Tillgänglighetsutlåtande: Importförtullningstjänsten för privatpersoner


URL-adress: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/import

Tullen åtar sig att göra tjänsten digitalt tillgängliga för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner, kan du befullmäktiga någon annan att sköta förtullningen åt dig i tjänsten eller så kan du köpa förtullningen som en tjänst av en speditionsfirma. Närmare anvisningar om alternativa sätt att sköta förtullningen finns på Tullens webbplats. Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för sidorna:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Tillgängligheten av det nuvarande innehållet:

 • Kraven uppfylls till största delen.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på problem med tillgänglighet. Vi beklagar dessa brister. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns på listan nedan, kontakta oss.
Listan kommer att uppdateras under de närmaste månaderna allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

 • Mobilmeny
  • Skärmläsaren kan inte upptäcka om menyn är öppen eller stängd.
  • Tangentbordsfokus stannar inte inom menyn.
  • WCAG 2.4.3, 2.4.4., 2.4.7, 4.1.2
 • Kontrasterna är inte tillräckliga i följande punkter:
  • inmatningsfältens kanter
  • ljusgråa texter mot mörkgrå och ljus bakgrund, vit text på en röd knapp
  • i anvisningens sidonavigation orangea knappar mot ljus bakgrund
  • WCAG 1.4.3, 1.4.11
 • Kombinationer av blankettfält
  • Alla blankettfält har inte kopplats samman i koden.
  • Några blankettfält saknar etiketter.
  • Knappen med frågetecken finns mellan fälten i navigerings-ordningen
  • WCAG 1.3.1, 2.4.3, 3.3.2
 • Felmeddelandena är inte helt enhetliga.
  • WCAG 3.3.3
 • HTML-rubriknivåer
  • På vissa sidor används de olika rubriknivåerna inte systematiskt. Till exempel rubrikerna på nivå H1 saknas på många sidor, och på vissa sidor hoppar man över nivåerna H2 och H3 till nivå H4.
  • WCAG 1.3.1
 • De beslutsdokumet som systemet skapar i pdf-format är inte tillgängliga.
  • WCAG 1.1.1., 1.3.1, 1.3.2
 • Förbindelsen bryts utan förvarning när tidsgränsen överskridits.
  • WCAG 2.2.1
 • Sidonavigation
  • Sidonavigationerna är länklistor, men de har inte markerats som sidonavigationer i koden.
  • Med skärmläsaren får man ingen information om vilket steg som har valts.
  • WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2
 • •Varusökningen ”Sök fram typen av vara”
  • Vad gäller varusökningen finns det brister i roll-, namn- och statusbestämningar och i navigering med tangentbord.
  • Om sökningen inte ger några träffar, är felmeddelandet inte tillgängligt.
  • WCAG 2.1.1, 3.2.2, 4.1.2, 4.1.3
 • Tjänstens datumfält
  • Datumen kan inte matas in manuellt, utan de måste väljas i kalenderelementet.
 • Kalenderelementet
  • Man kommer inte åt elementet med piltangenterna.
  • Man kan inte stänga elementet utan att flytta fokus.
  • Skärmläsaren läser inte datumfältens etiketter.
  • WCAG 1.1.1, 1.4.13, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.7, 3.2.2, 3.3.2
 • De obligatoriska fälten har inte markerats, eftersom alla fält är i princip obligatoriska.
  • WCAG 3.3.2.
 • Det finns brister i inforuta-dialogernas aria-markeringar, och knappen för en inforuta kan bara aktiveras med ett mellanslag.
  • WCAG 1.3.2, 2.4.3, 4.1.2
 • Felmeddelandena försvinner efter 20 sekunder, och det finns inget sätt att förlänga tiden.
  • WCAG 2.2.1
 • Fältet ”Varukod”
  • När man börjar mata in varukoden i sökfältet, söker tjänsten resultat och ändrar sidans innehåll hela tiden, men skärmläsaren får ingen information om ändringarna.
  • Sifferräknaren i fältrubriken ändras hela tiden när man matar in siffror, men skärmläsaren får ingen information om ändringarna.
  • WCAG 3.2.2, 4.1.3
 • Meddelanden som skickats av förtullningsteamet
  • Skärmläsaren kan inte upptäcka om de expanderbara element som används i meddelandena är öppna eller stängda. (WCAG 4.1.2)
  • Tangentbordsfokus stannar inte i elementet. (WCAG 2.4.3)
  • Tangentbordsfokus stannar inte i dialogen. (WCAG 2.4.3)
  • Man kan i onödan rikta ett tangentkommando mot elementets mörka bakgrund. Skärmläsaren får ingen information elementets syfte. (WCAG 2.4.3)
  • I mobilstorlek täcker elementet knappen Nästa. (WCAG 1.4.10)
 • Sidan ”Inväntar din tilläggsutredning”
  • Knappen ”Ladda upp bilagan här” kan inte användas med tangentkommandon. (WCAG 2.1.1)
  • Etiketten för rullgardinsmenyn ”Typ av bilaga” har inte markerats på ett tillgängligt sätt. (WCAG 4.1.2)
  • Skärmläsaren läser inte automatiskt anmälan som varnar för att bilagan har fel filtyp. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
  • Det är svårt att upptäcka inaktiva knappar med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1, 3.3.1)
  • Rollen och statusen av det expanderbara elementet ”Om du vill kan du ange tilläggsuppgifter” har inte angetts i koden. (WCAG 4.1.2)
  • Efter att man har lagt till en bilaga stannar tangentbordsfokus i body-elementet. (WCAG 2.4.3)

