Tillgänglighetsutlåtande: Söktjänsten för tillstånd till meddelandedeklarering

URL-adress: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/forms/message-exchange

Tullen åtar sig att göra tjänsten digitalt tillgänglig för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Söktjänsten för tillstånd till meddelandedeklarering kan du sköta ärendet med oss på andra sätt. Du kan ringa Tullens företagsrådgivning, mån–fre 8–16 tfn 0295 5202, eller skicka e-post till yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi.

Mera information om alternativa sätt att sköta tullärenden och kontaktuppgifter för tullkontor med kundservice hittar du på sidan Alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tillgängligheten av tjänsten

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för webbplatsen:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Tillgängligheten av det nuvarande innehållet:

 • Kraven uppfylls till största delen.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på problem med tillgänglighet. Vi beklagar dessa brister. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns på listan nedan, kontakta oss.

Listan kommer att uppdateras under de närmaste månaderna allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

 • Rubricering av sidor
  • Tjänsten är en s.k. ensidesapp (single-page app), vilket gör att det för en person som använder en skärmläsare är svårt att veta var hen befinner sig i tjänsten utan att fokus flyttas till början av ett nytt innehåll. Förflyttningen av fokus till sidornas huvudrubrik fungerar på sidan Ansökan om meddelandedeklarering men inte på blankettsidorna. (WCAG 2.4.3)
 • Att infoga eller radera rader i blankettfält
  • I blankettfält infogas eller raderas rader dynamiskt med knappar som syns på bilderna. Det kan vara svårt att förstå dessa fält och deras funktionaliteter med en skärmläsare, eftersom fält som hör ihop inte kopplats till varandra i koden, och ingen respons om infogande eller radering ges till skärmläsaren. (WCAG 1.3.1, 4.1.3).
 • Ankarlänkar
  • Ankarlänkarna presenteras enkelt som länkar utan förklaringar. Den som använder en skärmläsare kan tro att de utgör en lista över normala länkar. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Anvisningar som text i fält
  • Redigeringsanvisningen i URL-fältet i testmiljön finns inne i fältet i form av text. Om användaren skriver webbadressen i fel form utan ”https://” visas felmeddelandet ”Felaktig form har angetts”, som inte hjälper användaren att korrigera den felaktiga formen till rätt form. (WCAG 3.3.3)
 • Verktygsfält
  • Knapparna för att gå vidare i tjänsten är i onödan markerade med toolbar-roll, som ger upphov till överraskande beteende åtminstone med vissa skärmläsare. (WCAG 4.1.2)
 • Skipplänk
  • På tjänstens sidor finns en skipplänk som dock inte fungerar. (WCAG 2.4.1)
 • Rubriker
  • Användningen av HTML-rubriknivåer är bristfällig. T.ex. nivåerna H2 och H3 saknas på många sidor. (WCAG 1.3.1)
 • Avbruten förbindelse på grund av överskriden tidsgräns
  • Förbindelsen till tjänsten bryts utan förvarning när tidsgränsen överskridits.
 • Uppgifter som saknas
  • Uppgifter som saknas visas med ett bindestreck (”-”). Skärmläsare läser normalt inte sådana tecken. (WCAG 1.3.1)
 • Ytterligare uppgifter
  • Textfältet för tilläggsuppgifter saknar etikett. (WCAG 3.3.2)
 • Inaktiv knapp för sändning av ansökan
  • Knappen för sändning av ansökan är inaktiv om användaren inte har markerat kryssrutan för godkännande av användarvillkoren. Då får användarna inget felmeddelande om vad de borde göra för att komma vidare i blanketten. (WCAG 2.1.1, 3.3.1)
 • Definiering av fält som hör ihop
  • Fält som hör ihop, liksom grupper av alternativknappar eller kryssrutor, har inte kopplats ihop i koden. Detta gör det svårare att uppfatta fältens betydelse. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Skalbarhet
  • Alla element skalas inte på en 320 CSS-pixels breda skärm och då går en del innehåll på varandra samt en del av rubriktexterna och blankettfältens etiketter visas inte (WCAG 1.4.10).
 • Tomma rader
  • På vissa sidor har radbyten använts i formateringen, och skärmläsaren läser upp sådana rader ”tom”. (WCAG 1.3.1)

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Firefox & Chrome

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av denna webbplats beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen utvärderar tillgängligheten av dessa sidor med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 6/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna. 
 • Utlåtandet granskades senast 2.12.2021.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten: asiakaspalautteet@tulli.fi.

 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av ingångssidan för e-tjänster. Söktjänsten för tillstånd svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.

Beakta följande