Tillgänglighetsutlåtande – Chatbot och chatt

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller pilotprojektet för chatbot-tjänsten. Chatbot-ikonen syns nere till höger på sidan på Tullens webbplats.

Chatbot- och chatt-pilotrojektet genomförs utgående från lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, dock med beaktande av att alla tillgänglighetskrav inte gäller för detta pilotprojekt. Mera information finns att få på adressen [email protected].

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda chatbot-tjänsten, kan du kontakta Tullrådgivningen per telefon, tfn 0295 5201.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. 

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster  och åtgärdas senast år 2021, då pilotprojektet avslutas.

 • Chatt-funktionen är det sista objektet på hela sidan, och den har inte märkts på rubriknivå eller med ett landmärke, vilket skulle underlätta för skärmläsaren att upptäcka och hitta denna funktion. (WCAG 1.3.1)
 • Hela chatt-delen är fokuserbar med tangentkommandon (tabindex="0"), trots att ingen funktionalitet har kopplats till den. (WCAG 2.4.3, 2.1.1)
 • Uppgiften om antalet tecken i chattens textfält har gjorts fokuserbar med tangentkommandon, trots att ingen funktion har kopplats till den. Enskilda meddelanden har också gjorts fokuserbara. (WCAG 2.4.3)
 • Tipsmeddelandet ”Fråga Tullrådgivningen” visas bara när man använder en mus, och uppgiften är inte tillgänglig för användare av tangentbord eller skärmläsare. (WCAG 2.1.1)
 • Kundrådgivarnas statusar anges bara med olika färger, vilket betyder att de inte kan uppfattas av alla användare. De olika statusarna borde förmedlas också på något annat visuellt sätt. (WCAG 1.4.1)
 • Elementet som indikerar kundrådgivarnas statusar har i det öppnade chatt-fönstret getts attributet aria-live="polite", men inget innehåll placeras inom området, så live-området förblir oanvänt. (WCAG 4.1.3)
 • Knappen som öppnar chatt-fönstret fungerar inte med mellanslagstangenten såsom normala knappar. Knappen har skapats som div-element, och fönstrets status har inte angetts i koden (aria-expanded-attribut). (WCAG 4.1.2)
 • Hela chatt-elementet har getts rollen ”application”, som borde användas endast i vissa undantagsfall där innehållet inte består av HTML-element. Att använda denna roll på det här sättet rekommenderas inte. (WCAG 4.1.2)
 • För seende tangentbordsanvändare kan det vara oklart vad kuvertknappen nertill i chatt-fönstret betyder. Uppgiften om knappens funktion kommer endast från title-attributet och aria-label-attributet. (WCAG 2.1.1)
 • Skärmläsaren läser svaren automatiskt, men läsningen av meddelanden som användaren själv har skickat avbryts plötsligt, eftersom fokus hoppar tillbaka till meddelandefältet. (WCAG 4.1.3)
 • Tidsstämplarna har märkts som separata listobjekt utöver själva meddelandeinnehållet. Det rekommenderade sättet är att slå ihop uppgifterna till enskilda listobjekt. (WCAG 1.3.1)
 • Texten ”Vi sparar chattdiskussionerna för utvecklingen av våra tjänster. Mera information:” har märkts på ett avvikande sätt som <ls>-element. (WCAG 1.3.1)
 • Meddelandet ”Genom att fortsätta sparas dina uppgifter i vår kunddatabas” presenteras inte alls för skärmläsar- eller tangentbordsanvändare. E-postfunktionen flyttar direkt till e-postprogrammet. (WCAG 2.1.1)
 • Kopplingen av felmeddelandet till e-post-formulärfältet i koden fungerar inte med alla webbläsare på grund av role-attributet. Med vissa webbläsare förblir felmeddelandet alltså oläst. (WCAG 3.3.1)
 • Etiketten för formulärfältet som reserverats för e-postadressen ”Skicka chat-konversationen till er e-post” är inte tillräckligt beskrivande, eftersom den är samma som etiketten för knappen som öppnade funktionen. (WCAG 2.4.6)
 • Om man stänger e-postfältet, stannar fokus på stäng-knappen. (WCAG 2.4.3)
 • När chattfönstret är öppet, har logon, som består av två pratbubblor och som skapats som div-element, getts aria-label=”OC logo”, vilket skärmläsaren läser i onödan. (WCAG 1.1.1)
 • Meddelandet ”Skrivområdet är fullt” läses inte automatiskt, eftersom det är gömt och kommer fram bara om man ändrar CSS-klassen. (WCAG 4.1.3)
 • Funktionen ”Avsluta chat” är en länk, fastän det skulle vara tydligare om det var en knapp. (WCAG 1.3.1)
 • Uppgiften om kundrådgivarnas status i chatten förblir lätt obemärkt, eftersom i det öppnade chatt-fönstret göms det bakom knappen som öppnar fönstret. (WCAG 1.1.1, rekommendation)
 • När man avslutat chatten kan diskussionen inte längre skickas t.ex. till e-post, eftersom funktionaliteten nertill i chatt-fönstret försvinner helt. Att funktionsdelen försvinner kan överraska användaren, speciellt eftersom den inte har någon visuell kontext. (WCAG 1.3.1, rekommendation)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen gjordes av Eficode Oy.
 • Tjänsten utvärderades 9/2020.
 • Utlåtandet upprättades 1.10.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 1.10.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: [email protected].
 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av Chatbot-tjänsten. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected].