Tillgänglighetsutlåtande: Matkalla.tulli.fi (Tullinformation för resande)

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Tullinformation vid östgränsen (matkalla.tulli.fi).

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda matkalla.tulli.fi, kan du också sköta ditt ärende med oss på andra sätt. Du kan använda vår webbplats, ringa Tullrådgivningen, mån–fre kl. 8–16, tfn 0295 5201, skicka en skriftlig fråga till Tullrådgivningen eller besöka ett tullkontor med kundservice.

Tullkontorens kontaktuppgifter

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Några problem finns fortfarande gällande tjänstens användarvänlighet. Nedan finns en beskrivning av de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt:

 • Den visuella strukturen är bristfällig. Till exempel sättet på vilket namnet ”Tullinformation vid östgränsen” har lagts till med stilmallen CSS på sidan är endast en tillfällig lösning. Användarens egna stilar kan leda till att namnen försvinner, namnet bara syns i den finska versionen och alla skärmläsare läser inte CSS-innehållet. (WCAG 1.3.1)
 • Överlopps citationstecken har blivit kvar i språkkoden för rysk text i språkmenyn: lang="”ru”". (WCAG 3.1.2)
 • Sidan som nu valts i huvudmenyn har inte markerats i koden och endast en svag visuell ändring har gjorts av bakgrundsfärgen. Textmotsvarigheten för knappen/länken som öppnar den undre sidan är oberoende av språket ”Open submenu”. (WCAG 4.1.2, 1.4.1)
 • Det finns brister i länkmarkeringarna. Etiketten för alla externa länkar är ”Öppnas i ny flik”. Huvudmenyns länk ”Användarvillkor” leder till ”WI-FI tjänstens användarvillkor” vilket kan överraska användaren. Texten i logolänken är oberoende av språkval ”matkalla.tulli.fi - Got to frontpage”. (WCAG 2.4.4)
 • Brister förekommer i användningen av rubriknivåer. Skipplänksområdet har på ett missledande sätt markerats med H1-rubriken ”Navigation”. Rubriken till skipplänksområdet är den enda rubriken på Responsblankettsidan.  Rubriker i dragspelsmenyn har inte markerats på rubriknivå. ”#RESESAKERHET” har markerats på rubriknivå, fastän det inte är fråga om en rubrik. (WCAG 1.3.1)
 • En del av rubriken (title) på sidan ”Coronaviruset Covid-19” klipps bort. (WCAG 2.4.2)
 • Tangentbordsfokuset kan inte flyttas på ett enkelt sätt från huvudmenyn efter att menyn öppnats. Huvudmenyn har ingen knapp för stängning. Alla skärmläsare flyttas inte automatiskt till huvudmenyn. (WCAG 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3)
 • Smärre problem i HTML-koden. Bl.a. upprepas vissa ID-attribut och det finns ett skrivfel i stildefinitionen. (WCAG 4.1.1)
 • Texten i länken ”Hoppa till innehåll” uppfyller inte kraven gällande kontrast. Den vita texten på knappen Skicka i responsblanketten försvinner när man pekar på den. Ifyllnadsfärgen i responsfältet och kanten uppfyller inte kraven gällande kontrast. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Texten på knappen ”Jag anländer till Finland från ett land utanför EU” på startsidan ryms inte på skärmen i mobilstorlek, vilket gör att sidan måste skrollas i två riktningar. (WCAG 1.4.10)
 • PDF-blanketten för anmälan av kontanta medel som öppnas i tjänsten är en EU-blankett som för närvarande inte har något alternativ med bättre tillgänglighet.

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör (Eficode)

Tjänsten utvärderades 8/2020
Utlåtandet upprättades den 18 augusti 2020
Utlåtandet granskades senast den 18 augusti 2020

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi. Ange i din respons vilken tjänst responsen gäller.
 • Projektet som genomförde piloteringen svarar för tillgängligheten av matkalla.tulli.fi, och projektmedlemmarna svarar också på responsen.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.