Tillgänglighetsutlåtande: Matkalla.tulli.fi (Tullinformation för resande)

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Tullinformation för resande (matkalla.tulli.fi).

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Tullinformation för resande, kan du också sköta ditt ärende hos oss på andra sätt. Du kan ringa till tullrådgivningen, tfn 0295 5201, eller skicka en skriftlig fråga till Tullens registratorskontor (kirjaamo(at)tulli.fi).  

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Det förekommer fortfarande en del problem med tjänsten. Här följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Om du upptäcker ett problem som inte finns i förteckningen, kontakta oss.

Tullens webbplats Tulli.fi byggs om år 2023 och 2024. I samband med det kommer även tillgängligheten att beaktas i stor utsträckning, och problemen med tillgängligheten kommer att åtgärdas.

 • Mellan huvudinnehållsområdet (main) och fotnoten finns ett tomt område, som har markerats med rollen ”main”. (WCAG 1.3.1)
 • Skipplänken leder felaktigt till en tom fixpunkt för huvudinnehållet i slutet av sidan. (WCAG 2.4.1)
 • Tangentbordsfokuset kan inte flyttas på ett enkelt sätt från huvudmenyn efter att menyn öppnats. Huvudmenyn har ingen knapp för stängning. I menyn finns också en tom knapp. Alla skärmläsare flyttas inte automatiskt till huvudmenyn. Till exempel så hittas menyn först i slutet av sidan med telefonens TalkBack-skärmläsare.  WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.3).
 • Huvudmenyns länk ”Användarvillkor” har inte benämnts på ett beskrivande sätt, för den leder till ”WI-FI tjänstens användarvillkor”, vilket kan överraska användaren. (WCAG 2.4.4)
 • I tjänsten har horisontella avskiljare använts som stilmedel under rubrikerna, men de har inte dolts för skärmläsaren, vilket gör att de skapar onödigt buller. (WCAG 1.1.1)
 • Vissa rubriker är inte beskrivande, för innehållet under dem motsvarar inte rubriken. Till exempel så har de tre huvudnavigeringslänkarna på framsidan placerats hierarkiskt under rubriken ”Rysslands attack mot Ukraina”. (WCAG 2.4.6)
 • Länkarna inne i texten går inte att urskilja tillräckligt bra från brödtexten, för de kan ses som länkar bara tack vare deras färg. (WCAG 1.4.1)
 • I tjänsten finns Livsmedelsverkets video Rekommendationer för resenärer om afrikansk svinpest, vars innehåll skulle kräva syntolkning. Videon innehåller en lista över länder från vilka man inte får föra in svinkött, men listan visas bara i videobilden. (WCAG 1.2.5)
 • På responsblankettsidan finns en Skicka-knapp i vilken kontrasten mellan texten och bakgrunden inte är tillräcklig. (WCAG 1.4.3)
 • PDF-blanketten för anmälan av kontanta medel som öppnas i tjänsten är en EU-blankett som för närvarande inte har något alternativ med bättre tillgänglighet.

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades första gången år 2020 och på nytt 4/2023.
 • Utlåtandet upprättades 8/2020.
 • Utlåtandet granskades senast 24.4.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi. Ange i din respons vilken tjänst responsen gäller.
 • Tullens kundtjänster och kommunikation svarar för tillgängligheten av tjänsten Tullinformation för resande och svarar också på tillgänglighetsresponsen.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn