Tillgänglighetsutlåtande: Sidorna för anvisningar för e-tjänster

URL-adress: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu

Tullen åtar sig att göra sidorna digitalt tillgängliga för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Sidorna för anvisningar för e-tjänster är inte en e-tjänst, utan en samling av anvisningar för Tullens e-tjänster. Om du inte kan använda dessa anvisningar när du sköter dina tullärenden, kan du kontakta Tullrådgivningen, tfn 0295 5201, för att få hjälp med att använda e-tjänsterna.

Tillgängligheten av sidorna

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för sidorna:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Den nuvarande tillgängligheten av innehållet:

 • Kraven uppfylls till största delen.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av sidorna kan man fortfarande stöta på några problem. Nedan finns en lista över kända problem med tillgänglighet Om du stöter på ett sådant problem på sidorna som inte finns på listan, kontakta oss.

 • Textmotsvarigheter
  • Många bilder på användargränssnittet saknar alt-texter, och vissa alt-texter har markerats som tomma på fel sätt, och då läser skärmläsaren upp någon otydlig text för dem. Vissa bilder har innehåll som är bristfälligt eller verkar egendomligt, eftersom sidorna ännu inte är färdiga. Till exempel länkningarna för bilder som ska fungera som länkar fungerar ännu inte korrekt.
 • Visuell fokus
  • På vissa ställen saknar användargränssnittselement visuell fokus, eller markeringen har för låg kontrast.
 • Placering av videor
  • Videorna har placerats i en tabell som skärmläsaren läser i en ologisk ordning. Skärmläsaren läser också tomma tabellceller mellan videorna. Tabellstrukturen stör också sidans skalbarhet
 • Videofönstren har inte namngetts
  • Videorna berättar ingenting för skärmläsaren
 • Kontraster
  • Det finns brister i kontrasterna mellan texten och bakgrunden speciellt vad gäller element med tangentbordsfokus (sidonavigation och sidhuvud).
 • Skipplänken – fokus och hittbarhet
  • Skipplänken hoppar till fel ställe (början av sökvägen) och inte direkt till innehållet. Skipplänken är också osynlig och kommer inte fram med tangentbordsfokus.
 • Rubriker
  • På många sidor finns det flera rubriker på nivå <h1>.
  • Rubriker som är underordnade varandra har presenterats på samma nivå <h2>.
 • Länken öppnas i en ny flik
  • Skärmläsaren får inte information om att länken öppnas i en ny flik.
 • Språkversioner
  • Sidornas olika språkversioner har inte likadana navigationsstrukturer. Det beror på att sidorna ännu inte är färdiga, och vi försöker åtgärda denna brist snart.
 • Toppmenyn
  • Felaktiga attribut har använts när toppmenyn har skapats, och skärmläsaren kan få delvis fel information om toppmenyns innehåll.
  • När toppmenyn krymper till en hamburgarmeny går det inte att klicka på den med musen, och oavsett läge berättar den alltid för skärmläsaren att den är stängd.
  • Toppmenyn göms för användaren när hamburgarmenyn dyker upp, men den syns med en höjd på en pixel, och det går flytta fokusen dit.
 • Sidonavigation
  • Sidonavigationen har inte markerats som meny genom programmering.
  • Vad gäller ikonerna för att öppna eller stänga delar av navigationen förmedlar de ingen information om sitt syfte eller läge till skärmläsaren.
 • Det finns brister i tillgängligheten av videoinnehållet.
  • Det finns ingen textning i anvisningsvideorna.
  • I videorna hänvisar man ibland till beskrivningar som kan upptäckas sensoriskt (till exempel ”genom att klicka på rutan”), vilket inte berättar tillräckligt för den som använder en skärmläsare om hur elementen är placerade eller hur de används.
 • Vad gäller anvisningarna i textformat finns det också några brister i hur funktionerna beskrivs.
  • Till exempel språkfunktionen ”Du kan ändra systemets språk” har bara angetts genom att ringa in den på bilden, men i texten finns ingen information om elementets typ (meny), placering eller funktion.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Sidorna är designade för att vara kompatibla med följande webbläsare:

 • Firefox & Chrome

Sidorna är designade för att vara kompatibla med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare, 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av dessa sidor beror på hur följande tekniker fungerar:

 • YJA (gemensam publikationsplattform) / Liferay
 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen har utvärderat tillgängligheten av dessa sidor med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör Eficode, 4/2019, som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi
  • Ange i din respons vilka sidor responsen gäller.

 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av sidorna för anvisningar för e-tjänster. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.

 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.

 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi

 

 

Beakta följande