Blankett för förfrågan om kundupplevelse

Förfrågan om kundupplevelsen efter utloggningen från tjänsten är en Webropol-blankett.  Iakttagelserna nedan gäller den blanketten. Sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2020), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Alternativknapparna för frågan Hur smidigt löpte det?

 • Alternativknapparna för varje bedömningssiffra ger en felaktig uppgift ”1/1” till skärmläsaren, fastän de borde berätta, vilken bedömningssiffra av hur många alternativ det är frågan om.Detta försvårar valet av rätt siffra när skärmläsare används. I början av förfrågan finns en text som säger att bedömningsskalan är 1–5.
 • Alternativknapparna är placerade på sidan med en tabell vars inställningar läses av skärmläsarna i onödan. Detta kan ställa till med svårigheter för personer som använder en skärmläsare.
 • I punkten ”Vill du ännu specificera vad vi lyckades särskilt bra med” gör de valda elementen att skärmläsarna läser rubrikerna två gånger.
 • Den sista sidan i förfrågan syns bara en liten stund innan webbläsaren flyttar användaren till en separat sida där svaren samlats. Man kan inte gå tillbaka till den sista sidan med knappen Tillbaka.
 • Knapparna Nästa, Föregående och Skicka berättar för skärmläsaren att de är knappar, fastän de är länkar. För den som använder en skärmläsare kan denna felaktiga uppgift orsaka svårigheter vid val av rätt knapp.
 • Alla förfrågningar som gjorts med Webropol får rubriken ”Undersökningen är genomförd via Webropol”, som inte kan ändras av Tullen. På basis av rubriken kan alltså denna förfrågan inte skiljas åt från Tullens andra förfrågningar och responsblanketter, utan användaren ska gå in på blanketten för få veta den riktiga rubriken.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Sidorna är designade för att vara kompatibla med följande webbläsare:

 • Firefox & Chrome

Sidorna är designade för att vara kompatibla med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av dessa sidor beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen har utvärderat tillgängligheten av dessa sidor på följande sätt:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 11/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Responsprocess

 • Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:
 • Du kan ge respons om tillgängligheten: [email protected].
 • Det är E-tjänsterna som svarar för tillgängligheten av Importförtullningstjänsten för privatpersoner, och de svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected].