Tillgänglighetsutlåtande: Söktjänsten för tillstånd till meddelandedeklarering

URL-adress: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/forms/message-exchange

Tullen åtar sig att göra tjänsten digitalt tillgänglig för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Söktjänsten för tillstånd till meddelandedeklarering kan du sköta ärendet med oss på andra sätt. Du kan ringa Tullens företagsrådgivning, mån–fre 8–16 tfn 0295 5202, eller skicka e-post till [email protected].

Mera information om alternativa sätt att sköta tullärenden och kontaktuppgifter för tullkontor med kundservice hittar du på sidan Alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tillgängligheten av tjänsten

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för webbplatsen:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Tillgängligheten av det nuvarande innehållet:

 • Kraven uppfylls till största delen.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på problem med tillgänglighet. Vi beklagar dessa brister. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns på listan nedan, kontakta oss.

Listan kommer att uppdateras under de närmaste månaderna allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

 • Att navigera med tabbtangenten
  • Det är inte möjligt att nå alla element i gränssnittet med tabbtangenten (t.ex. tooltips).
 • Visuellt fokus är inte tillräckligt
  • Det valda gränssnittselementet markeras inte tillräckligt tydligt, markeringen som indikerar fokus av element är för omärkbar.
 • Rubricering av sidor
  • Tjänsten är en s.k. ensidesapp (single-page app), så för en person som använder en skärmläsare är det svårt att veta var hen befinner sig i tjänsten: skärmläsarna upptäcker normalt bara nedladdningar av sidor, så utan stödfunktioner får den som använder en skärmläsare ingen information om när vyn i appen byts.
 • Textmotsvarigheter
  • Det finns brister i textmotsvarigheter för visuella element, och därför får den som använder en skärmläsare ingen information om dem.
 • Responsmeddelanden och statusuppgifter
  • I systemet finns responsmeddelanden (fel- eller framgångsmeddelanden) som skärmläsaren inte upptäcker, åtminstone inte utan att man flyttar fokuset.
 • Felmeddelanden
  • Felmeddelanden som ges i samband med blankettfält är för otydliga – skärmläsaren förstår inte vilket fält de gäller.
 • Att infoga eller radera rader i blankettfält
  • I blankettfält infogas eller raderas rader dynamiskt med knappar som syns i bilderna. Med en skärmläsare kan det vara svårt att förstå vad dessa fält eller deras funktioner handlar om.
 • Obligatoriska fält
  • Alla fält i tjänsten är obligatoriska som standard, med undantag av fält som särskilt markerats som valfria. Detta berättas dock inte för användarna i tjänsten. De obligatoriska fälten har inte heller definierats för skärmläsare.
 • Ankarlänkar
  • Ankarlänkarna presenteras enkelt som länkar utan förklaringar. Den som använder en skärmläsare kan tro att de är en lista över normala länkar.
 • Anvisningar som text i fält.
  • I vissa blankettfält ges anvisningar i textformat, vilket kan vara förvirrande för personer som använder en skärmläsare.
 • Språket på sidorna
  • Språket på sidorna har inte definierats, så skärmläsaren uttalar kanske texten på sidorna enligt reglerna på något annat språk.
 • Verktygsfält
  • Knapparna har ofta placerats i verktygsfält, och därför får skärmläsaren bristfällig text att läsa upp.
 • Skipplänk
  • Tjänsterna har sidor med skipplänkar med vilka man kan gå förbi navigationen och gå direkt till huvudinnehållet. Skipplänkarna är dock osynliga, så seende tangentbordsanvändare kan inte använda dem.
 • Rubriker
  • Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer. T.ex. nivåerna H2 och H3 saknas på många sidor.
 • Kontraster
  • Kontrasterna är inte tillräckliga i felmeddelandena, i platshållartexterna för inmatningsfält och i inmatningsfältens kanter.
 • Förbindelsen bryts på grund av överskriden tidsgräns
  • Förbindelsen till tjänsten bryts utan förvarning när tidsgränsen överskridits.
 • Uppgifter som saknas
  • Uppgifter som saknas visas med ett bindestreck (”-”). Skärmläsare läser normalt inte sådana tecken.
 • Tilläggsuppgifter
  • Textfältet för tilläggsuppgifter saknar etikett.
 • Inaktiv knapp för sändning av ansökan
  • Knappen för sändning av ansökan är inaktiv om användaren inte har markerat kryssrutan för godkännande av användarvillkoren.
 • Definiering av fält som hör ihop
  • Fält som hör ihop, liksom grupper av alternativknappar eller kryssrutor, har inte kopplats ihop genom programmering, vilket gör det svårare att uppfatta fältens betydelse.
 • Skalbarhet
  • Blankettfälten skalas inte korrekt t.ex. när man zoomar in till 400 %, utan förblir hälften kortare.
 • Länkar som öppnas i ett nytt fönster
  • Länkar som öppnas i en ny flik eller nytt fönster i webbläsaren har inte markerats. Användaren får alltså på förhand ingen information om att hen flyttar från sidan när hen klickar på länken.
 • Tomma rader
  • På vissa sidor har radbyten använts i formateringen, och skärmläsaren läser upp sådana rader ”tom”.
 • Felmeddelande på engelska.
  • Om man inte markerar kryssrutor i tjänsten får man felaktigt ett felmeddelande på engelska.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Firefox & Chrome

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av denna webbplats beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen utvärderar tillgängligheten av dessa sidor med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 6/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten: [email protected]

 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av ingångssidan för e-tjänster. Söktjänsten för tillstånd svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected]

   

Beakta följande