Tillgänglighetsutlåtande – Deklarationstjänsten för transitering

Tullen strävar efter att säkerställa tillgängligheten i webbplatsen och e-tjänsterna i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller deklarationstjänsten för transitering

Alternativ för att uträtta ärenden

Om du inte kan använda deklaratonstjänsten för transitering kan du göra en deklaration om transitering vid Tullens verksamhetsställe för kundservice. På Tullens webbplats finns verksamhetsställen med kundservice på en karta och  verksamhetsställenas öppettider. Vid behov får du hjälp av tulltjänstemännen eller så kan du komma överens om att till exempel transiteringsmeddelandet ska levereras per e-post eller post.

Hjälp för alternativ att uträtta ärenden får du hos tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Se anvisningar om alternativ för att uträtta ärenden.

Du kan även ge fullmakt åt ett ombud, till exempel en speditör eller en annan person, att göra en transiteringsdeklaration i ditt ställe.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens tillgänglighet uppfyller inte de krav som ställs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
Vid utvärdering av tillgängligheten har tillämpats riktlinjerna för tillgänglighet i webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG). 

Identifierade problem med tillgängligheten

Nedan beskrivs identifierade problem i tjänstens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte finns i förteckningen.

Följande innehåll uppfyller inte kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Dessa tillgänglighetsproblem kommer att åtgärdas:

 • Användning av tangentbord (användare med normal syn)
  • Fältspecifika anvisningar kan inte användas med knappkommando. Det här gör det betydligt svårare att fylla i blanketten för användare som inte kan använda en mus eller annan motsvarande pekare.
 • Användning av skärmläsare
  • Den som använder skärmläsare får ingen information om blankettens fel om anpassningen inte flyttas. Krånglet ökar på grund av att de obligatoriska fälten inte är märkta, utan de anges först i felmeddelanden.
 • Användning av tangentbord (användare med normal syn)
  • Tidsavbrott utan varning kan leda till att uppgifter försvinner och till frustration.
 • Användning av skärmläsare
  • Det är svårt att fylla i datumfält för ankomsttid, eftersom datumuppgiften är indelad i tre olika fält.

Att göra följande innehåll tillgängligt att onödigt belastande för tjänsteleverantören, eftersom tjänsten ersätts med en ny tjänst stegvis år 2023.

 • Tjänsten har ingen kanal för respons om tillgängligheten.  
 • Den som använder skärmläsare får inte respons om lyckade funktioner utan att flytta anpassningen. (WCAG 4.1.3)
 • Tullens logo på framsidan har inget innehåll som skärmläsaren upptäcker. (WCAG 1.1.1)
 • Anslutningen till tjänsten bryts efter en tid utan varning. (WCAG 2.2.1)
 • Tjänsten har ingen länk direkt till innehållet. (WCAG 2.4.1)
 • Språket på sidorna har inte bestämts, så skärmläsaren kan uttala texten på sidan enligt reglerna i fel språk. (WCAG 3.1.1 och 3.1.2)
 • I tjänstens engelskspråkiga version finns en länk på ryska till anvisningarna. Eftersom länken är med kyrilliska bokstäver och språket inte bestämts, kan skärmläsaren inte läsa länken. (WCAG 3.1.2)
 • Det förekommer brister i kontrasten mellan text och bakgrund. (WCAG 1.4.3)
 • Det förekommer brister i kontrasten mellan användargränssnittskomponenter och grafiska element. (WCAG 1.4.11)
 • Rubrikhierarkin kan förvirra den som använder skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Den del som separerar sidornas rubriker (title) kommer först efter ordet ”transiteringsdeklarationstjänst”. (WCAG 2.4.2)
 • Alla länkar som öppnas i en ny webbläsarflik har inte markerats, så användaren vet inte i förväg om denna funktion. (WCAG 2.4.4)
 • Webbläsarens standardanpassningsstil syns inte i språkversionernas länkar och Bekräfta-länkarna. (WCAG 2.4.7)
 • En del blankettfält har grupperats, men grupperna har inte namngetts. (WCAG 1.3.1)
 • Valknapparna vid Organisationsval har inga identifierare som skärmläsaren kan läsa. (WCAG 4.1.2)
 • Infografiken på förstasidan har ingen textmotsvarighet, så den som använder skärmläsare får ingen information om den. (WCAG 1.1.1)
 • Vid Ankomsttid till gränsställe är datumfältens identifierare bristfälliga både visuellt och programmässigt. (WCAG 3.3.2 ja 4.1.2)
 • Fältspecifika anvisningar (i-ikoner) kan inte tas fram med knappkommandon. (WCAG 2.1.1)
 • Syftet med sidonavigeringens länkar och det som valts förmedlas inte till skärmläsaren. (WCAG 2.4.4 och 4,1.2) 
 • Den som använder skärmläsare får ingen information om ifyllningsfel i deklarationen utan att gå igenom texten på hela sidan och fel i sidonavigeringen förmedlas inte heller till skärmläsaren. (WCAG 3.3.1, 3.3.3 och 4.1.3)
 • Delen Ruttuppgifter är otydlig för den som använder skärmläsare, eftersom uppgifternas visas i samma vy där de redigeras. (WCAG 1.3.1 och 4.1.3)
 • Gruppen valrutor i Säkerheter visas inte som grupp för skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Det är svårt att lägga till flera säkerheten i skärmläsaren, eftersom all information inte visas i programmet och användare inte får tillräcklig respons om funktionerna. (WCAG 4.1.2 och 4.1.3)
 • För blankettfält erbjuds inte automatisk ifyllning. (WCAG 1.3.5)
 • En del rullmenyer har svarsalternativet streckad linje, och detta kan skärmläsaren inte läsa. Den streckade linjens betydelse är oklar även visuellt. (WCAG 1.1.1 och 3.3.2)
 • De obligatoriska fälten är inte markerade så att informationen kan fås annat än som felmeddelande. (WCAG 3.3.2)
 • Länken ”Sök Taric-koden” är lägre ner i anpassningen än knappen Spara, varvid den som använder skärmläsare kan missa den.  (WCAG 2.4.3)
 • Enhetsuppgiften i fältet Bruttovikt har inte förenats med fältet programmässigt. (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)
 • En del av uppgifterna i sammandragen har delats i flera tabeller utan mellanrubriker. (WCAG 1.3.1)
 • På sidan Varupartier fattas kolumnrubriken. (WCAG 1.3.1)
 • Söksidan har en tom länk och två tomma namnlappar. (WCAG 2.4.4 och 1.3.1)
 • Att båda fälten är obligatoriska har inte markerats. (WCAG 3.3.2)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten i denna tjänst enligt följande:

 • Utvärderingen har gjorts av den externa aktören Eficode.
 • Tjänsten har utvärderats 02/2019.
 • Utlåtandet har uppgjorts 26.6.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 11.8.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om denna tjänsts tillgänglighet. 

 • Respons om tillgängligheten kan sändas till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Tullens förtullningsenhet ansvarar för tillgängligheten i transiteringsanmälningstjänsten och förtullningsenheten svarar även på respons om tillgängligheten.  
 • Vårt mål är att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med svaret från Tullen kan du ge respons om tjänstens tillgänglighet även till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.