Tillgänglighetsutlåtande: Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Importförtullningstjänsten för privatpersoner.  

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner, kan du sköta dina tullärenden på något alternativt sätt. Du kan också befullmäktiga någon annan att sköta förtullningen åt dig i tjänsten eller så kan du köpa förtullningen som en tjänst av en speditionsfirma.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontor som erbjuder kundservice på kartan och tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll: 

Importförtullningstjänsten för privatpersoner motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt: 

 • De beslutsdokument som systemet skapar i pdf-format är inte tillgängliga.
  • WCAG 1.1.1., 1.3.1, 1.3.2
 • Avbruten förbindelse på grund av överskriden tidsgräns
  • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns och användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl loggas användaren ut efter 12 timmar, varvid tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte uppfylls helt.
  • WCAG 2.2.1
 • Kontrasterna är inte tillräckliga i följande punkter:
  • Länktext för ett enskilt notifikationselement mot en ljusblå bakgrund
  • WCAG 1.4.3, 1.4.11
 • Felmeddelanden och feedback
  • I tjänsten finns några enstaka dynamiska feedbackmeddelanden och felmeddelanden som inte förmedlas till skärmläsaren.
  • Några enstaka felmeddelanden för fält är inte kopplade till fälten i koden.
  • WCAG 2.2.1, 3.3.1, 4.1.3
 • Modala dialogrutor
  • Fokus förs till komponentens ramar och inte till elementen inom komponenten, varvid vissa skärmläsare kan missa dialogrutan.
  • Modala dialogrutor har inte rubricerats rätt i koden och de kan också innehålla andra attributfel, vilket kan förvirra skärmläsare.
  • WCAG 2.4.3, 4.1.2
 • Meddelanden som skickats av förtullningsteamet
  • Skärmläsaren kan inte avläsa om de expanderbara element som används i meddelandena är öppna eller stängda. (WCAG 4.1.2)
  • Tangentbordsfokus stannar inte i elementet. (WCAG 2.4.3)
  • Tangentbordsfokus stannar inte i dialogen. (WCAG 2.4.3)
  • Man kan i onödan rikta ett tangentkommando mot elementets mörka bakgrund. Skärmläsaren får ingen information om elementets syfte. (WCAG 2.4.3)
  • I mobilstorlek täcker elementet knappen Nästa. (WCAG 1.4.10)
 • Fältanvisningar
  • Anvisningen som finns under Meursing-fältet har inte kopplats till fältet.
  • WCAG 1.3.1, 3.3.2

Blankett för förfrågan om kundupplevelse

Förfrågan om kundupplevelsen efter utloggningen från tjänsten är en Webropol-blankett. Iakttagelserna nedan gäller den blanketten. Sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2020), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Alternativknapparna för frågan Hur smidigt löpte det?

 • Alternativknapparna för varje bedömningssiffra ger en felaktig uppgift ”1/1” till skärmläsaren, fastän de borde berätta, vilken bedömningssiffra av hur många alternativ det är frågan om. Detta försvårar valet av rätt siffra när skärmläsare används. I början av förfrågan finns en text som säger att bedömningsskalan är 1–5.
 • Alternativknapparna är placerade på sidan med en tabell vars inställningar läses av skärmläsarna i onödan. Detta kan ställa till med svårigheter för personer som använder en skärmläsare.
 • I punkten ”Vill du ännu specificera vad vi lyckades särskilt bra med” gör de valda elementen att skärmläsarna läser rubrikerna två gånger.
 • Den sista sidan i förfrågan syns bara en liten stund innan webbläsaren flyttar användaren till en separat sida där svaren samlats. Man kan inte gå tillbaka till den sista sidan med knappen Tillbaka.
 • Knapparna Nästa, Föregående och Skicka berättar för skärmläsaren att de är knappar, fastän de är länkar. För den som använder en skärmläsare kan denna felaktiga uppgift orsaka svårigheter vid val av rätt knapp.
 • Alla förfrågningar som gjorts med Webropol får rubriken ”Undersökningen är genomförd via Webropol”, som inte kan ändras av Tullen. På basis av rubriken kan alltså denna förfrågan inte skiljas åt från Tullens andra förfrågningar och responsblanketter, utan användaren ska gå in på blanketten för få veta den riktiga rubriken.

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av dessa sidor på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 4/2019.
 • Utlåtandet upprättades den 5 februari 2020. Utlåtandet granskades senast den 5 november 2022.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten: asiakaspalautteet(at)tulli.fi.
 • Det är E-tjänsterna som svarar för tillgängligheten av Importförtullningstjänsten för privatpersoner, och de svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus(at)avi.fi.