Tillgänglighetsutlåtande: Matkalla.tulli.fi (Tullinformation för resande)

URL-address: matkalla.tulli.fi

Tullen åtar sig att göra sidorna digitalt tillgängliga för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Vi har haft som mål att göra innehållen i matkalla.tulli.fi-tjänsten så korta och tydliga som möjligt. Piloteringen av tjänsten började hösten 2019.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda matkalla.tulli.fi, kan du också sköta ditt ärende med oss på andra sätt. Du kan använda vår webbplats, ringa Tullrådgivningen, mån–fre kl. 8–16, tfn 0295 5201, skicka en skriftlig fråga till Tullrådgivningen eller besöka ett tullkontor med kundservice.

Tullkontorens kontaktuppgifter

Tillgängligheten av tjänsten

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för sidorna:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Tillgängligheten av det nuvarande innehållet:

 • Uppfyller kraven delvis.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på problem med tillgänglighet. Vi beklagar dessa brister. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns på listan nedan, kontakta oss.

istan kommer att uppdateras under de närmaste månaderna allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

Tillgänglighetsproblem gällande användargränssnittet:

 • Menyn har många tillgänglighetsproblem.
 • Det finns några problem med begripligheten i språkmenyn och med användningen av tangentbordet.
 • Synlig markör saknas (speciellt i Firefox).
 • Skipplänken hoppar till fel ställe på vissa sidor.
 • Logon är en länk, men den anger inte att länken går till tjänstens startsida.
 • Rubriknivåerna framskrider inte logiskt.
 • Användaren får ingen information om att en länk öppnas i en ny flik eller i ett nytt fönster.
 • Det finns små problem med sidornas skalbarhet.
 • Det finns problem med sidornas struktur och html-kod, som påverkar användarupplevelsen för den som använder en skärmläsare (t.ex. tomma element, videon saknar title, det finns två huvudinnehållsområden, onödiga språkinställningar).

Innehåll som är länkat till webbplatsen tulli.fi

 • Pdf-filerna som öppnas via tjänsten är nödvändigtvis inte tillgängliga. T.ex. pdf-blanketten för anmälan av kontanta medel är en EU-blankett som för närvarande inte har något alternativ med bättre tillgänglighet.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Sidorna är designade för att vara kompatibla med följande webbläsare:

e populäraste versionerna av webbläsarna Firefox, Chrome, IE, Edge. Tillgängligheten har utvärderats med webbläsarna Firefox och Chrome.

Sidorna är designade för att vara kompatibla med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av dessa sidor beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen utvärderar tillgängligheten av dessa sidor med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 9/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten: [email protected]
 • Projektet som genomförde piloteringen svarar för tillgängligheten av matkalla.tulli.fi, och projektmedlemmarna svarar också på responsen.
 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.

 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket:: [email protected]

 

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag