Våra uppgifter

  • Tullklarering och -beskattning
  • Övervakning av utrikestrafik
  • Bekämpning av tullbrott
  • Statistikföring av utrikeshandel
  • Tullaboratorieundersökningar
  • Mekanism för koldioxidjustering vid gränserna