Tillgänglighetsutlåtande: Deklarationstjänsten för tullagring

URL-adress: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda deklarationstjänsten för tullagring, kan du kontakta Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Tillgängligheten av tjänsten

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för tjänsten:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Den nuvarande tillgängligheten av innehållet:

 • Största delen av kraven uppfylls inte.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på några problem. Nedan finns en beskrivning av de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns på listan, kontakta oss.

 • Skipplänken saknas.
 • Rullgardinsmenyn för statuskolumnen fungerar inte på ett tillgängligt sätt.
 • Systemet tjänar inte skärmläsarprogrammet på det sätt som krävs.
 • Elementen för att ordna data är inte tillgängliga.
 • Placeringen av de filter som anknyter till tabeller har gjorts på ett avvikande sätt.
 • Valet av kundroll är oklart.
 • Fältet där man väljer till vilken sida i tabellen man vill flytta är otydligt.
 • Det finns brister i rubricering och namngivning av olika flikar.
 • Sökvillkoret försvinner från sidan bara visuellt.
 • Det är svårt att använda sökvillkoren med skärmläsaren.
 • Det anges inte att länken för anvisningar öppnas i en ny flik.
 • Typbeskrivningen av elementet Ny deklaration är felaktig.
 • Det finns brister i hur ikonerna fungerar.
 • Sidovyn tappar webbläsarfokusen.
 • Det finns brister i fokuseringarna i webbläsaren.
 • Det är svårt att använda rullgardinsmenyn Land.
 • Det går inte att läsa alternativen i rullgardinsmenyn Typ av förvaringsplats.
 • I vyn Varupost anges fokusen inte grafiskt.
 • Sidfoten är dåligt placerad på sidan.
 • Det finns brister vad gäller knapparnas funktion, placering, färger och beskrivningar.
 • Det finns brister i meddelandena och felmeddelandena.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Tjänsten är designad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Chrome, Firefox

Tjänsten är designad för att vara kompatibel med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare, 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av denna tjänst beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst med följande metoder:
Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat tjänsten internt.
Extern utvärdering: tjänsten har utvärderats av en extern aktör Annanpurra Oy, 11/2018, som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av tjänsten.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.

 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.

 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket saavutettavuus@avi.fi.

   

Beakta följande