3.1)
 • Informationen om länkar som öppnas i en ny flik i den övre balken är inte märkt på ett sådant sätt att skärmläsaren skulle kunna tolka den. (WCAG 3.2.2)
 • Kodmarkeringarna i huvudmenyn är bristfälliga. I menyn har man använt strukturen ”menubar”, som är onödig för en navigationsmeny samt attributet ”aria-expanded”. (WCAG 4.1.2)
 • Hamburgarmenyn, som vid behov ersätter den normala huvudmenyn, fungerar inte som det ska. Menyns innehåll visas alltid oavsett om man har klickat på knappen som öppnar menyn eller inte. (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)
 • Tjänstens vänstermeny har inte märkts i kod som en meny, så det är svårt att med en skärmläsare uppfatta att det är en meny. En del av menyobjekten öppnar undermenyer, vilket är omöjligt att upptäcka med skärmläsaren eller visuellt innan man klickar på länken. (WCAG 1.3.1 och 2.4.4)
 • Instruktionsvideorna är inte tillgängliga. Det finns inga textbeskrivningar i videorna, och allt som händer i videorna förklaras inte i ljudspåret, och då är det svårare att förstå en del av instruktionerna utan visuellt innehåll. Videor som kan tolkas som mediealternativ till anvisningsinnehållet har inte märkts tydligt som mediealternativ. (WCAG 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5).
 • Anvisningarna i textformat är inte helt tillgängliga. I en del av anvisningstexterna hänvisas det bara till visuella placeringar, som är svåra att uppfatta med skärmläsaren. Det tillgängliga namnet och den tillgängliga typen för de användargränssnittskomponenter som behövs för att utföra alla funktioner anges inte. (WCAG 1.3.3)
 • En del av innehållet klipps bort vid 320 pixlars bredd och en del behöver skrollas både vertikalt och horisontellt. (WCAG 1.4.10)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 8/2020.
 • Utlåtandet upprättades 11.9.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens kundservice tillsammans med Informationsförvaltningen som svarar för tillgängligheten av tjänsten ”Tullens anvisningar”. Tillsammans svarar dessa grupper också på responsen på tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons på tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.