Importförtullningstjänsten för privatpersoner


URL-adress: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/import

Tullen åtar sig att göra tjänsten digitalt tillgängliga för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner, kan du befullmäktiga någon annan att sköta förtullningen åt dig i tjänsten eller så kan du köpa förtullningen som en tjänst av en speditionsfirma. Som ett alternativ kan du besöka ett tullkontor som sköter förtullningar. Närmare anvisningar om alternativa sätt att sköta förtullningen finns på Tullens webbplats. För rådgivning om förtullning och användning av tjänsten kan du kontakta kundtjänsterna, tfn 0295 5206, mån–fre 8–18, eller tullrådgivningen.

Tillgängligheten av tjänsten

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för sidorna:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Tillgängligheten av det nuvarande innehållet:

 • Kraven uppfylls till största delen.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på problem med tillgänglighet. Vi beklagar dessa brister. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns på listan nedan, kontakta oss.
Listan kommer att uppdateras under de närmaste månaderna allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

 • Mobilmeny
  • Skärmläsaren kan inte upptäcka om menyn är öppen eller stängd.
  • Tangentbordsfokus stannar inte inom menyn.
  • WCAG 2.4.3, 2.4.4., 2.4.7, 4.1.2
 • Kontrasterna är inte tillräckliga i följande punkter:
  • inmatningsfältens kanter
  • ljusgråa texter mot mörkgrå och ljus bakgrund, vit text på en röd knapp
  • i anvisningens sidonavigation orangea knappar mot ljus bakgrund
  • WCAG 1.4.3, 1.4.11
 • Kombinationer av blankettfält
  • Alla blankettfält har inte kopplats samman i koden.
  • Några blankettfält saknar etiketter.
  • Knappen med frågetecken finns mellan fälten i navigeringsordningen
  • WCAG 1.3.1, 2.4.3, 3.3.2
 • De fältspecifika felmeddelandena har kopplats till fel fält.
  • WCAG 3.3.1, 4.1.3
 • Skärmläsaren får ingen information om felmeddelandena, när man trycker på knappen Nästa.
  • WCAG 3.3.1, 4.1.3
 • Felmeddelandena är inte helt enhetliga.
  • WCAG 3.3.3
 • HTML-rubriknivåer
  • På vissa sidor används de olika rubriknivåerna inte systematiskt. Till exempel rubrikerna på nivå H1 saknas på många sidor, och på vissa sidor hoppar man över nivåerna H2 och H3 till nivå H4.
  • WCAG 1.3.1
 • Alla element har ingen visuell fokusindikator för tangentbordet (varierar mellan olika webbläsare).
  • WCAG 1.4.1, 2.4.7
 • Title-elementet är detsamma på alla sidor (”Tullens e-tjänst”)
  • Sidhistoriken kan inte användas.
  • WCAG 2.4.2
 • Med skärmläsaren får man ingen information om förflyttning till en annan sida.
  • WCAG 2.4.3
 • Skärmläsaren kan inte upptäcka responsen gällande uppladdning av uppgifter eller laddningsanimationer.
  • WCAG 4.1.3
 • Textmotsvarigheter till visuella element
  • Textmotsvarigheten till t.ex. knappar för de fältspecifika inforutorna är på många ställen ”undefined ohje”.
  • WCAG 1.1.1.
 • Länkar som öppnas i ett nytt fönster har markerats visuellt men inte i koden.
  • WCAG 2.4.4
 • Anmälningar uppe på sidan är otydliga för skärmläsaren.
  • Anmälningarna har t.ex. skapats med alert-attributet, och då börjar skärmläsaren läsa dem genast när de visas och avbryter det som användaren just då håller på med.
  • WCAG 4.1.3
 • De beslutsdokumet som systemet skapar i pdf-format är inte tillgängliga.
  • WCAG 1.1.1., 1.3.1, 1.3.2
 • Förbindelsen bryts utan förvarning när tidsgränsen överskridits.
  • WCAG 2.2.1
 • Språkversionslänkarna saknar språkinställning.
  • WCAG 3.1.2
 • Sidonavigation
  • Sidonavigationerna är länklistor, men de har inte markerats som sidonavigationer i koden.
  • Med skärmläsaren får man ingen information om vilket steg som har valts.
  • WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2
 • Knappen ”Lägg till i förtullningskorgen” är inaktiv när det finns fel eller brister i blanketten.
  • Skärmläsaren får ingen information om den inaktiva knappen.
  • WCAG 2.1.1, 3.3.3.
 • Varusökningen ”Sök fram typen av vara”
  • Vad gäller varusökningen finns det brister i roll-, namn- och statusbestämningar och i navigering med tangentbord.
  • Om sökningen inte ger några träffar, är felmeddelandet inte tillgängligt.
  • WCAG 2.1.1, 3.2.2, 4.1.2, 4.1.3
 • Tjänstens datumfält
  • Datumen kan inte matas in manuellt, utan de måste väljas i kalenderelementet.
 • Kalenderelementet
  • Man kommer inte åt elementet med piltangenterna.
  • Man kan inte stänga elementet utan att flytta fokus.
  • Skärmläsaren läser inte datumfältens etiketter.
  • WCAG 1.1.1, 1.4.13, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.7, 3.2.2, 3.3.2
 • De obligatoriska fälten har inte markerats, eftersom alla fält är i princip obligatoriska.
  • WCAG 3.3.2.
 • Det finns brister i inforuta-dialogernas aria-attribut, och knappen för en inforuta kan bara aktiveras med ett mellanslag.
  • WCAG 1.3.2, 2.4.3, 4.1.2
 • Felmeddelandena försvinner efter 20 sekunder, och det finns inget sätt att förlänga tiden.
  • WCAG 2.2.1
 • Fältet ”Varukod”
  • När man börjar mata in varukoden i sökfältet, söker tjänsten resultat och ändrar sidans innehåll hela tiden, men skärmläsaren får ingen information om ändringarna.
  • Sifferräknaren i fältrubriken ändras hela tiden när man matar in siffror, men skärmläsaren får ingen information om ändringarna.
  • WCAG 3.2.2, 4.1.3
 • Rubriken (”Referensnummer”) för sidan med uppgifter om förtullningen är otydlig.
  • WCAG 2.4.6
 • Meddelanden som skickats av förtullningsteamet
  • Skärmläsaren kan inte upptäcka om de expanderbara element som används i meddelandena är öppna eller stängda. (WCAG 4.1.2)
  • Tangentbordsfokus stannar inte i elementet. (WCAG 2.4.3)
  • Tangentbordsfokus stannar inte i dialogen. (WCAG 2.4.3)
  • Man kan i onödan rikta ett tangentkommando mot elementets mörka bakgrund. Skärmläsaren får ingen information elementets syfte. (WCAG 2.4.3)
  • I mobilstorlek täcker elementet knappen Nästa. (WCAG 1.4.10)
 • Sidan ”Inväntar din tilläggsutredning”
  • Knappen ”Ladda upp bilagan här” kan inte användas med tangentkommandon. (WCAG 2.1.1)
  • Etiketten för rullgardinsmenyn ”Typ av bilaga” har inte markerats på ett tillgängligt sätt. (WCAG 4.1.2)
  • Skärmläsaren läser inte automatiskt anmälan som varnar för att bilagan har fel filtyp. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
  • Det är svårt att upptäcka inaktiva knappar med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1, 3.3.1)
  • Rollen och statusen av det expanderbara elementet ”Om du vill kan du ange tilläggsuppgifter” har inte angetts i koden. (WCAG 4.1.2)
  • Efter att man har lagt till en bilaga stannar tangentbordsfokus i body-elementet. (WCAG 2.4.3)
 • Anvisningarna gällande dialogen ”Är du säker på att du vill avbryta?” är oklar, och skillnaden mellan knapparna är inte begriplig.
  • WCAG 3.3.2

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Sidorna är designade för att vara kompatibla med följande webbläsare:

 • Firefox & Chrome

Sidorna är designade för att vara kompatibla med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av dessa sidor beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen har utvärderat tillgängligheten av dessa sidor på följande sätt:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 11/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Responsprocess

 • Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:
 • Du kan ge respons om tillgängligheten: [email protected].
 • Det är E-tjänsterna som svarar för tillgängligheten av Importförtullningstjänsten för privatpersoner, och de svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saav[email protected].

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag